JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Aktuális hírek

 Átvételi / (Sejttan / Genetika)  felmentési kérelmekkel kapcsolatos információkat lásd a tanulmányi ügyintézés lap alján!

Kedves Hallgatóink!


A félévközi jegymegajánláshoz a ponthatárok (félévközi összpontszám):

60-70: jeles (5)

52-59: jó (4)

A megajánlott jegyet csak azután tudjuk bevinni a neptunba, miután megkapták az aláírásokat, azaz miután az utolsó gyakorlatot követően a gyakorlatvezetők leadták a listát. (A TVSZ szerint 4-est és 5-öst lehet megajánlani). Ha a megajánlott jegy a vizsgaidőszak első hetének végéig nem kerül bejegyzésre - önök szerint tévesen, - akkor a tanulmányi ügyintéző email címén jelezzék.

Aki megajánlott jegyet kap, a neptunban el kell fogadnia. Az elfogadáshoz lehet, hogy törölni kell a korábbi vizsgajelentkezésüket (ha esetleg már jelentkeztek). Azt javasoljuk, hogy a jó (4) bejegyzést is fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk, bejelentkezhetnek ismétlővizsgára. A megajánlott értékelést (osztályzatot) a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti a vizsgára bocsátását. Ha a hallgató nem jelentkezik a tárgy egyetlen vizsgájára sem, a NEPTUN EFTR-ben rögzített megajánlott jegyet elfogadottnak kell tekinteni.

Díjazás:

 

Összpontszám

 

Helyezés

69

 

I. díj

68

 

II. díj

68

 

II. díj

67

 

III. helyezés

67

 

III. helyezés

67

 

III. helyezés

67

 

III. helyezés

67

 

III. helyezés

 

 

 A díjazottakat később fogjuk értesíteni az átvétel lehetőségéről.

Akinek igazolásra van szüksége a helyezésről, jelezze tanulmányi ügyintézőnk email címén és értesítjük, amikor elkészült.

 

Kedves Hallgatók!


Az ÁOK Immunológia tanulmányi verseny időpontja: 2020. május 11. 19.00-tól

A verseny a tárgy teljes tematikáját felöleli (tankönyv, e-book vonatkozó fejezetei, előadási és gyakorlati prezentációk).

A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik az előadásokon a kérdőívek kitöltésével legalább három pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség. A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapnak a versenyre Zoom meghívót.

Miután a versenyen elért jó/jeles eredmény alapján megajánlott vizsgajegyet lehet kapni, a távoktatási vizsgákra vonatkozó rektori irányelveket be kell tartani a verseny során is: pdf

Néhány technikai dologra hívnánk fel a figyelmet, ezek mind a tanulmányi versenyre, mind a vizsgákra érvényesek.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében a technikai hátteret önöknek kell biztosítaniuk a vizsgák zavartalan lezajlásához, eddigi tapasztalatok alapján ehhez windows alapú számítógépre/laptopra van szükségük. Úgy tűnik a Zoom és a Moodle sincs optimalizálva az iOs rendszerre, az ebből adódó lefagyások, rendszerkidobások esetén a rektori utasítás egyértelmű állásfoglalása szerint a vizsga nem teljesítettnek tekintendő, a következmények a hallgatót terhelik, tehát akár egy vizsgaalkalom elvesztését is jelenthetik.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében az írásbeli Moodle vizsgák ideje alatt is Zoom kapcsolatban (meetingen) kell lenniük az önöket felügyelő tanárral. Azaz a vizsga teljes ideje alatt végig bekapcsolt kamerával illetve bekapcsolt mikrofonnal kell láthatónak, hallhatónak lenniük. Ipaddel, tablettel vagy telefonnal nem tudnak egyszerre jelen lenni a Zoom és Moodle felületen, ezt is vegyék figyelembe.

A vizsga teljes ideje alatt headset, fülhallgató, illetve bármilyen elektronikai vagy papíralapú segédeszköz használata, harmadik személy segítségének igénybevétele tilos. Miután az önök körüli környezet zajai is hallhatóak lesznek, a többi társuk megzavarásának elkerülésére a vizsga idejére egy csendes helyre lesz szükségük, ahol csak egyedül tartózkodhatnak.

Ha bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a felügyelő tanár kizárhatja önöket a vizsgáról.

A verseny kezdete előtt 15 perccel fel kell csatlakozniuk a Zoom csoport találkozójára a Neptun-ban elérhető link segítségével. Lépjenek be a Moodle felületre is, és diákigazolványukat készítsék elő. A vizsga hivatalos kezdetekor egyszerre engedjük be önöket a várószobából a „meeting”-re.

