JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Vezető: Dr. Kőhidai László, egyetemi docens


A munkacsoportról

A csoport kutatási témái:

A kemotaktikus szignalizáció filogenezise és ontogenezisének vizsgálata. Drug-targeting. Sejtadhézió és sejtmigráció valósidejű mérése impedancia-alapú rendszerekben. A kemotaxis matematikai modellje.

A 'Chemotaxome' vizsgálatára irányuló komplex kutatások keretében, egysejtű és sejttenyészeti modelleken vizsgálják a kemotaktikus szignalizációra alkalmas, optimális kemotaktikus ligandok szerkezetét. E szignalizáció speciális receptoriális hátterét a kemotaktikus szelekciós mechanizmusok sejtfiziológiai és molekuláris genetikai vizsgálatával elemzik.

Új, tumorellenes konjugátumok kialakításával a "kemotaktikus-drug-targeting" elméletének jellemzésén dolgoznak, klinikofarmakológiai alkalmazhatóságát kutatják. A munka során tuftsin alapú, fMLF kemoattraktánst és  methotrexátot tartalmazó oligopeptidek, valamint GnRH alapú konjugátumok sejtélettani hatásainak (kemotaxis, sejtadhézió, fagocitózis, proliferáció), valamint szignalizációs mechanizmusainak (receptor-gátlás, IP3K gátlás stb.) vizsgálata történik leukémiás THP-1 monocita és MonoMac6 monocita modelleken.  

A sejtadhézió, mint a kemotaxis bevezető fázisának elemzése impedancia-alapú új technikákkal (ECIS, xCELLigence) történik. A Munkacsoport évek óta az Applied Biophysics (USA), az ibidi (Németország), illetve a Roche (Magyarország) referencia laboratóriumaként is működik. A munkacsoport által kidoldozott matematikai rutin segítségével az adhézió mérése mellett az ú.n. micro-motion kiértékelése is számszerűsíthetővé vált. Az új ECIS Theta berendezés 12 frekvencián ohmikus, kapacitív és impedancia ellenállások mérésével képes érzékeny különbséget tenni a kitapadó sejtek mennyiségében, a kialakult réteg barrier funkcióiban. A sejtek migrációjának elemzését egy speciális wound-heling teszt teszi teljessé. Fentiekhez kapcsolódik a kifejezetten sejtadhézió mérésére alkalmas xCELLigence SP és a migrációt mérő DP technika. Ezek segítségével számos sejttenyészet, viszonylag kis denzitású mintáiból lehetséges a sejtek kitapadásának és gradiens irányú migrációjának vizsgálata.  Fenti munkák keretében a kemotaxis és adhézió mérésére alkalmas új chip-ek fejlesztése is történik.

A kísérletek legújabb vonulata arra keresi a választ, hogy milyen sejtbiológiai, illetve molekuláris biológiai oka lehet a fény klinikumban tapasztalt kedvező hatásainak. Saját tervek alapján a munkacsoport új berendezést (Cell-LED) fejlesztett ki, mely a hozzá tartozó szoftver segítségével különböző megvilágítási rutinokban képes az ECIS, illetve az xCELLigence berendezésben vizsgált sejteket megvilágítani.

 

Együttműködő partnerek, kollaborációk:

Belföldi kollaborációk:

 • ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest
 • MTA MFA KI MEMS Laboratórium, Budapest
 • SE, Gyógyszerhatástani Intézet Budapest
 • SE, Szerves Vegytani Intézet, Budapest
 • SE, Gyógyszertani Intézet, Budapest
 • SzTE, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Szeged
 • SE, Parodontologiai Klinika, Budapest
 • SE, Oralbiológiai Intézet, Budapest
 • SE Testnevelési és Sporttudományi Tanszék, Budapest
 • SE, Kardiológiai Központ, Budapest
 • PTE, Szívgyógyászati Klinika, Pécs
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

 
Külföldi kollaborációk:

