JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a nyári vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt.

A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg. Honlapunk oktatási anyagaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában találják meg. Ehhez a kurzushoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok) nem tartoznak.

A vizsgaidőszakban a GYTK Biológia II. tantárgy konzultációit lehet látogatni. Az időpontokat lásd ott a honlapon (a Konzultáció fülre kattintva).

(A regisztrációnál figyelni kell arra, hogy azokat a tárgyakat, melyeknek előkövetelménye a Biológia I. fel tudja-e venni.)

További részletekért lásd a TVSZ 34§ (7) bekezdését.

Aki párhuzamosan szeretné felvenni a Biológia I. CV kurzust és a Biológia II. tantárgyakat: „Egymásra épülő, több féléves tantárgyak esetén a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság engedélyezheti – a tanulmányi időszakra vonatkozó bejelentkezési időszak végéig a tárgyat meghirdető oktatási szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása alapján* – a tantárgy következő félévének felvételét, ha a hallgató a tantárgy előző félévvégi aláírását megszerezte, de a vizsgakövetelményeknek eleget tenni nem tudott. A következő félév vizsgajegyének megszerzése azonban csak akkor lehetséges, ha az adott tárgyból a megelőző félév kreditjeit a hallgató megszerezte.” (TVSZ 22.§ 9.).

Lehetőség szerint a kérvény beszkennelt példányát a tanulmányi felelős email címére küldjék el. Jelenleg az intézeti oktatási iroda betegség miatt zárva van.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top