A verseny megkezdése előtti névsorolvasáskor a kamerán keresztül be kell mutatniuk a felügyelőtanárnak diákigazolványukat. A „meetingen” egyértelműen a saját nevüket használják, ha nem ezzel léptek be, a „rename” opcióval tudják hivatalosra/érvényesre átnevezni azt. Aki nincs jelen a személyi azonosításkor, automatikusan ki lesz zárva a vizsgából. A személyi azonosítás után egyszerre kapják meg a Zoom chat ablakában a jelszót, amivel a Moodle rendszerben meg tudják nyitni a versenydolgozatot. A verseny 60 egyszerű választásos feladatból áll (60 pont), megoldására a teszt kinyitását követően 45 perc áll rendelkezésükre.

Ha végeztek írásbeli vizsgával a Moodle-on, ezt jelezzék a Zoom chaten a felügyelő tanárnak, ezután kiléphetnek a Zoomból. Amennyiben előbb hagyják el a Zoom-ot, minthogy végeztek volna a Moodle vizsgával, az a vizsgájukat érvényteleníti.

Amennyiben elengedhetelenül szükséges, a felügyelőtanárral a Zoom chat-ben tudnak kommunikálni. A vizsga kép, hang és chat anyaga a Zoom-on felvételre kerül.

Az verseny eredményét a neptunban tesszük közzé legkésőbb pénteken (május 15). A jegymegajánlás ponthatárait a teljesítmény figyelembevételével húzzuk meg. A versenyen elért pontszámhoz hozzáadódnak az előadásokon szerezhető pontok is. Akik elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet. Aki megajánlott jegyet kap, a neptunban kell elfogadnia. A megajánlott jegyet elfogadniuk nem kötelező, de javasoljuk, hogy a jó (4) bejegyzést is fogadják el, és ha később lesz rá kapacitásuk, bejelentkezhetnek ismétlővizsgára.

Sok sikert kívánunk!

 

 Május 25-től a FOK Genetika és genomika vizsgák személyes megjelenéssel (NET 1. em. L13-L15). (R/7/2020).

Vizsgára történő bejelentkezés határideje: a vizsgát megelőző nap 12.00 óráig (53092-3 /AOATO/2020 körlevél).

 A szóbeli vizsga Zoom applikáción kerül lebonyolításra. Ehhez a vizsgázó oldaláról a technikai feltételeket Önöknek kell biztosítaniuk. A meghívót a Zoom meeting linkkel vizsga előtti napon kapják meg neptun üzenetben / e-mailen. Ha nem kapnak a vizsganapon 8:30-ig Zoom meeting meghívót, akkor jelezzék a tanulmányi ügyintéző mobilszámán (a képernyőn balra találják).
A bejelentkezéshez ugyanazt a nevet használják, ami a neptunban és a diákigazolványukban szerepel (remélhetőleg a kettő egyezik), mert egyébként nem tudjuk a jegyüket érvényesíteni. A linkkel egy várószobába (waiting room) jutnak. A vizsga elején minden hallgatónak jelen kell lennie a személyazonosítás miatt, illetve itt mondja el a vizsgáztató a részleteket (tételhúzás módja, sorrend). Az éppen nem vizsgázó hallgatók a várószobában mulathatják az időt, ahonnan a vizsgáztató egyesével fogja önöket beléptetni a vizsgára. A részvételhez szükség lesz diákigazolványra (GYTK-n személyi igazolványra), mikrofonra, hangszóróra (fej- és fülhallgató nem használható, lásd alábbi körlevelet!) és kamerára. Az intézet nem vállal felelősséget a internetes kommunikációban bekövetkező lokális vagy globális zavarokért. További részletekről lásd:

 https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/

 A vizsga kétfős vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás jelen szabályozását (lásd fent), továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás.

 A távvizsga megkezdése előtt minden vizsgázó szóban nyilatkozik arról, hogy

 „ a beszámolás során meg nem engedett eszközt, továbbá segítő személyt nem alkalmaz,

     nem alkalmaz olyan eszközt/módszert/alkalmazást vagy bármely más segédeszközt, amellyel a vizsgáztató értékelését a valós tudásánál kedvezőbb minősítésre sarkallná.”

 Mivel a oktatók technikai lehetőségei különbözőek, a vizsgáztató határozza meg a tételhúzás módját, de erről a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja a hallgatókat.

