JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia alapjai (FOKOGEN347_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2021/22. tanév őszi félév

A kurzus keretében, heti 2 + 1 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Tematika

 

Hét

Előadások
kedd, 9:00 – 10:40,
10 perc szünettel
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok
45 perc

1.
(Szept. 6-10)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: video

Alapfogalmak, bevezetés
ppt   (ppt Bizt. okt.)

2.
(Szept. 13-17)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt

3.
(Szept. 20-24)

A komplement rendszer
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

4.
(Szept. 27 - Okt. 1)

Gyulladás és akutfázis-reakció
ppt / hanggal: ppt

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt

5.
(Okt. 4-8)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

6.
(Okt. 11-15)

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (1-5 hét előadás + gyak)
Október 14, csütörtök, 18:30-18:50 közötti idősávon belül.
A megnyitást követően 10 percig érhető el és tölthető ki a 15 pontos teszt
doc

Antigénreceptorok és keletkezésük
pdf / hanggal: video

Komplement laboratóriumi vizsgálata
ppt

7.
(Okt. 18-22)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: ppt

Immunológia alapú terápiák I.
ppt

8.
(Okt. 25-29)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal: ppt

Immunológia alapú terápiák II.
ppt

9.
(Nov. 2-5)

Immunválasz fertőzésekben;
immundeficienciák
hanggal: ppt

Vakcináció
ppt

10.
(Nov. 8-12)

A mucosa immunitás alapjai
ppt / hanggal: ppt

HLA tipizálás
ppt

11.
(Nov. 15-19)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / hanggal: ppt

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(Nov. 22-26)

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (6-11 hét előadás + 5-10 hét gyak)
November 25, csütörtök, 18:30-18:50 közötti idősávon belül.
A megnyitást követően 10 percig érhető el és tölthető ki a 15 pontos teszt
doc

Autoimmunitás és tolerancia
ppt / hanggal: video

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

13.
(Nov. 29 - Dec. 3)

Tumor-immunológia
hanggal: ppt

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

Dec. 2. csütörtök 18:30 Gyakorlat pótlási lehetőség kirendelt hallgatók számára a 2. és a 7.-8. heti gyakorlatok anyagából
A Zoom link megtekintéséhez jelentkezzen be! 

14.
(Dec. 6-10)

Transzplantációs immunológia
hanggal: ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

Dec. 9. csütörtök 18:30 Gyakorlat pótlási lehetőség kirendelt hallgatók számára a 11., 12., 13 heti gyakorlatok anyagából
A Zoom link megtekintéséhez jelentkezzen be! 

 

 

Kurzusinformáció

Előfeltételi tárgy:  

Sejttan, Fogorvosi Biokémia I.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Tanszéki ügyintéző: Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA tagja
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után.

Az aláírás megszerzésének nem feltétele a demonstráción való részvétel.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot


Kötelező irodalom:
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/ (The user name and password is on the course datasheet of the Neptun.)
Saját előadási jegyzetei.
Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).


Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

A tanórákon a maszk viselése (orrot és szájat eltakarva) opcionális, nagyobb létszámú csoportok esetében javasolt.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. 


Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A félév során két alkalommal, a 6. illetve a 12. héten témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. (A pontos dátumot az 5., illetve 11. tanulmányi hétig a honlapon közzétesszük.)

Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó egyszerű választásos feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák),  gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák]. 

A dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően.

Max. összpontszám %-a

Bonusz pont vizsgateszthez

0-50

0

50,01-65

1

65,01-80

2

80,01-100

3

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%).

A témazáró dolgozatok megírására pótlási lehetőséget nem biztosítunk. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.

Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk.


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2021. december 13 - 2021. január 28. http://semmelweis.hu/fok/oktatas/tanevbeosztas/ , ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái.

A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük.

A 45 pontos vizsgateszt az egyszerű választásos feladattípuson kívül rövid esszékérdéseket, ábrás feladatokat, táblázatkitöltést is tartalmazhat. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket/virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül senki nem vizsgázhat. (TVSZ 33.§ 7.).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben papíralapú teszt megírására kerül sor, azoka kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium

Kollokviumi tematika: doc

Kollokvium beugró kérdések: doc

 


 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top