 • Dept. of Mechanical Engineering & Mechanics, School of Biomedical Engineering, Science & Health Systems, Drexel University, Philadelphia, USA
 • Department of Functional Bioscience, Gifu University School of Medicine, Gifu, JAPAN
 • Institut für Analytische Chemie, Chemo- & Biosensorik, Universität Regensburg
 • Johns Hopkins SOM, Department Pathology, Division Medical Microbiology, Baltimore, USA
 • Department of Pharmacology and Toxicology, Institute of Biomedicine, Faculty of Medicine, University of Oulu, Oulu, Finland
 • Department of Etology, Ecology and Evolution, University of Pisa, Pisa, Italy
 • Laboratorio de Fisiología Molecular, Instituto de Medicina Experimental, Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
 • Faculty of Dental Medicine, Dept. Of Biochemistry, Carol Davila University, Bucharest, Romania
 • Laboratory of Analytical Chemistry and Biopolymer Structure Analysis, Dept. of Chemistry, University of Konstanz, Konstanz, Germany


A munkacsoport saját honlapja: http://chemotaxis.semmelweis.hu

 

Tagok

Vezető:


  KohidaiL

Dr. Kőhidai László, egyetemi docens

Tagok:


  Lang Orsolya

Dr. Láng Orsolya, egyetemi docens

  LajkoE

Dr. Lajkó Eszter, tudományos főmunkatárs

 

  PallingerE

Dr. Pállinger Éva, egyetemi docens

  Szasz Adrienn Zsofia

Szász Adrienn Zsófia, PhD hallgató

 

  Takacs Angela

Takács Angéla, PhD hallgató

 

TDK hallgatók:


 • Krausz Máté (SE, ÁOK) 
 • Mádi Borbála (SE, ÁOK)
 • Maricza Katalin (SE, ÁOK)

EM/ED-SU:

 • Hamada, Michika
 • Tziakouri, Andria

 

NVKP_16-1-2016-0036 konzorciális projekt

Az onkológiai kórképek napjainkban a világon, és így hazánkban is a vezető halálokok egyikévé léptek elő. Megfelelő kezelésük ma az egészségügy egyik legfontosabb stratégiai kérdése. Az új típusú, személyre szabott terápia fontos eleme lehet a célzott tumorterápia, amely a nagy mortalitású és súlyos tumoros elváltozásban szenvedő betegek javuló életkilátásait és életminőségének javulását eredményezheti, aminek természetesen jelentős nemzetgazdasági haszna is van. Az egyes kutatócsoportok - akik a világban ezzel a témával foglalkoznak – által ebből a célból előállított egyedi konjugátumokkal szemben célunk olyan 3 modulból álló vegyülettár felállítása, amely lehetővé teszi azok egyes elemei nagyszámú kombinációjának kialakítását, ezáltal a egyes tumor típusokra könnyen adoptálható sokféle kombinációk könnyű és gyors előállítását. Ennek során számos új hatóanyagot, bifunkciós linker molekulát és peptidalapú irányító molekulát fogunk kémiailag előállítani és egyedi vagy kombinációik biológiai hatását vizsgálni. E vizsgálatokhoz a csoportokban meglévő jól képzett kutatói állomány (15-20 fő), jó minőségű eszköz park (pl. IR, NMR, HPLC-MS, RP-HPLC, peptid szintetizátor, biológiai vizsgálatokhoz szükséges berendezések; flow-citométer, mikroszkópok, gélelektroforézis, Western Blot, RT-PCR) és a témához kapcsolódó nemzetközileg elismert tudásbázis áll rendelkezésre. A projekt keretében megvalósuló új alkalmazások (5-8 fő) és az új eszközök tovább növelik a hatékony megvalósítás esélyét. A 3 év alatt a modulokban lévő vegyületek száma elegendő lesz arra, hogy kombinációjukból 50-100 új konjugátum legyen előállítható, amelyek széles tumorspektrum kezelésére lehetnek alkalmasak. A modulok egyes vegyületei külön (intermedierek), illetve a belőlük előállítható konjugátumok megfelelő szabadalmaztatás után piacképes termékké válhatnak az adott terület kutatói vagy akár gyógyszergyárak számára is. Az esetleges bevételből a vegyülettárak további folyamatos bővítése is lehetővé válhat.

