JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Az intézet munkacsoportjai:

 1. Extracelluláris Vezikula Munkacsoport
  vezető: Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, az MTA Doktora
  Az Extracelluláris vezikula munkacsoport egyik fő kutatási iránya a posztszintetikus fehér- és lipidmódosulások (pl. glikoziláció, citrullináció, oxidáció) szerepének a vizsgálata az immunválasz és autoimmunitás (elsősorban a rheumatoid arthritis) kialakulásában. A munkacsoport másik fő kutatási területe a sejt eredetű membránvezikulák (exoszómák, mikrovezikulák, apoptotikus testek) szerkezetének és immunológiai szerepének a feltárása. Munkánk során elsősorban a membránvezikulák autoimmunitásban és fötomaternális kommunikációban játszott szerepére, őssejt biológiai és tumorimmunológiai szerepére fókuszálunk. Munkacsoportunk részt vesz a Standardization of Pre-Analytical Variables of Plasma Microparticle Determination Workshop munkájában.
  A membránvezikula izolálás infrastruktúrális hátterének kialakítását a Baross Gábor Infrastruktúra Fejlesztési Program támogatja.
 2. MTA-SE Immun-Proteogenomikai Extracelluláris Vezikula Kutatócsoport
  vezető: Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, az MTA Doktora
 3. Molekuláris Onkobiológiai Kutatócsoport (NVKP_16-0007 konzorciális projekt) 
  vezető: Dr. Wiener Zoltán, egyetemi docens
 4. Kemotaxis Munkacsoport (NVKP_16-1-2016-0036 konzorciális projekt) 
  vezető: Dr. Kőhidai László, egyetemi docens
  Kemotaxis munkacsoport fő kutatási témái közé tartoznak (i) a sejtek adhéziójának, kemotaxisának és egyéb alapvető sejtélettani hatásoknak vizsgálata; (ii) szignalizáció filogenezisének elemzése csillós modellen; (iii) a 'Chemotaxome' mint új rendszerbiológiai fogalom jellemzése tartoznak. Kiemelt jelentőségű még a  drug-targetingre (pl. tumorok, atherosclerosis) alkalmas konjugátumok fejlesztésében való részvétel. A kísérletek modell-sejtjei között egysejtűek (Tetrahymena pyriformis ) és számos emlős tumor sejtvonal szerepel. A munkacsoport ad helyet a NKTH/NEKIFUT SKI minősítésű, impedancia-alapú sejtanalitikai méréseket végző műszerközpontjának (ECIS/xCELLigence).
 5. Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutatócsoport 
  vezető: Dr. Pós Zoltán, egyetemi  docens
  A  Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutatócsoport 2012 júliusában alakult, az immunológia és a genomika határterületeinek kutatásával, elsősorban a CD8+ T sejtes hominggal, azaz a CD8+ T sejtek egyes szervi környezetekbe való  bevándorlásának irányításával, a CD8+ T sejtek egyes szervekhez való alkalmazkodásával, és a regionális immunitás kérdésköreinek elemzésével foglakozik. A csoport szöveti rezidens T memória sejtek és szervi effektor T sejtek automatizált izolálásán, jellemző sajátságaik és válaszaik nagyléptékű genomikai analízisén, mozgásuk és aktivitásuk in vivo nyomon követésén dolgozik transzgén egérmodellek és humán klinikai minták vizsgálatával.
 6. Kísérletes Reumatológiai Munkacsoport 
  vezető: Dr. Nagy György, egyetemi docens

 

Go to top