JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

      

Vezető: Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, az MTA doktora

A munkacsoportról

Az Extracelluláris vezikula munkacsoport legfontosabb megfigyelései:

 1. Igazolták, hogy az extracelluláris vezikulák és a protein aggregátumok számos biofizikai paraméterben átfednek . A protein aggregátumok (pl. immune komplexek) interferálhatnak az extracelluláris vezikulák flow cytometriás analízisével, és kontaminálhatják az extracelluláris vezikula preparátumokat (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041717);
 2. Igazolták, hogy differenciál detergens lízissel az extracelluláris vezikulák és a fehérje aggregátumok elkülöníthetők (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041717);
 3. Az extracelluláris vezikulák izolálására bevezették a gravitációs szűrést (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041717);
 4. Igazolták, hogy az ACD-A (acid-citrate-dextrose) antikoaguláns cső megakadályozza a műterméknek tekinthető in vitro vérlemezke vezikulációt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24360116);
 5. Betegség-specifikus extracelluláris vezikula mintázat igazolása ízületi betegek synoviális folyadékában (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23185418);
 6. Igazolták, hogy az extracelluláris vezikulák és a citokinek kombinatórikus hatást fejtenek ki a sejtekre; (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24705984)
 7. Egyszerű 96 well plate-en elvégezhető össz lipid assay-t vezettek be az extracelluláris vezikulák lipidtartalmának meghatározására (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25798862);
 8. A protein/lipid arány bevezetése az extracelluláris vezikulák altípusaira jellemezésére alkalmas és quality control paraméterként (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25798862);
 9. Igazolták, hogy a különböző extracelluláris vezikula alpopulációk eltérő lipidösszetétel jellemzi, és az exoszómák rendelkeznek a legnagyobb “lipid packing density” értékekkel (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25798862);
 10. Elsőként kombinálták a tunable resistive pulse sensing (TRPS) módszert a differenciál detergens lízissel a részecskék vezikula természetének és altípusának azonosítására (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26264754)
 11. Elsőként igazolták a glikozidáz enzimek asszociációját extracelluláris vezikulákkal (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23099419http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442276)
 12. Igazolták, hogy az LDL a vérplazma exoszómáihoz és mikrovezikuláihoz hasonló módon viselkedhet izolálás és detektálás során. Igazolták az LDL és az extracelluláris vezikulák asszociációját inn vitro. (https://www.nature.com/articles/srep24316.pdf)
 13. Igazolták, hogy monocyta aktiváció során a sejtfelszíni thiolok megőrzése érdekében a sejtek az oxidált membránrészleteiket extracelluláris vezikulák formájában távolítják el (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323130)
 14. Egyszerű áramlási citometriás kidolgozása a beültetendő embriók életképességének megállapítására (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5216337)
 15. Igazolták, hogy antibiotikum-okozta genotoxikus stressz DNS-sel fedett exoszómák kibocsátását indukálja (Németh A et a. Sci Rep 2017, közlésre elfogadva)

 

A munkacsoport által az extracelluláris vezikulák izolálására és jellemzésére alkalmazott módszerek:

Szekvenciális differenciál-centrifugálás gravitációs szűréssel, szukróz grádiens ultracentrifugálás, szukróz párna ultracentrifugálás, OptiprepTM denzitás grádiens ultracentrifugálás, affinitás alapú mágneses extracelluláris vezikula izolálás, méretkizásárásos kromatográfia, ultrafiltráció, áramlási citometria (direkt vagy gyöngyhöz kötött), Western blot, tunable resistive pulse sensing (differenciál detergens lízissel kombinációban), RNA/DNA/lipid/protein/glikán analízis, transmissziós elektronmikroszkópia, atomerő mikroszkópia, grating coupled interferometry, quartz crystal microbalance (QCM)

 

Akadémiai kollaborációk:

Belföldi kollaborációk:

 • Kittel Ágnes, MTA KOKI, Budapest
 • Horváth Róbert, MTA TTK
 • Ligeti Erzsébet, Semmelweis Egyetem Élettani Intézet
 • Deli Mária MTA SZBK, Szeged
 • Csete Mária Szegedi Egyetem
 • Matkó János, Balogh Andrea, Molnár Anikó, Józsi Mihály, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • Szigeti Krisztián, Semmelweis Egyetem Biofizikai Intézet
 • Varga Zoltán, MTA TTK
 • Vékey Károly, Turiák Lilla, Drahos László, MTA TTK
 • Giricz Zoltán, Ferdinándy Péter, Baranyai Tamás, Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézet, Budapest
 • Kristóf Katalin, Szabó Dóra, Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai Intézet


Külföldi kollaborációk:

