JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (FOKOGEN240_1M)
Fogorvostudományi Kar 2021/2022. tanév II. félév

Tematika

Az máj. 4-i és 11-i előadás Zoom linkje: https://semmelweis.zoom.us/j/96523110166

 

Előadások

szerda 13:45 – 14:55
EOK Hevesy előadó

Gyakorlatok

kedd, szerda

1. hét
(jan. 31 - febr. 4)

Bevezetés a humángenetikába
ppt  Zoom video: video

Atípusos mitózis
ppt

2. hét
(febr. 7-11)

Genetikai variációk
ppt   Zoom video: video 

Típusos és atípusos meiózis
ppt

3. hét
(febr. 14-18)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: video

Citogenetika I.
ppt

Zoom konzultáció (febr. 16. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/92513353164

4. hét
(febr. 21-25)

Epigenetika
ppt / hanggal: video

Citogenetika II.
ppt

5. hét
(febr. 28 - márc. 4)

Mendeli öröklődés I.
Autoszomális öröklődés (AD)
ppt / hanggal: video

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt

Demonstráció I.
doc
Zoom konzultáció (márc. 2. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/93981207937 

6. hét
(márc. 7-11)

Mendeli öröklődés II.
Autoszomális öröklődés (AR)
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés I. (AD I)
ppt

7. hét
(márc. 14-18)*

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés II. (AD II)

Zoom konzultáció (márc. 16. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/99155941137

8. hét
(márc. 21-26)

Biológiai folyamatok genetikája
(Fejlődés- és onkogenetika)
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés III. (AR I)
ppt

9. hét
(márc. 28 - ápr. 1)

A komplex betegségek
Populációgenetika
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés IV. (AR II)

Zoom konzultáció (márc. 30. 18:00-19:00)
https://semmelweis.zoom.us/j/94462349965

10. hét
(ápr. 4-8)

Bevezetés a genomikába
ppt / hanggal: video

Nemhez kötött öröklődés
ppt

Demonstráció II.
doc

11. hét
(ápr. 19-22)**

 Genomika fogorvosoknak
ppt / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt

Zoom konzultáció (ápr. 20. 18:00-19:00)
https://semmelweis.zoom.us/j/94675062368

12. hét
(ápr. 25-29)

Génterápia
ppt / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt

13. hét
(máj. 2-6)

Tanulmányi verseny tanórán kívül (máj. 3. kedd) - bővebb információ a "Tanulmányi verseny" fülön

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt / hanggal: video

Prenatális genetikai tesztelés
ppt

Zoom konzultáció (máj. 4.)

14. hét
(máj. 9-13)

A genom és a környezet kölcsönhatása
ppt / hanggal: video

Génektől a betegágyig
(Konzultáció)
ppt

 

Oktatási szünetek:

*márc. 14-15. (hétfő-kedd) szünet

**ápr. 11-18. tavaszi szünet

 

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A foglalkozásokon csak megfelelő egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért a hallgatót terheli felelősség.

A munka- és balesetvédelemről, valamint a COVID járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

 

Félévközi értékelés:

A félév során két alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból az 5. és a 10. héten a gyakorlat időpontjában. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. Az írásbeli teszt a moodle felületen lesz elérhető, 15-15 kérdést kell megválaszolniuk. A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de ezek eredménye beszámít a bónusz pontok számításához.

Öt alkalommal az előadásokon 3 kérdés alapján szintén gyűjthetnek pontokat (összesen max 15-öt). Az előadásokon zoom felületen kell a 3 kérdésre válaszolni, ezért kérjük legyen Önöknél alkalmas eszköz, hogy fel tudjanak jelentkezni. Az aktuális zoom linket in-situ az előadáson adjuk meg.

A pontokat a félév végi vizsgateszthez bónusz pontként használhatják fel a konvertálást az alábbi táblázat mutatja.