 

https://pak.elte.hu/NVKP_16-2016-0036

 

Publikációk

 

 1. Kim D H, Casale D, Kőhidai L, Kim M J. 
  Galvanotactic and phototactic control of Tetrahymena pyriformis as a microfluidic workhorse. 
  Applied Physics Lett. 94, 16901-16903. (2009)  IF: 3.554
 2. Szabó R., Bánóczi Z., Mező G., Láng O., Kőhidai L., Hudecz F. 
  Daunomycin-polypeptide conjugates with antitumor activity.
  Biochim Biophys Acta. 1798, 2209-2216 (2010)  IF:4.180
 3. Kim, D.H., Cheang, U.K., Kőhidai, L., Byun, D., Kim, M.J. 
  Artificial magnetotactic motion control of Tetrahymena pyriformis using ferromagnetic nanoparticles A tool for fabrication of microbiorobots. 
  Applied Physics Lett. 97, 173702-173802-3  (2010) IF: 3.554
 4. Láng, O., Illyés, E., Menyhárd D.K., Láng, J., Sebestyén, F., Hudecz, F., Kőhidai, L. 
  Chemotaxis induced by SXWS tetrapeptides in Tetrahymena-overlapping chemotactic effects of SXWS sequences and their identical amino acids. 
  J. Mol. Recogn.Online 24-31 (2011) [IF: 2.959]
 5. Lajkó, E. Polgár, L., Lengyel, J., Láng, O., Kőhidai, L., Magyar, K. 
  Basic cell physiological activities (cell adhesion, chemotaxis, proliferation) induced by selegiline and its derivatives in Mono Mac 6 human monocytes. 
  J. Neural Transm - Online First [IF: 2.597]
 6. Sáfár, O., Kőhidai, L., Hegedűs, A. 
  Time-delayed model of unibased movement of Tetrahymena pyriformis. 
  Period. Math. Hung. 63, 215-225 /2011/ [IF: 0.394]
 7. Láng, J., Rákász, V., Magyar, A., Pállinger, É., Kőhidai, L. 
  Chemotactic effect of odorants and tastants on the ciliate Tetrahymena pyriformis. 
  J. Rec. Sign. Transd. 31, 423-433 /2011/ [IF: 1.822]
 8. Leurs, U., Lajkó, E.,Mező, G., Orbán, E., Öhlschläger, C.P., Marquardt, A., Kőhidai, L., Manea, M. 
  GnRH-III based multifunctional drug delivery systems containing daunorubicin and methotrexate.
  Eur. J. Med. Chem. (Online) [IF: 3.193]
 9. Kohidai, L. 
  Tetrahymena pyriformis in motion.
  In: Microbiorobotics - Biologically Inspired Microscale Robotic Systems. Eds. Kim, MJ, Steager, E., Agung, AJ. Elsevier, pp 55-84 /2012/
 10. Arany E, Láng J, Somogyvári D, Láng O, Alapi T, Ilisz I, Gajda-Schrantz K, Dombi A, Kőhidai L, Hernádi K.
  Vacuum ultraviolet photolysis of diclofenac and the effects of its treated aqueous solutions on the proliferation and migratory responses of Tetrahymena pyriformis.
  Sci Total Environ. 468-469C, 996-1006 /2013/ [IF: 3.163]
 11. Díaz E, Köhidai L, Ríos A, Vanegas O, Silva A, Szabó R, Mező G, Hudecz F, Ponte-Sucre A.
  Leishmania braziliensis: Cytotoxic, cytostatic and chemotactic effects of poly-lysine-methotrexate-conjugates.
  Exp Parasitol. 135, 134-141 /2013/ [IF: 1.859]
 12. Lajkó E, Szabó I, Andódy K, Pungor A, Mező G, Kőhidai L.
  Investigation on chemotactic drug targeting (chemotaxis and adhesion) inducer effect of GnRH-III derivatives in Tetrahymena and human leukemia cell line.
  J Pept Sci. 19, 46-58 /2013/ [IF: 1.862]
 13. Kőhidai L, Lajkó E, Szabó I, Polgár I, Manea M, Mező G.