 A Genetika és genomika vizsga több részbő áll. Első rész: a fenti rektori utasítás 3.§ (1) bekezdése szerinti azonnal megválaszolandó kérdések (Az ÁOK-s lista elérhető a Tantárgy Kollokvium menüpontjánál.) További részek: elmélet (gentika és genomika) valamint gyakorlat (fénymikroszkópos preparátumok és elektronmikroszkópos képek, kariogramok, családfák, molekuláris genetikai és génexpressziós feladatok, módszerek). A fénymikroszkópos preparátumokat fényképek segítségével fogjuk számon kérni. A vizsga mindhárom része (gyakorlat, genetika elmélet:1-42. tételek, genomika elmélet: 43-63. tételek) önmagában is buktató hatályú, azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez).

A Zoom vizsga sajátságaiból következően felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére.

A Biológia szigorlatra és a Sejttan CV vizsgákra is érvényesek a fentiek, a zárójelben lévő genetika témák természetesen Sejttanból nem szerepelnek. A Biológia szigorlaton mind a három rész (gyakorlat, Biol. I. elmélet, Biol. II. elmélet) önmagában is buktató hatályú.

 Részletesebb vizsgatematikák az adott tantárgyaknál!

Úgy tűnik a Zoom és a Moodle sincs optimalizálva az iOS (valamint Win7+ Mozilla firefox) rendszerre, az ebből adódó lefagyások, rendszerkidobások esetén a rektori utasítás egyértelmű állásfoglalása szerint a vizsga nem teljesítettnek tekintendő, a következmények a hallgatót terhelik, tehát akár egy vizsgaalkalom elvesztését is jelenthetik.

 

Headset, fülhallgató, illetve bármilyen elektronikai vagy papíralapú segédeszköz használata, harmadik személy segítségének igénybevétele tilos. Miután az önök körüli környezet zajai is hallhatóak lesznek, a vizsgák idejére egy csendes helyre lesz szükségük, ahol csak egyedül tartózkodhatnak. Ha végeztek írásbeli vizsgával a Moodle-on, ezt jelezzék a Zoom chaten a felügyelő tanárnak, ezután kiléphetnek a Zoomból. Amennyiben előbb hagyják el a Zoom-ot, minthogy végeztek volna a vizsgával, az a vizsgájukat érvényteleníti.

 Ha bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a vizsgázttató tanár kizárhatja önöket a vizsgáról.

 Amennyiben elengedhetetlenül szükséges, a tanárral a Zoom chat-ben tudnak kommunikálni. A vizsga kép, hang és chat anyaga a Zoom-on felvételre kerül.

 

 

Tanulmányi ügyintézés

Tanulmányi felelősök fogadóórái (Átvételi / felmentési kérelmekkel kapcsolatos információkat lásd alább!):

Sejttan
Genetika és genomika
Biológia I-II.

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 6. emelet 622/A
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253
Szerda 13:00-14:00
Csütörtök 11:00-12:00
A fenti időpontok egyéb elfoglaltság miatt módosulhatnak. Más időpont email-en kérhető.
Immunológia Dr. Holub Marianna NET 6. emelet 618
+36 1 210 2930 / 56234

Csütörtök 11:00-12:30

       
Tantárgyfelelősök:
     
Biológia I-II. (GYTK) Dr. Tóth Sára NET 6. emelet 619
+36 1 210 2930 / 56244
Csütörtök 14:00-15:00
Sejttan (FOK) Dr. Kőhidai László NET 7. emelet 719
+36 1 210 2930 / 56251
Hétfő 9:00-10:00
       
Intézeti Neptun adminisztrátor
   
 
Lengyelné Dibó Szilvia NET 6. emelet 623
+36 20 825 9996
 


A fenti időpontok egyéb (oktatási vagy tudományos) elfoglaltság miatt módosulhatnak.
Tanulmányi ügyeket személyesen intézünk, mert telefonon és e-mailen nem tudjuk a személyazonosítást elvégezni. Elektronikusan általános információkat és időpontot tudunk adni.

 Átvételi (Sejttan / Genetika genomika) felmentési) kérelmekhez: kitöltött formanyomtatványt (az Egyetem honlapjáról letölthető), hiteles kreditigazolást a tanulmányokról és a beszámításra kért tárgy részletes tematikáját kell bemutatni. [FOK-ra (Dr. Kőhidai László) és GYTK-ra (Dr. Tóth Sára) átjelentkező hallgatók a tantárgyfelelős oktatóhoz forduljanak!]
További intézkedésig elektronikus formában juttassák el a dokumentumokat (beleértve az űrlapot kitöltött fejléccel) az illetékesekhez.
A titkárságon (Nagyvárad tér 4. VI. em, 623) munkanapokon 9 és 3 óra (pénteken 2 óra) között le lehet adni a szükséges papírokat és ha minden irat megfelelő általában a következő munkanapra készen vannak.
http://semmelweis.hu/aok/oktatas/atvetellel-kapcsolatos-informaciok/


Jelszó elérése

A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszó a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / WEB cím alatt található meg.