 • Steffen Gay, Center of Experimental Rheumatology, University Hospital Zurich and Zurich Center of Integrative Human Physiology
 • Bence György, The Massachusetts General Hospital, and Neuroscience Program, Harvard Medical School, Boston
 • Hans Joachim Gabius, Faculty of Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilians-University Munich (analysis of galectin SNP sin RA and OA)
 • Jan Lötwall, University of Gothenburg, Sweden (analysis of RNA in different subpopulations of extracellular vesicles)
 • Marca Wauben, Department of Biochemistry & Cell Biology, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands (high resolution flow cytometry for single particle analysis of exosomes)
 • Dolores di Vizio, Division of Cancer Biology and Therapeutics, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA (comparative analysis of large oncosomes and apoptotic bodies)
 • Dolores Solis, Instituto de Química Física Rocasolano, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Spain
 • Xabier Osteikoetxea (Astra Zenenca, UK)

 

Klinikai kollaborációk:

 • Merkely Béla, Kosztin Annamária, Radovits Tamás, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest (extracelluláris vezikulák vizsgálata CABG-n átesett betegek perikardiális folyadékában valamint transzplantációs donorok és recipiensek perikardiális folyadékában
 • Harsányi László, Szűcs Ákos, Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika, Budapest (extracelluláris vezikulák vizsgálata pancreasnedv mintákban)
 • Rigó János, Semmelweis Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest (extracelluláris vezikulák vizsgálata preeclampsiás vérplazma mintákban)
 • Nagy György, Budai Irgalmasrendi Kórház (extracelluláris vezikulák vizsgálata korai rheumatoid arthritisben)
 • Polgár Anna, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest (extracelluláris vezikulák vizsgálata korai rheumatoid arthritisben)

 

 

Tagok

Vezető:


  BuzasE

Dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, az MTA doktora

 

 Tagok:


  Fekete Nora

Fekete Nóra, asszisztens 

 

  ForsonitsA

Försönits István András, PhD hallgató 
(témavezető: Dr. Buzás Edit)

 

  Alicia Galinsoga

Alicia Galinsoga, PhD hallgató 

 

  Hegyesi Hargita Dr. Hegyesi Hargita, egyetemi docens
  SzaboK

Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin, egyetemi tanársegéd 

 

  Delaram Khamari

Delaram Khamari, PhD hallgató 

 

  PapE

Nyitrayné Dr. Pap Erna, egyetemi docens

 

  PallingerE

Dr. Pállinger Éva, egyetemi docens 

 

  PalocziK

Pálóczi Krisztina, intézeti mérnök 

 

  Tamasi Viola

Dr. Tamási Viola, egyetemi docens

 

  Seregelyes Gabor

Seregélyes Gábor, PhD hallgató

 

  TothS

Dr. Tóth Sára, egyetemi docens

  Toth Eszter

Tóth Eszter, PhD hallgató
(témavezető: Dr. Buzás Edit, Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin)

 

  Visnovitz Tamas

Dr. Visnovitz Tamás, tudományos munkatárs

 

  VukmanK

Visnovitzné Dr. Vukman Krisztina, tudományos munkatárs 

 

 

 

Extracelluláris vezikula publikációk

2017


2016


2015
 • Applying extracellular vesicles based therapeutics in clinical trials - an ISEV position paper.
  Lener T, Gimona M, Aigner L, Börger V, Buzas E, Camussi G, Chaput N, Chatterjee D, Court FA, Del Portillo HA, O'Driscoll L, Fais S, Falcon-Perez JM, Felderhoff-Mueser U, Fraile L, Gho YS, Görgens A, Gupta RC, Hendrix A, Hermann DM, Hill AF, Hochberg F, Horn PA, de Kleijn D, Kordelas L, Kramer BW, Krämer-Albers EM, Laner-Plamberger S, Laitinen S, Leonardi T, Lorenowicz MJ, Lim SK, Lötvall J, Maguire CA, Marcilla A, Nazarenko I, Ochiya T, Patel T, Pedersen S, Pocsfalvi G, Pluchino S, Quesenberry P, Reischl IG, Rivera FJ, Sanzenbacher R, Schallmoser K, Slaper-Cortenbach I, Strunk D, Tonn T, Vader P, van Balkom BW, Wauben M, Andaloussi SE, Théry C, Rohde E, Giebel B.
  J Extracell Vesicles. 2015 Dec 31;4:30087. doi: 10.3402/jev.v4.30087. eCollection 2015.

 • Isolation of Exosomes from Blood Plasma: Qualitative and Quantitative Comparison of Ultracentrifugation and Size Exclusion Chromatography Methods.
  Baranyai T, Herczeg K, Onódi Z, Voszka I, Módos K, Marton N, Nagy G, Mäger I, Wood MJ, El Andaloussi S, Pálinkás Z, Kumar V, Nagy P, Kittel Á, Buzás EI, Ferdinandy P, Giricz Z.
  PLoS One. 2015 Dec 21;10(12):e0145686. doi: 10.1371/journal.pone.0145686. eCollection 2015.

