JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (FOKOGEN240_1M és FOKOGEN181_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2020/2021. tanév II. félév

 

Tematika

 

Előadások

péntek 11:25 – 12:35
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 15-19)

Bevezetés a humángenetikába
ppt / Zoom video: video

mitózis és meiózis zavarainak genetikai aspektusai
ppt / hanggal: ppt

2. hét

(febr. 22-26)

Genetikai variációk
ppt / Zoom video: video

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt / hanggal: ppt

3. hét

(márc. 1-5)

Mutációk és polimorfizmusok
ppt   ppt / Zoom video: video

Citogenetika I.
ppt / hanggal: ppt

4. hét

(márc. 8-12)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: ppt

Citogenetika II.
ppt / hanggal: ppt

5. hét

(márc. 15-19)*

Epigenetika
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika módszerek I.
ppt / hanggal: ppt

6. hét

(márc. 22-26)

Mendeli öröklődés I.
Autoszómális öröklődés
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika módszerek II.
ppt / hanggal: ppt

7. hét

(márc. 29 - ápr. 2)**

Szünet

Autoszómális öröklődés I. (AD)
ppt / hanggal: ppt

8. hét

(ápr. 5-9)***

Mendeli öröklődés II.
ppt / Zoom video: video

Autoszómális öröklődés II. (AR)
ppt / hanggal: ppt

9. hét

(ápr. 12-16)

Biológiai folyamatok genetikája
ppt / hanggal: ppt

Nemhez kötött öröklődés
ppt / hanggal: ppt

10. hét

(ápr. 19-23)

Félévközi beszámoló
A FOK Genetika és Genomika félévközi beszámoló (demó) időpontja: 2021. április 23. 11:30-12:30.
A teszt megnyitásához a jelszót a zoom bejelentkezés után kapják meg.
Zoom: https://semmelweis.zoom.us/j/95365338235

pdf 

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt / hanggal: ppt

11. hét

(ápr. 26-30)

A komplex betegségek genomikai megközelítése
ppt / Zoom video: video

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt / hanggal: ppt

Azoknak a hallgatóknak, akik kirendelés miatt nem tudták megíni az előző héten
A FOK Genetika és Genomika félévközi beszámoló PÓTLÁS időpontja: 2021. április 30. 16:00-17:00.
A teszt megnyitásához a jelszót a zoom bejelentkezés után kapják meg.
zoom: https://semmelweis.zoom.us/j/92142679134

12. hét

(máj. 3-7)

A genomika jelentősége és módszerei
ppt / hanggal: ppt

Génterápia
ppt / hanggal: ppt

13. hét

(máj. 10-14)

Populáció- és evolúciógenetika
ppt / hanggal: ppt (1. rész) video (2. rész)

Gametogenezis és fertilizáció; prenatális genetikai tesztelés
ppt / hanggal: ppt

14. hét

(máj. 17-21)

A genom és a környezet kölcsönhatása,
Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt / hanggal: ppt

Génektől a betegágyig
ppt / hanggal: ppt

 

Oktatási szünetek:

*márc. 15. (hétfő) szünet

**ápr. 2. (péntek) szünet

***ápr. 5. (hétfő) szünet

 

ZOOM

Kedves hallgatók!

Az online előadásokra és gyakorlatokra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni.
Minden óra az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik. 

A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

 

 

 

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Az oktatást online formában kezdjük, a gyakorlatokhoz tartozó zoom linkeket a honlapon találják meg.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. Tekintettel az online órák lebonyolítására a hallgatói jelenlét igazolásához szükséges, hogy a kamerájuk és a mikrofonjuk is be legyen kapcsolva a gyakorlatokon.

A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért a hallgatót terheli felelősség.

A munka- és balesetvédelemről, valamint a COVID járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

 

Félévközi értékelés:

A félév során egy alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból 10. héten. A részvétel kötelező. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. Az írásbeli teszt a moodle felületen leszn elérhető, 30 kérdést kell megválaszolniuk. A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően.

Max. összpontszám: 30

Bonusz pont vizsgateszthez

0-14

0

15-19

1

20-24

2

25-30

3

A félévközi teszteken kívül a gyakorlatokon is szerezhetnek aktivitásuk alapján 1 bonuszpontot, amelyről a gyakorlatvezetőjük fog tájékoztatást adni.
A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgaidőszakban a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 26 pont). A félévközi teszt megírására/javítására pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

 

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 50 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot 26 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

Írásbeli kollokvium értékelése [A bónusz pontok miatt 50-nál több pont is elérhető.]

A vizsgaidőszakban, amely 2021. május 25-től 2021. július 9-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, várhatóan a Moodle rendszeren. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moodle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

 

pontszám

Jegy

0-25

1

26-31

2

32-38

3

39-44

4

45- 50

5

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika (www.gsi.semmelweis.hu) Ebook
    valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook


Genetika és genomika e-book:  pdf

 

 

 

Kollokvium


Vizsgatájékoztató: pdf

Vizsgatematika: pdf

 

 

 

 

 

Konzultáció


Online konzultációk a vizsgaidőszakban: 

Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

Kedves Hallgatók!

A járványügyi védekezésben résztvevő és ennek következtében a genetika és genomika gyakorlatról hiányzó hallgatók számára a hiányzás pótlására igény szerint online genetika konzultációt biztosítunk, kétheti rendszerességgel péntekenként 17:00-18:10 közt. Az elsőre március 19-én kerül sor. A konzultációhoz bárki csatlakozhat,de csak regisztrációt követően.

Üdvözlettel:
dr. Hegyesi Hargita. Genetika és Genomika tanulmányi felelős


Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be! 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább három pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.


Verseny eredmények: 

Hallgató Neptun kódja Összpontszám Megajánlott jegy Eredmény
BOF02I 47 5 I. helyezett
PC70OR 45 5 II. helyezett
IS7JG2 45 5 II. helyezett
S9PEYX 44 4 III. helyezett
W44WBL 44 4 III. helyezett
MNE0BH 43 4  
DYDRWY 43 4  
CLF6MM 42 4  
RXBU5K 42 4  
YUCWNV 42 4  
DU9502 41 4  
C2WCXN 41 4  
JHG4B0 41 4  
F6Y2Z1 40 4  
JL4HAQ 40 4  
KNXGWC 39 4  
JCMT7M 39 4  
O8TJ2G 39 4  
K5JKUE 39 4  
B5UDCS 37    
QILHBO 37    
I7G9DP 37    
MEQ31D 37    
TQHIHS 37    
S9GLYE 36    
O3XPIA 36    
J3R106 36    
RKMEK4 35    
PZTOG8 33    
WZCDN2 28    

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top