  GnRH-based drug targeting: Cell adhesion and migration modulator effects of GnRH derivatives in tumor cells.
  In: Gonadotropin-releasing hormone (GnRH): Production, structure and functions. Ed. Sills ES; Nova Publ. pp. 254-272 /2013/
 14. Abdallah, M.W., Michel, T., Kohidai, L.
  Autism spectrum disorders and circulating chemokines.
  In: The Comprehensive Guide to Autism, Eds. Patel, VB, Preedy, VR., Martin, CR; Springer; pp 1627-1642 /2014/
 15. Kuo CH, Láng J, Láng O, Kőhidai L, Sivaniah E.
  The facile generation of two-dimensional stiffness maps in durotactic cell platforms through thickness projections of three-dimensional submerged topography.
  Methods Cell Biol. 121:49-60 /2014/ [IF: 1.440]
 16. Diaz E, Zacarias AK, Pérez S, Vanegas O, Köhidai L, Padrón-Nieves M, Ponte-Sucre A.
  Effect of aliphatic, monocarboxylic, dicarboxylic, heterocyclic and sulphur-containing amino acids on Leishmania spp. chemotaxis.
  Parasitology 23:1-10 /2015/ [IF: 2.560]
 17. Szemes Á, Lajkó E, Láng O, Kőhidai L.
  Chemotactic effect of mono- and disaccharides on the unicellular Tetrahymena pyriformis.
  Carbohydrate Research 407:158-165 /2015/ [IF: 1.929]
 18. Enyedi KN, Czajlik A, Knapp K, Láng A, Majer Z, Lajkó E, Kőhidai L, Perczel A, Mező G. Development of Cyclic NGR Peptides with Thioether Linkage: Structure and Dynamics Determining Deamidation and Bioactivity. J Med Chem. 58(4):1806-1817 /2015/ [IF: 5.480]
 19. Muto Y, Guindon S, Umemura T, Kőhidai L, Ueda H.
  Adaptive evolution of formyl Peptide receptors in mammals.
  J Mol Evol. 80:130-141 /2015/ [IF: 1.863]
 20. Szabó, R., Láng, O., Láng, J., Illyés, E., Kőhidai, L. Hudecz, F.
  Effect of SXWS/WSXWS peptides on chemotaxis and adhesion of the macrophage-like cell line J774.
  J Mol Recogn. 28(4):253-260 /2015/ [IF: 2.337]
 21. Kőhidai L, Tóth K, Samotik P, Ranganathan K, Láng O, Tóth M, Ruskoaho H.
  Effect of vasoactive peptides in Tetrahymena - Chemotactic activities of adrenomedullin, proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP) and calcitonin gene-related peptide (CGRP).
  Mol. Cell. Biochem. 411(1-2):271-80. /2016/ [IF: 2.613]
 22. Lajkó E, Bányai P, Zámbó Zs, Krusinszki L, Szőke É, Kőhidai L.
  Targeted tumor therapy by Rubia tinctorum L.: analytical characterization of hydroxyanthraquinones and investigation of their selective cytotoxic, adhesion and migration modulator effects on melanoma cell lines (A2058 and HT168-M1).
  Cancer Cell Internat. 15:119 /2015/ [IF: 2.884] 
 23. Biri B, Kiss B, Király R, Schlosser G, Láng O, Kőhidai L, Fésüs L, Nyitray L.
  Metastasis-associated S100A4 is a specific amine donor and an activity-independent binding partner of transglutaminase-2.
  Biochemical J. 473:31-42 /2016/ [IF: 3.562]
 24. Kőhidai L.
  Chemotaxis as an expression of communication of Tetrahymena.
  In: Biocommunication of ciliates. Ed: Witzany G. Springer pp. 65-82 /2016/
 25. Gibbons A, Lang O, Kojima Y, Ito M, Ono K, Tanaka K, Sivaniah E. Real-time visualization of cardiac cell beating behaviour on polymer diffraction gratings. RSCAdv. 7:51121–51129 /2017/

