JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

"Gyakorlati klinikai immunológia és genetika" oktatásfejlesztési minikonferencia

Az immunológia és a genetika az orvostudomány két leggyorsabban fejlődő területe. Az elmúlt néhány évtized jelentős felfedezései ezeken a szakterületeken mind a diagnosztikai módszertani repertoár, mind a klinikai gyakorlatban alkalmazott biológiai terápiák számottevő bővülését eredményezték. Intézetünknek mindig is elsődleges célja volt, hogy az Egyetemünk felsőbb évfolyamaiban oktatott tantárgyak elsajátítása során és később az orvosi gyakorlatban is használható tudásanyagot adjon át a hallgatóknak. Ennek fontos eleme az oktatási anyag folyamatos frissítése, új tudáselemekkel való feltöltése.

2019. szeptember 5-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) 21. emeletén a Johan Béla teremben egy egynapos minikonferenciát szervezünk „Gyakorlati klinikai immunológia és genetika” címmel.

A rendezvény fő célja a téma oktatási szempontból is fontos elemeinek tömör, lényegre törő áttekintése a gyakorlatban használatos módszerek és terápiás stratégiák alapját képező ismeretanyag, valamint a alapozó tantárgyak (genetika, immunológia) keretében oktatott tananyag harmonizációja érdekében.

Konferenciánkra a klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai diagnosztika azon területeinek reprezentatív, véleményformáló képviselőit hívtuk meg előadónak, amelyek az immunológia és a genetika legújabb eredményein alapuló módszereket leginkább használják a mindennapi gyakorlatban. Meghívjuk továbbá a gyógyító munka azon szakterületeinek reprezentatív képviselőit is, melyekre jelentős hatást gyakoroltak a közelmúlt tudományos eredményei új diagnosztikus tesztek és terápiás stratégiák bevezetése révén (onkológia, klinikai immunológia, allergológia, transzfuziológia, vakcinológia). Mellékelten küldjük a Konferencia programját.

A hallgatóság soraiban elsősorban az Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének oktatói foglalnak majd helyet, továbbá tisztelettel meghívjuk az ország orvostudományi egyetemeinek a konferencia témájához kapcsolódó alapozótárgyakat oktató munkatársait, hogy vegyenek részt a rendezvényen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A konferencia programja: pdf

 

Go to top