JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

2019

 • Buzás Edit Széchenyi díj


  Dr. Buzás Edit, intézetünk igazgatója Széchenyi-díjat vehetett át - gratulálunk!

  2019. március 15.

  Szechenyi dijA nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-díjat vehetett át Dr. Buzás Edit, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatója, Dr. Csermely Péter, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára, valamint Dr. Karádi István, a III. számú Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Dr. Bánhidy Ferenc professor emeritus.

  A Széchenyi-díj ünnepélyes átadása során elhangzott indoklás szerint Dr. Buzás Edit részére a sejtek közti kommunikációban központi szerepet játszó extracelluláris vezikulák szerkezetének és működésének vizsgálata terén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint az immunológia oktatásában végzett magas szintű munkája elismeréseként adományozták a díjat.

  Dr. Csermely Péter a komplex rendszerek adaptációs, tanulási és döntéshozatali mechanizmusainak hálózatos vizsgálata területén elért iskolateremtő, a gyógyszerkutatásban is sikeresen alkalmazott eredményei, valamint a tudományos élet ifjú tehetségeinek felkutatása és pályájának egyengetése érdekében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.

  Dr. Karádi István a zsír- és szénhidrát-anyagcsere betegségek kutatása, valamint megelőzése és terápiája terén elért kiemelkedő eredményei, továbbá a belgyógyászat számos területét magába foglaló, iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként vehette át a díjat.

  Dr. Bánhidy Ferenc fej-nyaksebész, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére onkológus szakorvosként, valamint az első magyarországi fej-nyaksebészeti osztály megalapítójaként évtizedeken át elhivatottan, betegközpontú hozzáállással végzett gyógyító munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

   

  Kovács Eszter

  Forrás: Semmelweis Hírek

 • Csaba György 90


  90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Dr. Csaba György professor emeritust, intézetünk alapítóját

  2019. május 31.

  A Semmelweis Hírek összefoglalója az ünnepségről:

  Egykori tanítványok, kollégák, valamint az intézet munkatársai köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Dr. Csaba György professor emeritust, akinek a vezetésével 1971-ben létrejött a Biológiai Intézet, mai nevén Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet. Az ünnepelt a köszöntéseket követően előadásában visszaemlékezett egyebek mellett arra a több mint húszéves időszakra, amit tanszékvezetőként töltött az intézet élén.

  CsabaGy90 14Nagyon sok dolgot köszönhetünk Dr. Csaba Györgynek, többek között azt is, hogy itt lehetünk – fogalmazott az ünnepség megnyitásakor Dr. Buzás Edit, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (GSI) igazgatója, emlékeztetve arra, hogy 1971-ben az ő vezetésével jött létre a Biológiai Intézet, mai nevén GSI. Az intézetalapítás mellett a biológia iránti szeretetet is tőle kaptuk, hálával tartozunk neki azért a nyitottságért, amit a biológia új vívmányai iránt mutatott – jegyezte meg. Szólt arról, hogy számos könyv fűződik a nevéhez, így például az Orvosi biológia tankönyv, ami egy egész nemzedék számára fontos szemléletformáló könyvként szolgált. Az igazgató kiemelte, hogy Dr. Csaba György professor emeritus ma is aktívan alkot, és jelennek meg munkái, összegző gondolatébresztő művei. Sosem hagyta abba a kérdezést, a „szent kíváncsiságot” sosem vesztette el – mutatott rá.

  Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja elmondta, hogy hallgatóként ismerte meg Dr. Csaba Györgyöt, aki hetven éve vesz részt a Semmelweis Egyetem oktató munkájában. Visszaemlékezett arra, hogy tőle tanulták az orvosi biológia tárgyat, és rendkívül népszerű volt a hallgatók körében, telt házas volt a tanterem az előadásai alatt. Sugárzott belőle a tárgy iránti fantasztikus lelkesedése, előadásai örökre szóló élményt jelentettek a hallgatóknak – hangsúlyozta.

  Dr. Falus András professor emeritus, aki Dr. Csaba György után 1994 és 2012 között vezette az intézetet, úgy fogalmazott: a sikernek egyetlen szinonimája van, a folytathatóság. Visszaemlékezett arra, hogy egy átlagéletkorban is fiatal, nagyon jó hangulatú intézetet vehetett át Dr. Csaba Györgytől, számos PhD-hallgatóval. Itt mindig bensőséges hangulat uralkodott és nagyon egyszerű volt elkezdeni dolgozni és valami újat létrehozni; ennek az alapjait ő tette le – mondta.

  CsabaGy90 15

  Dr. László Valéria docens, aki 1975 óta dolgozik az intézetben, visszaemlékezett arra is, hogy a NET előadótermében párnákat osztogattak, hogy a lépcsőn is tudjanak ülni a hallgatók, annyira népszerűek voltak Dr. Csaba György előadásai, amelyeket végtelen lelkesedéssel és örömmel tartott. Tárgyszerű előadásaiba mindig beleszőtte a legújabb ismereteket is. Szintén kiemelte az intézet jó légkörét, amelyet a professzor alapozott meg, teremtett meg maga körül.