 26. Láng O, Kőhidai L, Wegener J Label-free pro filing of cell dynamics: A sequence of impedance-based assays to estimate tumor cell invasiveness in vitro. Exp Cell Res. (DOI: 10.1016/j.yexcr.2017.07.023)

 27. Bäcker H, Polgár L, Soós P, Lajkó E, Láng O, Merkely B, Szabó G, Dohmen PM, Weymann A, Kőhidai L. Impedimetric analysis of the effect of decellularized porcine heart scaffold on human fibrosarcoma, endothelial, and cardiomyocyte cell lines. Med Sci Monitor 23: 2232-2240 /2017/

 28. Sebestyén M, Szabó R, Kőhidai L, Pállinger É, Mező G, Kóczán Gy, Hudecz F. Synthesis, conformation and cytotoxicity of new, branched polymeric polypeptides containing hydrophobic amino acid or arginine moiety. Struct Chem. 28: 527-535 /2017/

 29. Tziakouri A, Lajkó E and Kőhidai L The phylogenetic background of neurotransmitters in the unicellular organism Tetrahymena pyriformis.  Annal. Behav. Neurosci. 1 108-118 DOI:10.18314/abne.v1i1.1229 /2018/.

 30. Géczi Z, Hermann P, Kőhidai L, Láng O, Kőhidai Zs, Mészaros T, Barocsi A, Lenk S, Zelles T. Antimicrobial silver-polyethyleneimine-polylactic acid polymer composite film for coating methacrylate-based denture surfaces.  J Nanomater DOI: 10.1155/2018/1048734 /2018/

 31. Lajkó E, Spring S, Hegedüs R, Biri-Kovács B, Ingebrandt S, Mező G, Kőhidai L. Comparative cell biological study of in vitro antitumor and antimetastatic activity on melanoma cells of GnRH-III-containing conjugates modified with short-chain fatty acids. Beilstein J. Org. Chem. 14: 2495–2509 /2018/        Supp mat 1 Supp mat 2

 32. Bárány P, Oláh R, Kovács I, Czuczi T, Szabó CSL, Takács A, Lajkó E, Láng O, Kőhidai L,  Schlosser G, Bősze Sz, Mező G, Hudecz F, Csámpai A. Ferrocene-containing impiridone (ONC201) hybrids: synthesis, DFT modelling, in vitro evaluation and structure-activity relationships. Molecules 23:9 pii: E2248. DOI: 10.3390/molecules23092248

 33. Polgár L, Lajkó E, Soós P, Láng O, Manea M, Merkely B, Mező G, Kőhidai L. Drug targeting to decrease cardiotoxicity – Determination of the cytotoxic effect of GnRH-based conjugates containing doxorubicin, daunorubicin and methotrexate on human cardiomyocytes and endothelial cells. Beilstein J. Org. Chem. 14: 1583-1594 /2018/ Supp mat 1    Supp mat 2

 34. Nagy K, Láng O, Láng J, Perczel-Kovách K, Gyulai-Gaál Sz, Kádár K, Kőhidai L, Varga G.  A novel hydrogel scaffold for periodontal ligament stem cells. Interv. Med. Appl. Sci. 10: 162-170 /2018/

 35. Varjú I, Farkas VJ, Kőhidai L, Szabó L, Farkas ÁZ, Polgár L, Chinopoulos Ch,  Kolev K. Functional cyclophilin D moderates platelet adhesion, but enhances the lytic resistance of fibrin. Sci. Rep. 8: 5366  DOI:10.1038/s41598-018-23725-4  /2018/

 36. Kovács ÁF, Láng O, Turiák L, Ács A, Kőhidai L, Fekete N, Aszlatics B, Mészáros T,  Buzás E, Rigo Jr J, Pallinger É. The impact of circulating preeclampsia-associated extracellular vesicles on the migratory activity and phenotype of THP-1 monocytic cells. Sci. Rep.  8: 5426 DOI:10.1038/s41598-018-23706-7 /2018/

 37. Baricza E, Marton N, Királyhidi P, Kovács OT, Kovacsné Székely I, Lajkó E, Kohidai L, Rojkovich B, Érsek B, Buzás E, Nagy Gy. Distinct in vitro Th17 differentiation capacity of peripheral naive T cells in rheumatoid and psoriatic arthritis. Front. Immunol.  9: 606 DOI: 10.3389/fimmu.2018.00606

 38. Polgár L, Soós P, Lajkó E, Láng O, Merkely B, Kőhidai L. Platelet impedance adhesiometry - A novel technique for the measurement of platelet adhesion and spreading. Int. J. Lab. Hemat. 40: 372-381 /2018/ DOI: 10.1111/ijlh.12799.

