JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 Immunológia alapjai (GYKGEN070E1M)
kötelező tárgy, 2 kreditpont
2021/22. tanév őszi félév (3. szemeszter)

A kurzus keretében, heti 2 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Tematika

 

Előadások
csütörtök, 14:30 – 16:10, 10 perc szünettel
EOK Békésy terem

1.
(szept. 6-10)

Az immunrendszer feladatai, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: ppt

2.
(szept. 13-17)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: ppt

3.
(szept. 20-24)

A komplement rendszer
Gyulladás és akutfázis-reakció
ppt / hanggal: video

4.
(szept. 27 - okt. 1)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: ppt

5.
(okt. 4-8)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt / hanggal: ppt

6.
(okt. 11-15)

A T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: ppt

7.
(okt. 18-22)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal: ppt

8.
(okt. 25-29)

Immunválasz fertőzésekben, immunhiányos állapotok
ppt / hanggal: ppt

9.
(nov. 2-5)

Túlérzékenységi reakciók
ppt / hanggal: ppt

10.
(nov. 8-14)

Tolerancia és autoimmunitás
pdf / hanggal: video

11.
(nov. 15-19)

Transzplantációs- és terhesség immunológia
pdf / hanggal: video

12.
(nov. 20-24)

Tumorimmunológia
ppt / hanggal: ppt

13.
(nov. 29 - dec. 3)

Immunterápiák
ppt / hanggal: ppt

14.
(dec. 6-10)

Az immunfarmakológia alapjai
pdf / hanggal: ppt


 

Kurzusinformáció

 

Előfeltételi tárgy:

Biológia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Tanszéki ügyintéző: Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA tagja
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban


A félév végi kollokvium jegy megszerzése:

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot. (Az elérhető maximális pontszám 60).

 

Kötelező irodalom:
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
Saját előadási jegyzetei.
Előadás prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).
Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2021. december 13 - 2021. január 28. http://semmelweis.hu/gytk/oktatas/gradualis-kepzes/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyv teljes anyaga, valamint az előadások témái. A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük. 
A 45 pontos vizsgateszt az egyszerű választásos feladattípuson kívül rövid esszékérdéseket, ábrás feladatokat, táblázatkitöltést is tartalmazhat. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.
A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet . A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül nem vizsgázhat.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben papíralapú teszt megírására kerül sor, azok kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába.
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 90 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

 

Ebook


Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium


Kollokvium beugró kérdések: doc 

Kollokviumi tematika: doc

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top