JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Biológia II. (GYKGEN109E2M) és Biológiai Gyakorlatok II. (GYKGEN109G2M)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2021/2022. tanév II. félév

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, a honlapunkon és a Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.
Az órákat csak Covid-vakcinázott hallgatók látogathatják. Az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése beltérben kötelező. Az épületbe és a gyakorlótermekbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (gyakorlatok) látogatása helyett.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két Moodle teszt formájában (továbbiakban: demonstráció). Ezekre az aktuális témalista-táblázatban szereplő (8. és 13.) oktatási heteken kerül sor. (Amennyiben nem megfelelő az időpont a hallgatóknak, az első oktatási héten jelezhetik.) Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell. Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció Moodle-n történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén vagy a vizsgaidőszak elején. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális hétnél lesz megtekinthető.

A Biológiai Gyakorlatok II. félév érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal – nem lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen. A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet. A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések átlagolásával számítjuk ki.
Gyakorlati hiányzás pótlására csak az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

A vizsgaidőszakban, mely 2022. május 16 – 2022. július 1-ig tart, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” (és Biológia I.) kreditpontjait megszerezte. A kurzusok érvényesítése a gyakorlatvezetők felterjesztése alapján történik. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április elején adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.
A szóbeli szigorlat két (gyakorlati és elmélet) részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.
A vizsgára hozzanak magukkal fényképes igazolványt! A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet, a Kar által beállított határidők szerint. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) valamint a tárgy Moodle felszínén az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Némethné Molnár Mária

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

A tanulmányi ügyintézés egyenlőre elektronikus formában történik.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))

Ajánlott irodalom:

 

Tematika

A máj. 4-i előadás Zoom linkje: https://semmelweis.zoom.us/j/95403123962 

 

Előadások

szerda, 12:20 – 13:50,
NET Zöld előadó

 

Gyakorlatok
NET L13-L16

1. hét
(febr. 2)

Meiózis, gametogenezis és megtermékenyítés
ppt / hanggal: ppt

1. hét
(febr. 2-3)

Típusos és atípusos mitózis
ppt

2. hét
(febr. 9)

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
ppt / hanggal: video

2. hét
(febr. 9-10)

A meiózis és a gametogenezis
ppt   pdf   pdf

3. hét
(febr. 16)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: ppt

3. hét
(febr. 16-17)

Citogenetika I. 
ppt

4. hét
(febr. 23)

Genetikai variációk I.
ppt / hanggal: video

 4. hét
(febr. 23-24)

Citogenetika II. 
ppt

5. hét
(márc. 2)

Genetikai variációk II.
ppt / hanggal: video

5. hét
(márc. 2-3)

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf

6. hét
(márc. 9)

Epigenetika
ppt / hanggal: audio

 6. hét
(márc. 9-10)

Molekuláris genetika I.
ppt

7. hét
(márc. 16)

Autoszomális öröklődés I.
ppt / hanggal: video

7. hét
(márc. 16-17) 

Molekuláris genetika II.
ppt

8. hét
(márc. 23)

Autoszomális öröklődés II.
ppt / hanggal: video

 8. hét
(márc. 23-24)

Konzultáció
Demonstráció I. (Moodle)
pdf

9. hét
(márc. 30)

A nem szerepe az öröklődésben;
A nem genetikája
ppt / hanggal: video

 9. hét
(márc. 30-31)

Molekuláris genetika III. 
(A génműködés fehérjeszintű vizsgálata)
ppt

10. hét
(ápr. 6)

Őssejtek, fejlődés (differenciálódás)-
és onkogenetika
ppt / hanggal: video

10. hét
(ápr. 6-7) 

Autoszomális öröklődés I. (AD)
ppt

ápr. 11-18 TAVASZI SZÜNET

11. hét
(ápr. 20)

Bevezetés a genomikába
ppt   video   video / hanggal: audio

 11. hét
(ápr. 20-21)

Autoszomális öröklődés II. (AR)
ppt

12. hét
(ápr. 27)

A komplex jellegek genomikája
ppt / hanggal: video

 12. hét
(ápr. 27-28)

Nemhez kötött öröklődés
ppt

13. hét
(máj. 4)

Farmako- és nutrigenomika
ppt / hanggal: video

13. hét
(máj. 4-5) 

Komplex jellegek öröklődése
Konzultáció
ppt

14. hét
(máj. 11)

Géntechnológia
ppt / hanggal: ppt

14. hét
(máj. 11-12) 

Demonstráció II. (Moodle)
pdf

 

 

 

Ebook

Kötelező irodalom:

Darvas - László: Sejtbiológia (2005)

Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007) https://www.semmelweiskiado.hu/termek-kereso?findme=Bevezet%C3%A9s+a+hum%C3%A1ngenetik%C3%A1ba
Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról az előző lapon a megfelelő heteknél)

Ajánlott irodalom: Genetika és genomika e-book: pdf (2021-es, javított változat)

 

 

 

SzigorlatSzigorlati tematika: pdf

 

 

 

 

Konzultáció

 

Biológia I-II. (és ÁOK Sejttan CV) konzultációk

Dátum

Időpont

Terem

2022.05.13

13.00

L14-L15

2022.05.23

9.00

L14-L15

2022.05.30

9.00

L14-L15

2022.06.03

14.00

L14-L15

2022.06.13

9.00

L14-L15

2022.06.20

9.00

L14-L15

2022.06.27

9.00

L14-L15

A konzultáció hossza 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük az adott alkalmat.

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top