 

Félév érvényesítése

A félév érvényesítése és a vizsgaeredmények közzététele

 

Ahol a tárgyhoz gyakorlatok is tartoztak, a félév érvényességét igazoló aláírásra a gyakorlatvezetők terjesztik fel a tantárgyfelleős oktatónak azokat a hallgatókat, akik eleget tettek a félévközi követelményeknek. A gyakorlatvezetők az utolsó foglakozáson tájékoztatják erről a hallgatókat. A hallgatók a Neptunban ellenőrizhetik, hogy megkapták-e az aláírást. Ha a vizsgaidőszak első hetében péntekig ez nem került bejegyzésre, vagy a hallgató szerint tévesen került bejegyzésre, akkor a neptun admin email címén jelezzék. Ugyancsak a fenti módon jelezhetik, ha a vizsgaeredmény tévesen került volna bejegyzésre a Neptunba.

Minden vizsgára hozzanak magukkal érvényes személyi igazolványt!

A vizsgáról való hiányzás három napon belül igazolható a tanulmányi felelősnél emailen küldött dokumentummal.

Mulasztott vizsgák és ismétlő javító vizsgák esetében a követendő eljárásról és az esedékes díjakról – ha a Neptunnal nem boldogulnak – érdeklődjenek az adott Kar Dékáni hivatalának a Tanulmányi osztályánál.


CV és FM kurzusok

A CV kurzuson annyiszor lehet megkísérelni a vizsgát, ahány alkalom az előző félévből maradt. A CV kurzusokon, ha az előző félévben a félévközi teljesítmény beszámított/beszámítna a vizsgajegybe, akkor ez most is beszámít. Az FM kurzusokon a kollokviumi vagy szigorlati jegy (a korábbi félév eredményétől függetlenül) a mostani vizsgán nyújtott teljesítménnyel egyezik meg.

 

 

Szakdolgozat

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Szívizomkárosodás molekuláris
markereinek vizsgálata

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

2. Gyermekkori akut leukémia új kezelési lehetőségei Félné Dr. Semsei Ágnes     +
3. Fogászati vonatkozások leukémiás betegek esetében Félné Dr. Semsei Ágnes   +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További ÁOK információk itt: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
GYTK: Tanévkönyv (aktuális tanév)

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A vastagbéltumor sejtek extracelluláris vezikula kibocsátását szabályozó faktorok

Dr. Wiener Zoltán és Szvicsek Zsuzsanna

+

   

2.

Endotél őssejtek szerepe szív-érrendszeri regenerációban

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

3.

Nem kódoló RNS-ek jelentősége szívbetegségekben

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

4.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara +   +
5. Az autoinflammatorikus betegségek terápiás lehetőségei Dr. Fülöp A. Kristóf     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul.
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További ÁOK információk itt: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
GYTK: Tanévkönyv (aktuális tanév)

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása immunsejtek effektor funkcióira

Dr. Pállinger Éva
Dr. Láng Orsolya

+

 

 

2.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

+

+

 

3.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

 

+

 

4.

Cell physiological characterization of oligo- and polypeptide carrier based cytotoxic conjugaes acting as drug delivery tools in medicine and dentristry

 Dr. Kőhidai László

+

+

 

5.

Holomicroscopy as an efficient tool of tracking and computer based morphometry

Dr. Láng Orsolya
Dr. Kőhidai László

+

+

 

6.

Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7. Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata Dr. Molnár-Érsek Barbara +    
8. Az autoinflammatorikus betegségek terápiás lehetőségei Dr. Fülöp A. Kristóf      +
9. Endothel sejtek sejtélettani folyamatainak gyógyszeres befolyásolása Dr. Lajkó Eszter, Dr. Kőhidai László     +
10. Gyógyszer-célbajuttatás peptid alapú konjugátumok segítségével Dr. Lajkó Eszter, Dr. Kőhidai László     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

Letölthető segédlet: pdf

FOK Szakdolgozat követelmény: pdf 

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

CD8+ T-sejtek homing alcsoportjainak összehasonlító vizsgálata akut graft versus host betegségben

Dr. Pós Zoltán
Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

2.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

3.