 • Differential detergent sensitivity of extracellular vesicle subpopulations.
  Osteikoetxea X, Sódar B, Németh A, Szabó-Taylor K, Pálóczi K, Vukman KV, Tamási V, Balogh A, Kittel Á, Pállinger É, Buzás EI.
  Org Biomol Chem2015 Sep 23;13(38):9775-82. doi: 10.1039/c5ob01451d.

 • Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions.
  Yáñez-Mó M, Siljander PR, Andreu Z, Zavec AB, Borràs FE, Buzas EI, Buzas K, Casal E, Cappello F, Carvalho J, Colás E, Cordeiro-da Silva A, Fais S, Falcon-Perez JM, Ghobrial IM, Giebel B, Gimona M, Graner M, Gursel I, Gursel M, Heegaard NH, Hendrix A, Kierulf P, Kokubun K, Kosanovic M, Kralj-Iglic V, Krämer-Albers EM, Laitinen S, Lässer C, Lener T, Ligeti E, Linē A, Lipps G, Llorente A, Lötvall J, Manček-Keber M, Marcilla A, Mittelbrunn M, Nazarenko I, Nolte-'t Hoen EN, Nyman TA, O'Driscoll L, Olivan M, Oliveira C, Pállinger É, Del Portillo HA, Reventós J, Rigau M, Rohde E, Sammar M, Sánchez-Madrid F, Santarém N, Schallmoser K, Ostenfeld MS, Stoorvogel W, Stukelj R, Van der Grein SG, Vasconcelos MH, Wauben MH, De Wever O.
  J Extracell Vesicles2015 May 14;4:27066. doi: 10.3402/jev.v4.27066. eCollection 2015.

 • Improved characterization of EV preparations based on protein to lipid ratio and lipid properties.
  Osteikoetxea X, Balogh A, Szabó-Taylor K, Németh A, Szabó TG, Pálóczi K, Sódar B, Kittel Á, György B, Pállinger É, Matkó J, Buzás EI.
  PLoS One2015 Mar 23;10(3):e0121184. doi: 10.1371/journal.pone.0121184. eCollection 2015.

 • Oxidative and other posttranslational modifications in extracellular vesicle biology.
  Szabó-Taylor K, Ryan B, Osteikoetxea X, Szabó TG, Sódar B, Holub M, Németh A, Pálóczi K, Pállinger É, Winyard P, Buzás EI.
  Semin Cell Dev Biol2015 Apr;40:8-16. doi: 10.1016/j.semcdb.2015.02.012. Epub 2015 Feb 24. Review.

 • Mass spectrometry of extracellular vesicles.
  Pocsfalvi G, Stanly C, Vilasi A, Fiume I, Capasso G, Turiák L, Buzas EI, Vékey K.
  Mass Spectrom Rev2015 Feb 20. doi: 10.1002/mas.21457. [Epub ahead of print]

 
2014
 
2013
 
2012
 • Kalra H, Simpson RJ, Ji H, Aikawa E, Altevogt P, Askenase P, Bond VC, Borras FE, Breakefield X, Budnik V, Buzas E, Camussi G, Clayton A, Cocucci E, Falcon-Perez JM, Gabrielsson S, Gho YS, Gupta D, Harsha HC, Hendrix A, Hill AF, Inal JM, Jenster G, Krämer-Albers EM, Lim SK, Llorente A, Lötvall J, Marcilla A, Mincheva-Nilsson L, Nazarenko I, Nieuwland R, Nolte-'t Hoen EN, Pandey A, Patel T, Piper MG, Pluchino S, Prasad TS, Rajendran L, Raposo G, Record M, Reid GE, Sánchez-Madrid F, Schiffelers RM, Siljander P, Stensballe A, Stoorvogel W, Taylor D, Thery C, Valadi H, van Balkom BW, Vázquez J, Vidal M, Wauben MH, Yánez-Mó M, Zoeller M, Mathivanan S.
  PLoS Biol. 2012 Dec;10(12):e1001450. Epub 2012 Dec 18.
 • György B, Szabó TG, Turiák L, Wright M, Herczeg P, Lédeczi Z, Kittel A, Polgár A, Tóth K, Dérfalvi B, Zelenák G, Böröcz I, Carr B, Nagy G, Vékey K, Gay S, Falus A, Buzás EI. 
  PLoS One. 2012; 7(11): e49726. Epub 2012 Nov 20.
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008

Egyéb publikációk

 

2016


2015


2014

2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2002
 
2001
Go to top