JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika CV (AOKGEN030_1M, AOKGEN685_1M, AOKGEN738_1M
Genetika és genomika FM (AOKGEN685_1M-FM)
2021/22. tanév I. félév

 

Vizsgakurzust (CV és FM) azon a tárgykódon kell felvenni, amelyen az előző félévben /tanévben szerepelt.

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsgákon, mind az előadások, mind a gyakorlatok anyagát kérdezzük.

Az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak, viszont a vizsgaidőszakban a rendes kurzus hallgatóinak szervezett konzultációk látogatása javasolt. FM kurzuson az előző tanévben szerzett félévközi jegy / bonusz pont nem számít be. A kollokviumi jegy a vizsgán (gyakorlat és elmélet) elért eredménnyel egyezik meg.

 

Kollokvium tájékoztató

A vizsgákat személyes megjelenéssel szervezzük.

A vizsgaidőszak: 2021. december 13 – 2022. január 28-ig tart.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl.diákigazolvány, személyigazolvány) és oltást igazoló dokumentummal kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak be kell mutatni. Ezek hiányában nem vizsgázhat.

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli (moodle) teszt:60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (31 pont). A szorgalmi időszakban korábban szerzett bónuszpontok (maximum 3) hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53- 60

5

Írásbeli kollokvium értékelése [A bónusz pontok miatt 60-nál több pont is elérhető :).

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook, és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) két munkanapot vehet igénybe. A kollokviumi jegyeket a Neptunban ellenőrizhetik.

Sikeres vizsgát kívánunk!

 

Vizsgatematika: pdf

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top