Xenosensing mechanizmusa a barrier szervekben; fiziológiás, toxikológiai és immunológiai aspektusok

Dr. Tamási Viola

+

 

+

4.

tBHQ szerepe az T sejtek differenciációjában

 Dr. Tamási Viola

+

 

+

5.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László

 

+

 

6.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7. Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai Dr. Kőhidai László   +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul.

„Az I. díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat az Egyetem jeles eredményű szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató az illetékes Dékánhoz benyújtott kérvényben kéri. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.”

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A bélflóra szerepe a veleszületett és adaptív immunválasz szabályozásában

Dr. Holub Marianna

+

 

 

2.

Epigenetikai jellegzetességek vizsgálata ikrekben

Prof. Falus András

+

+

+

3.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

4.

Fogászatban alkalmazott öblögető szerek és komponenseinek összehasonlító vizsgálata humán gingiva epithél sejten

Dr. Láng Orsolya és
Dr. Kőhidai László

 

+

 

5.

Endothel sejtek élettani folyamatainak farmakológiai befolyásolása citoprotektív molekulákkal

Dr. Lajkó Eszter és
Dr. Kőhidai László

+

+

+

6.

Bortezomib-vitamin hatóanyag párok tumor sejtekre kifejtett hatásának vizsgálata

Dr. Láng Orsolya és
Dr. Lajkó Eszter

 

 

+

7. Környezeti faktorok hatása az extracelluláris vezikulum képzésre Prof. Buzás Edit és
Dr. Tóth Sára
    +
8. Xenoszenzorok hatása az immunsejtek differenciációjára Dr. Tamási Viola     +
9. CD8+ rezidens memória T-sejtek és CD8+ effektor T-sejtek különböző szervi környezethez való adaptációjának összehasonlító viszgálata Dr. Pós Zoltán     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné Dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

Sejtfelszíni tiolok és mikrovezikulák felszíni tioljainak szerepe a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

3.

Extracelluláris vezikulák redox állapota a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

4.

Az extracelluláris vezikulák ionhomeosztázisának vizsgálata

Dr. Buzás Edit

+

 

 

5.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

6.

Az osteoclast aktiváció és differenciálódás vizsgálata

Dr. Nagy György

+

+

+

7. Extracelluláris vezikulák immunmodulációs hatásának vizsgálata Dr. Buzás Edit +    
8. A nem-kódoló RNS-ek epigenetikai jelentősége Dr. Tóth Sára + + +
9. A transzgenerációs epigenezis szerepe bizonyos krónikus betegségekben Dr. Tóth Sára +   +
10. A gyermekkori akut limfoid leukémia és az aszparagináz- allergia molekuláris genetikai háttere Félné Dr. Semsei Ágnes +    
11. CD8+ T sejtek rövid és hosszú távú adaptációjának vizsgálata adott szervi környezetekhez effektor és rezidens memóriasejtekben. Dr. Pós Zoltán     +
12. A Parkinson-kór hátterében álló genetikai rendellenességek vizsgálata és a betegség gyógyszeres terápiája Dr. Tóth Sára
Dr. Baricza Péter
    +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

3.

A mikrokimérizmus orvosi/biológiai jelentősége

Dr. Tóth Sára

+

+

+

4.

Indukált pluripotens (iPS) őssejtek jelene és jövője

Dr. Tóth Sára

+

 

+

5.

Az epigenetika alkalmazásának  klinikai és terápiás lehetőségei

Dr. Tóth Sára

+

+

+

6.

Microbial factors as potential triggers of rheumatoid arthritis

Dr. Buzás Edit
Szabó G. Tamás

+

 

 

A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

 

Figyelmeztetések

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon, gyakorlatokon és vizsgákon az oktató(k) előzetes hozzájárulása nélkül hang-, kép- és videofelvétel készítése szigorúan tilos, mert a szerzői és személyeségi jogok megsértését jelenti. (Rektori körlevél: 6/2013)


Fontos figyelmeztetés vizsgázóknak: ppt

Rektori utasítás - Vizsgák során a hallgatók személyazonosságának ellenőrzéséről: pdf

Dékáni körlevél a GYTK vizsgák rendjéről: doc

 

-       Az ÁOK-s Genetika és genomika tanulmányi versenyt megpróbáljuk elektronikus formában megszervezni. Az elektronikus tanulmányi versenyen mindenki részt vehet. Az évközben az előadáson és gyakorlaton szerzett/szerzendő pontokat a versenyeredményhez fogjuk hozzáadni és az összpontszám lesz a versenyeredmény és a jegymegajánlás alapja. A tanulmányi verseny tervezett időpontja 2020. május 6 vagy 7. (Az időpont a körülményektől függően változhat.)


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top