JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Szolgáltatások

Az MK EV KSZRL szolgáltatásainak listája

 

1.       EV termelés serum free mediumban

2.       Fluorescens sejtvonalak általi EV termelés serum free

3.       EV termelés EV-depleted serum jelenlétében

4.       EV izolálás differenciál centrifugálással

5.       SEC oszlopon EV tisztítás (qEV, IZON)

6.       TFF segítségével EV koncentrálás

7.       Amicon ultrafiltrációs csővel koncentrálás

8.       Annexin V affinity capture EV izolálás

9.       Pantetraspanin affinity capture EV izolálálás

10.   Anti-CD63 affinity capture

11.   Density gradient ultracentrifugálás

12.   NTA részecskeszám és méreteloszlás meghatározás

13.   TRPS részecskeszám és méreteloszlás meghatározás

14.   NTA zéta potenciál meghatározás

15.   Fluoreszcens referencia EV-k spike-in kísérletekhez

16.   Áramlási citometria közepes és nagy EV-k esetén

17.   Áramlási citometria kis EV-k esetén (Apogee)

18.   Áramlási citometria kis EV-k esetén latex gyöngyhöz kötve

19.   Konfokális mikroszkópia

20.   EV minták Western blot analyzise

21.   EV minták lipid tartalom meghatározása

22.   EV minták fehérje tartalom meghatározása

23.   EV minták nukleinsav tartalom meghatározása

24.   EV minták transmissziós electron mikroszkópiája (drop/on grid)

25.   EV minták ultravékony metszeteinek transzmissziós EM viszgálata

26.   EV minták immungold vizsgálata (EM)

27.   EV minták RNS és DNS vizsgálata

28.   Sejttenyésztés EV-k jelenlétében

29.   Intraperitoneálisan elhelyezett diffúziós kamra in vivo EV termelés megfigyelésére

Kérésre egyéni árajánlat nyújtása

 

EV karakterizálás

 

Áramlási citometria

 

Immunfluoreszcens jelölés

 

Képalkotó eljárások

 

Nukleinsav

 

Részecskeszám és méreteloszlás

 

Western blot

 

Go to top