 39. Lajkó E, Tuka B, Fülöp F, Krizbai I, Toldi J, Magyar K, Vécsei L, Kőhidai L. Kynurenic acid and its derivatives are able to modulate the adhesion and locomotion of brain endothelial cells. J Neural Transm (Vienna). 125: 899-912 /2018/ DOI: 10.1007/s00702-018-1839-7.

 

Kongresszusok

Meghívott előadások

 • Kőhidai, L. Chemotaxome – A new member with complex biological entities in systems biology. (BSS Formal Seminar, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, 2013.)
 • Kőhidai, L. ECIS Migration (ECIS Tutorial on Impedance-Based Cellular Assays, Budapest, 2013.)
 • Kőhidai, L. Chemotaxome (158th iCeMS Seminar - iCeMS - Kyoto University, Kyoto, 2014)
 • Kőhidai, L. "Chemotaxome" - A kemotaxis új, rendszerbiológiai alapú szemlélete. (Semmelweis Genomikai Hálózat, 15. évfolyam / 138. rendezvény, Budapest, 2015)

 

PhD Scientific Days 2013, Budapest, 2013

 • Polgár, L. Measurement of platelet spreading and adhesion on human platelets with impedimetry.
 • Lajkó, E., Pállinger, É., Csaba, G., Kőhidai, L. The long term effect of hormonal imprinting induced by insulin and serotonin on cell physiological parameters of Tetrahymena.
 • Slezák, S., Lajkó, E., Pállinger, É., Bai, K.B., Mező, G., Kőhidai, L. Monitoring of the adhesion of crevicular fluid cells and its modification by oligotuftsin derivatives. 
 • Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É., Kőhidai, L. Anthraquinone components of Rubia tinctorum as candidate anticancer agents for drug targeting.

 

MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2013

 • Szabó, I., Bősze, Sz., Lajkó, E., Kőhidai, L., Mező, G. Antiadhezív aktivitású GnRH konjugátumok tervezése és szintézise.
 • Lajkó, E., Szabó, I., Mező, G., Kőhidai, L. Fibronektin eredetű peptidfragmenst tartalmazó GnRH konjugátumok hatása melanóma sejtek adhéziós viselkedésére.
 • Láng, J., Pomázi, K., Láng, O., Mező, G., Kőhidai, L. W-S-EWS peptidek és OT20 konjugátumaik hatása tumoros sejtvonalak migrációjára, adhéziójára és immunfenotípusára.
 • Kőhidai, L., Csercsik, R., Samotik, P., Ranganathan, K., Banchetti, R., Vallesi, A., Láng, O. Protozoon feromonok sejtélettani hatásai - Fajspecifikusan hat-e minden feromon?

 

2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays - IBCA2013, Budapest, 2013.