  Dr. Darvas Zsuzsanna docens köszöntésében kitért arra, hogy rendkívül büszke az intézet eddigi tanszékvezető professzoraira, mivel mindhárman előkelő helyen szerepelnek az egyetemi kutatók TOP 100-as listáján. Visszaemlékezett, miként került Dr. László Valériával együtt az intézetbe. A felvételnél Dr. Csaba György egyetlen személyes jellegű kérdést tett fel, nevezetesen azt, hogy veszekedősek-e. Ez is jól mutatja azt a hozzáállását, amely hozzájárult a mások által említett jó intézeti légkörhöz – jegyezte meg.

  Dr. Tóth Sára docens még ELTE-s hallgatóként vett részt egy Dr. Csaba György által tartott előadáson, amelynek hatására felkereste, hogy szeretne bekapcsolódni az intézeti tudományos diákköri munkába. A professzor annyit mondott, hogy ha az ELTE engedi, részéről nincs akadálya. Ugyanilyen nyitottsággal fogadta, mikor hat évvel később kopogtatott be az intézetbe egykori diákként. Ez is mutatja, az intézet professzor által képviselt befogadó légkörét, aminek köszönhetően nagyon jó közösség alakult ki – mondta.

  Nyitrayné Dr. Pap Erna docens Szilágyi György „Hanyas vagy? ’28-as? Mi félszavakból megértjük egymást” – kezdetű verse nyomán írt parafrázissal köszöntötte a professzort, és emlékezett vissza többek között a hétfő reggeli telt házas előadásokra, a korai referálókra a könyvtárban, a régi ebédekre, névnapokra és arra, hogy az állandóság korszakát jelentette Csaba professzor időszaka, szobája mindig nyitva állt, minden szakmai kérdésre előre vivő választ tudott adni.

  Dr. Kőhidai László docens úgy fogalmazott, nemcsak köszönteni, de köszönetet mondani is jött. Köszönet illeti Csaba professzort mint tanárt, mint könyvírót, de külön hálás azokért a mindenki által említett előadásokért is, amelyekről ő maga is ellesett néhány figyelemfenntartó fordulatot, melyeket a mai napig használ. Megemlítette a kutatási eredmények publikálásában nyújtott segítségét. Nagy kitartást tanulhattunk tőle – mutatott rá.

  Dr. Hegyesi Hargita docens a professzor utolsó PhD hallgatója volt. Mérhetetlen büszkeséget éreztem, hogy ide tartozhatok, mostanáig hagyomány ebben az intézetben, hogy mindig lehet kérdezni és mindig vannak válaszok is – fogalmazott.

  Dr. Pállinger Éva docens Csaba professzor előadásaira visszaemlékezve elmondta: nemcsak azt tudhatták meg, hogy a sejt a szervezet legkisebb élő egysége, hanem arról is szó volt, hogy honnan jöttünk és merre tartunk az egyedfejlődés során. Tudás mellett szemléletet is kaptunk – emelte ki, kitérve arra is, hogy töretlen kíváncsiságáért és érdeklődéséért tiszteli leginkább Dr. Csaba Györgyöt, aki egyébként megerősítette abban, hogy van létjogosultsága a hipotézis alapú kutatásoknak.

  CsabaGy90 16Dr. Csaba György köszönetet mondott az ünnepség résztvevőinek, és előadásában visszaemlékezett arra a több mint húsz évre, amíg ő volt az intézet vezetője. Elmondta, hogy 19 évesen diákkörösként került ide, majd harmadéves korában már ún. díjas demonstrátorként állt az egyetem alkalmazásában. Szólt arról is, miként lett a II. Sz. Anatómiai Intézetből kivált Biológiai Intézet első tanszékvezetője, és hogy talált olyan kutatási témát, ami illeszkedett az új intézet szerteágazó profilú munkatársaihoz. 1971-1994 között vezetése alatt az intézet tudományos munkája során a hormonreceptorok filogenezisével és ontogenezisével foglalkoztak. Foglalkoztak a csecsemőmiriggyel, tobozmiriggyel, a kettő közötti kapcsolattal, immunrendszerre való hatásukkal is. Részletesebben beszélt az általa elnevezett hormonális imprintingről. Számos endokrin diszruptor, hormonális romboló van a környezetünkben az ipar és a mezőgazdaság működésének eredményeként, és ezek mind hatnak a fejlődőben lévő magzatra, imprintinget hoznak létre, mely későbbi következményekkel jár – mutatott rá, hozzátéve: egyre több betegségről derül ki, hogy léteznek ezek a következmények. Összegzésként elmondta, 900 tudományos, 100 tudományt népszerűsítő dolgozata és 17 könyve jelent meg; ezekben mind benne van az intézet munkája is, mindez az intézet érdeme is – emelte ki.


