JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

„Immunológia alapjai” (FOKOGEN236_1M) FM
kötelező tárgy, 2 kreditpont
2020/21. tanév őszi félév

 

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév(ek) azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanév(ek)ben szerzett félévközi jegy nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen alapul.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) illetve CV kurzusokra, mert az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak.

A járványügyi helyzet aktuális állapotától függően az itt leírtakban a szemeszter során bármikor változás következhet be. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a z Intézet honlapján az Oktatási Hírek menűpont alatt folyamatosan frissülő Hallgatói Információkat.változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

 

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens

Iroda: NET 618

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.

A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Tanszéki ügyintéző:  Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja

Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

 

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot.

Kötelező irodalom:

Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.

Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/ (The user name and password is on the course datasheet of the Neptun.)

Saját előadási jegyzetei.

Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

 

Írásbeli kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2021. december 13 - 2021. január 28. http://semmelweis.hu/fok/oktatas/tanevbeosztas/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A részletes vizsgatematikát a honlapon található kollokvium fül alatt találják.

A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük.

A 45 pontos vizsgateszt az egyszerű választásos feladattípuson kívül rövid esszékérdéseket, ábrás feladatokat, táblázatkitöltést is tartalmazhat. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket/virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül senki nem vizsgázhat. (TVSZ 33.§ 7.).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben papíralapú teszt megírására kerül sor, azoka kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Kollokviumi tematika: doc 

Kollokvium beugró kérdések: doc

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces online konzultációt tartunk. 

Immunológiai konzultációk a vizsgaidőszakban:

dec. 13.     15:00-16:00     https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJctf-Chrz4iGteiipa81ynuTr6m3E7w_1NQ
dec. 20. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/j/93309248751
dec. 27. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732
jan. 3. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJwocOCqpj8pHtcYp2tugqH9T9OhW6N1J-rk
jan. 10. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732
jan. 17. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJEqdemurDMjH9bzliE2mcTpufnPHv24ieTu
jan. 24. 15:00-16:00 https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top