 • Kőhidai, L., Láng, O., Lajkó, E., Láng, J., Polgár, L., Mező, G. Impedimetry assays – Dedicated ways to evaluate migratory behavior of cells
 • Láng, O., Nagy, K., Láng, J., Perczel-Kovách, K., Varga, G., Kőhidai, L. Monitoring dental stem cells on self-assembling peptide hydrogel scaffold by impedance based techniques.
 • Lajkó, E., Bányai, P., Zámbó, Zs., Szőke, É., Kőhidai, L. Natural cancer therapeutics – The effects of anthraquinones derived from Rubia tinctorum L. on melanoma cell lines.
 • Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Földes, G. Angiogenic effect of human pluripotent stem cell-derived endothelial cells.
 • Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Measurement of platelet function with impedimetry - The effect of agonists and heparin on adhesion and spreading of human platelets.
 • Lajkó, E., Bányai, P., Zámbó, Zs., Szőke, É., Kőhidai, L. Natural cancer therapeutics – The effects of anthraquinones derived from Rubia tinctorum L. on melanoma cell lines.
 • Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Földes, G. Angiogenic effect of human pluripotent stem cell-derived endothelial cells.
 • Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Merkely, B., Kőhidai, L. Measurement of platelet function with impedimetry - The effect of agonists and heparin on adhesion and spreading of human platelets.
 • Biri, B., Láng, O., Méhes, E., Czirók, A., Kőhidai, L., Nyitray, L. Motility and adhesion assays related to the effect of metastasis-associated S100A4 protein.
 • Láng, J., Kuo, R., Láng, O., Kőhidai, L., Sivaniah, E. Study of the interdependence of cell adhesion migration and mechanosensing using a complex, innovative approach.
 • Slezák, S., Lajkó, E., Pállinger, É., Bai, K.B., Mező, G., Gera, I., Kőhidai, L. Monitoring of the effect of oligotuftsin derivatives on the adhesion of crevicular fluid cells.
 • Lajkó, E., Mércz, K., Manea, M., Mező, G., Kőhidai, L., Pállinger, É.  Cell adhesion and proliferation of BeWo choriocarcinoma cell line induced by GnRH-III based targeted systems. 
 • Bäcker, H., Polgár, L., Soós, P., Lajkó, E., Láng, O., Weymann, A., Szabó, G., Kőhidai, L. Effect of heart scaffold ECM proteins on cell adhesion of cardiac myocytes - Model experiments of cell adhesion based loading of porcine heart scaffold
 • Németh, A., Bodor, Cs., Mirzahosseini, S., Kőhidai, L., Rosivall, L. Comparing the effects of VEGF and angiotensin II on endothelial permeability measured by ECIS and transwell assay.

 

MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes 2014

 • Láng, O., Nagy, K., Perczel-Kovách, K., Láng, J., Fülöp, L., Varga, G., Kőhidai, L. Emberi fog eredetű őssejtek vizsgálata peptid alapú hidrogéleken.
 • Lajkó, E., Zámbó, Zs., Kollár, Gy., Kőhidai, L. L-karnozin dipeptid sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának vizsgálata csillós egysejtű és humán melanóma modell-sejteken.
 • Kőhidai, L., Mércz, K., Pállinger, É., Lajkó, E. Gyógyszer célbajuttatásra tervezett, GnRH alapú konjugátumok sejtélettani hatásainak vizsgálata BeWo choriocarcinoma sejtvonalon.

 

MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2015

 • Pethő, L., Láng, O., Kasza, Gy., Kőhidai, L., Mező, G. EGF receptort célzó konjugátumok szintézise és biológiai aktivitása.
 • Enyedi, K.N., Láng, A., Czajlik, A., Knapp, K., Majer, Zs., Lajkó, E., Kőhidai, L., Tóth, Sz., Szakács, G., Perczel, A., Mező, G. Egy anyag két célpont. Lehetőségek az irányított tumorterápiában.

 

Hungarian Molecular Life Sciences Conference 2015, Eger, Hungary, 2015

 • Láng, O., Láng, J., Sivaniah, E., Kőhidai, L. Mechanopharmacological screening platform.
 • Láng, O.,  Kőhidai, Zs.,  Nagy, K., Láng, J., Nagy, K., Perczel-Kovách, K.,  Lohinai, Zs., Varga, G., Kőhidai, L. Biological effect of mouthwash compounds on dental stem cells and gingival epithelium.
 • Biri, B., Kiss, B.,  Király, R., Schlosser, G., Láng, O., Kőhidai, L., Fésüs, L., Nyitray, L. Metastasis-associated S100A4 serves as a specific amine substrate for tissue transglutaminase-2. 

 

MTA Peptidkémiai Munkabizottság Ülése, Balatonszemes, 2016

 • Kőhidai, L., Hamada, M., Lajkó, E., Horváti, K., Mező, G. Muto, Y., Láng, O. A CCL2 kemokin molekuláris evolúciója - A GAG-kötő 89H, 47R és 72K pentapeptidek jelentőségének vizsgálata Tetrahymena modell-sejten
 • Lajkó, E., Law, J., Spring, S., Hempel, F., Mező, G., Ingebrandt, S., Kőhidai, L. GnRH-III alapú konjugátumok egysejt-szintű toxicitás vizsgálata field-effect transistor és microelectrode array alapú módszerekkel.