  Dobozi Pálma
  Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

  Forrás: Semmelweis Hírek

  CsabaGy90 01CsabaGy90 02CsabaGy90 03CsabaGy90 04CsabaGy90 05CsabaGy90 06CsabaGy90 07CsabaGy90 08CsabaGy90 09CsabaGy90 10CsabaGy90 11CsabaGy90 12CsabaGy90 13CsabaGy90 14CsabaGy90 15CsabaGy90 16

   

 • Oktatásfejlesztési minikonferencia 2019


  "Gyakorlati klinikai immunológia és genetika" oktatásfejlesztési minikonferencia

  Az immunológia és a genetika az orvostudomány két leggyorsabban fejlődő területe. Az elmúlt néhány évtized jelentős felfedezései ezeken a szakterületeken mind a diagnosztikai módszertani repertoár, mind a klinikai gyakorlatban alkalmazott biológiai terápiák számottevő bővülését eredményezték. Intézetünknek mindig is elsődleges célja volt, hogy az Egyetemünk felsőbb évfolyamaiban oktatott tantárgyak elsajátítása során és később az orvosi gyakorlatban is használható tudásanyagot adjon át a hallgatóknak. Ennek fontos eleme az oktatási anyag folyamatos frissítése, új tudáselemekkel való feltöltése.

  2019. szeptember 5-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) 21. emeletén a Johan Béla teremben egy egynapos minikonferenciát szervezünk „Gyakorlati klinikai immunológia és genetika” címmel.

  A rendezvény fő célja a téma oktatási szempontból is fontos elemeinek tömör, lényegre törő áttekintése a gyakorlatban használatos módszerek és terápiás stratégiák alapját képező ismeretanyag, valamint a alapozó tantárgyak (genetika, immunológia) keretében oktatott tananyag harmonizációja érdekében.

  Konferenciánkra a klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai diagnosztika azon területeinek reprezentatív, véleményformáló képviselőit hívtuk meg előadónak, amelyek az immunológia és a genetika legújabb eredményein alapuló módszereket leginkább használják a mindennapi gyakorlatban. Meghívjuk továbbá a gyógyító munka azon szakterületeinek reprezentatív képviselőit is, melyekre jelentős hatást gyakoroltak a közelmúlt tudományos eredményei új diagnosztikus tesztek és terápiás stratégiák bevezetése révén (onkológia, klinikai immunológia, allergológia, transzfuziológia, vakcinológia). Mellékelten küldjük a Konferencia programját.

  A hallgatóság soraiban elsősorban az Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének oktatói foglalnak majd helyet, továbbá tisztelettel meghívjuk az ország orvostudományi egyetemeinek a konferencia témájához kapcsolódó alapozótárgyakat oktató munkatársait, hogy vegyenek részt a rendezvényen.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  A konferencia programja: pdf

   

 • Visnovitz Tamás innovációs díj


  Dr. Visnovitz Tamás innovációs díjban részesült

  2019. december 6.

  VisnovitzT innovacios dij 2019 3A Semmelweis Egyetem Innovációs napján adták át a fiatal kutatókat ösztönző és elismerő innovációs díjakat, négy kategóriában. 

  A Semmelweis Innovációs Díj célja, hogy a Semmelweis Egyetem elismerje azon kutatók, doktorjelöltek, doktoranduszok tevékenységét, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során kiemelkedő innovatív tudományos kutatási eredményt, megoldást dolgoztak ki. A leginnovatívabb TDK-munka díjazottja Dr. Basa Bálint (Gyógyszerészeti Intézet) lett. A leginnovatívabb PhD-értekezésért Dr. Farkasdi Sándor és Dr. Czumbel László Márk (Orálbiológiai Tanszék) vehettek át elismerést. A leginnovatívabb kutatómunkáért járó díjat Dr. Visnovitz Tamás (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) és munkatársai nyerték el, a leginnovatívabb klinikai kutatómunkáért pedig Dr. Vág Jánost (Konzerváló Fogászati Klinika) ismerték el. Az innovációs díjakat Dr. Ferdinandy Péter és Dr. Szigeti Gyula Péter adták át.

  VisnovitzT innovacios dij 2019 1

  Dr. Visnovitz Tamás és munkatársai egy rendkívül egyszerű, olcsó és széles körben alkalmazható, az extracelluláris vezikulák lipid-tartalmának meghatározásán alapuló módszert fejlesztettek ki. Liposzóma standardok alkalmazásával sikerült a kutatócsoport által korábban leírt összlipid meghatározási módszer érzékenységét egy nagyságrenddel megnövelni, amely lehetővé tette az extracelluláris vezikulák gyors és hatékony mennyiségi meghatározását. Módszerük elősegítheti az extracelluláris vezikulákkal kapcsolatos kutatások, szolgáltatások és az extracelluláris vezikula alapú diagnosztikus és terápiás termékek standardizálását.


  Keresztes Eszter 
  Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

  Forrás: Semmelweis Egyetem 

Go to top