Max. összpontszám: 45

Bonusz pont vizsgateszthez

0-21

0

22-29

1

30-37

2

38-45

3

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgaidőszakban a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 31 pont). A félévközi teszt megírására/javítására pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (31 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok (maximum 3) hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

Írásbeli kollokvium értékelése: (A bónusz pontok miatt 50-nál több pont is elérhető) A vizsgaidőszakban, amely 2022. május 16-tól 2022. július 1-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, a Moodle rendszeren, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moodle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

 

pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53- 60

5

 

Kollokviumi jegy megajánlása:

A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 2 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség. Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika Ebook (www.gsi.semmelweis.hu)
    valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook

Genetika és genomika e-book:  pdf (2021-es, javított változat)

Genetika és genomika fogalomtár: pdf (a félév során tanult fogalmak gyűjteménye, mind a tanulmányi verseny, mind a kollokvium tesztsora erre épül)

 

 

Kollokvium

 

Kollokviumi tematika: doc

 

 

 

Konzultáció

 

Genetika és genomika konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

Dátum

 

Időpont

 

Zoom link

2022.05.16

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732 

2022.05.23

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732 

2022.05.30

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2022.06.03

 

8:30-9:30

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95784294565

2022.06.13

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94462349965

2022.06.20

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97265356879

2022.06.27

 

9:30-10:15

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

  

 


---
Kedves Hallgatók!

A Covid védekezésben kirendeltek és Covid betegség, vagy karantén elrendelése végett hiányzók számára az első és második heti gyakorlati tananyagból online konzultációt tartunk, nem kötelező jelleggel. Természetesen a konzultációra mindenkit szeretettel várunk. A járványügyi helyzetre való tekintettel, további zoom konzultációkkal készülünk az  7. 9. 13. héten is.

Időpontok és Zoom linkek:

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


Kedves Hallgatók,

Gratulálunk a versenyen elért jó eredményeikhez!
Azok, akik négyest vagy ötöst kaptak, megajánlott jegyet szereztek:
a véglegesítéshez ezt a megajánlott jegyet el kell fogadniuk a Neptun rendszerében, és teljesíteniük kell az aláírás feltételeit.

Üdvözlettel,
Dr. Hegyesi Hargita

Neptun kód Bónusz Pontszám Összesen Érdemjegy Helyezés
DLCEUT 3 59 62 5 I.
O4ONXC 3 58 61 5 II.
JRUH95 3 58 61 5 II.
B3BLAH 3 57 60 5  
T0D6RR 3 55 58 5  
JBVTJ5 3 55 58 5  
YYNACQ 2 55 57 5  
BSRVOB 3 53 56 5  
TZ3IZB 3 53 56 5  
C6EJJF 3 53 56 5  
EAWVJ2 3 53 56 5  
GT1DOQ 2 53 55 5  
E8FLEJ 3 51 54 5  
CPCWVD 2 52 54 5  
IMODRG 3 51 54 5  
V6TSJY 2 52 54 5  
PUG5E8 3 50 53 5  
FEJZS5 2 51 53 5  
ZH51I8 2 48 50 4  
AK3T71 2 48 50 4  
DK6R5M 3 46 49 4  
DOC27Z 2 46 48 4  
SPVOQV 2 46 48 4  
XUOQGJ 2 46 48 4  
Y77E5Y 2 44 46 4  
XM07BP 3 41 44 -  
HTGOD0 2 41 43 -  
I8M4CT 2 40 42 -  
X7JZHF 2 39 41 -  

 

---
A verseny (írásbeli) a 13. héten lesz, minden 2 bónuszponttal rendelkező hallgatót (a két félévi és előadási pontok alapján) meghívunk Neptun üzenetben.

A részvétel nem kötelező, nem rendezünk pótlást.

Helye : NET L13-16, Ideje: 2022 május 3 (kedd) 17:00-18:00

A versenyen való részvételhez a tanulóknak fényképes hivatalos személyi okmánnyal (útlevél, diákigazolvány) kell személyazonosságukat igazolniuk.

A verseny személyes részvétellel zajlik, 45 perc hosszú Moodle teszt, 60 pont. A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akiknek több mint 50%-os eredményük lesz a teszt alapján (60-ból 31 pont). A végső versenyosztályzatot a teszteredmények és a bónuszpontszámok összegéből számítjuk ki (ha a vizsgapontszámok 31 felettiek).

A 46 pont feletti pontszámot elért hallgatók vizsgaosztályzatot kapnak, melyet 48 óra múlva a Neptunban el kell fogadniuk.

Összesített pontszám:

Tesztpontok + teljes bónuszpontszám

0-30:   1

31-37: 2

38-45: 3

46-52: 4

53-60: 5

A félév során szerzett pontszámok: pdf

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top