 • Láng, O., Debrei, D., Kőhidai, Zs., Komlósi, N., Slezák, S., Földes, A., Varga, G., Mező, G., Kőhidai, L. TKPPR alapú peptidkönyvtár vizsgálata szájüregi modellsejteken.

 • Khorolsuren, Z., Kőhidai, Zs., Földes, A., Varga, G., Mező, G., Láng, O., Vág, J., Kőhidai, L. Characterization of poly-L-lysine based synthetic polypeptide conjugates as potential dental therapeutic materials.

 

 3rd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, Regensburg, 2016

 • Lajkó, E., Spring, S., Láng, O., Ingebrandt, S., Mező, G., Kőhidai, L. Impedance-based analysis and holographic phase imaging of the GnRH-III-based drug-targeting in melanoma cells.

 • Láng, O., Kőhidai, L. Impedimetric characterisation of cell physiological responses in oral biology.

 • Takács, A., Lajkó, E., Istenes, I., Kőhidai, L., Láng, O. Comparative study on the effectiveness of bortezomib in combination with alpha lipoic acid and thiamine in melanoma and myeloma cell lines. 

 • Lajkó, E., Spring, S., Láng, O., Ingebrandt, S., Mező, G., Kőhidai, L. Impedance-based analysis and holographic phase imaging of the GnRH-III-based drug-targeting in melanoma cells.

 

Egyéb konferenciák

 • Lajkó, E., Bányai, P., Szőke, É., Kőhidai, L. The anthraquinone components of Rubia tinctorum L are suitable anticancer drugs for application in targeted tumor therapy. (1st European PhD Conference, Budapest, 2013.)
 • Polgár, L. Measurement of the effect of decellularized porcine heart scaffold on the adhesion of human cardiovascular cell lines using impedimetric technique. (PhD Scientific Days 2014, Budapest, 2014)
 • Baricza, E., Molnár-Érsek, B., Lajkó, E., Kőhidai, L., Buzás, L., Nagy, Gy. The distinct regulation of interleukin-17 and interleukin-22 production during human TH17 cell differentiation. (MIT 43. Vándorgyűlése, Velence)
 • Biri, B., Lajkó, E., Láng, O., Kőhidai, L., Nyitray, L. The significance of the metastasis-associated S100A4 protein in cell adhesion and migration of A431 epithelial carcinoma cell line. (Annual Conference of the Hungarian Biochemical Society, Debrecen, 2014)
 • Kosztin, A., Polgár, L., Kőhidai, L., Várnai, P., Gara, E., Skopál, J., Harding, S., Merkely, B., Földes, G. Angiogenic and positive inotropic effects of apelin fragments on human pluripotein stem cell-derived cardivascular cells. (FEPS-2014, Budapest, 2014)
 • Lajkó, E., Mércz, K., Polgár, L., Manea, M., Szabó, I., Pállinger, É., Mező, G., Kőhidai, L. Investigations on the prospective use of GnRH-III based conjugates for targeted chemotherapy as drug delivery systems in different tumor cells. (The 11th International Symposium on GnRH, Salzburg, Austria, 2014)
 • Enyedi, K.N., Kőhidai, L., Lajkó, E., Mező, G. Targeting cancer-associated fibroblast by their tumor specific receptors. (EU COST, Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells - 2nd Working Group Meeting, Budapest, Hungary, 2014)
 • Istenes I., Lajkó, E., Takács, A., Láng, O., Kőhidai, L.,  Demeter, J., Nagy,  Zs. Alfa liponsav és bortezomib együttes in vitro adásának vizsgálata U266 myeloma sejtvonalon.  (Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság 19. Lymphoma Konferencia, Tata, 2014)
 • Oláhné Szabó, R., Sebestyén, M., Kóczán, Gy., Kőhidai, L., Hudecz, L. Drug targeting strategy with polyeptide based methotrexate conjugates against Leishmania infection. (17th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Budapest, 2015)
 • Kovács, Á.F., Láng, O., Kőhidai, L., Rigó, L., Fekete, N., Buzás, E.I., Pállinger, É. Impact of preeclampsia-associated extracellular vesicles on the monocyte-macrophage system: an in vitro analysis. (ISEV 2016 Annual Meeting, Rotterdam, 2016)

 

Go to top