JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

A „Biológia II.” (GYKGEN109E2M) és a „Biológiai Gyakorlatok II.” (GYGENBILG2M)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2020/2021. tanév II. félév

 

Előadások

szerda, 12:00 – 13:30,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok
NET L13-L16

1. hét

(febr. 15-19)

Meiózis és gametogenezis
ppt / hanggal: ppt

Típusos és atípusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 22-26)

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
ppt / Zoom video: video

A meiózis és a gametogenezis
ppt   pdf

3. hét

(márc. 1-5)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf / hanggal: ppt

4. hét

(márc. 8-12)

Genetikai variációk I.
ppt / Zoom video: video

Citogenetika II. 
ppt / hanggal: ppt

5. hét

(márc. 15-19)

Genetikai variációk II.
ppt / hanggal: ppt

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf / hanggal: ppt

6. hét

(márc. 22-26)

Epigenetika
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika I.
ppt / hanggal: ppt

7. hét

(márc. 29 - ápr. 1)

Autoszómális öröklődés I.
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika II.
ppt / hanggal: ppt

ápr. 2-5

Nagypéntek és Húsvét

8. hét

(ápr. 6-9)

Autoszómális öröklődés II.
ppt / Zoom video: video

Online távoktatás esetén: Konzultáció;
Demonstráció I.: ápr. 9 (péntek) 17:00.
pdf

9. hét

(ápr. 12-16)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika III. 
ppt   pdf / hanggal: ppt

10. hét

(ápr. 19-23)

A nem genetikája
ppt / Zoom video: video

Autoszómális öröklődés I. (AD)
ppt / hanggal: ppt

11. hét

(ápr. 26-30)

Fejlődés- és onkogenetika
ppt / Zoom video: video

Autoszómális öröklődés II. (AR)
ppt / hanggal: ppt

12. hét

(máj. 3-7)

A komplex jellegek öröklődése
ppt / Zoom video: video

Nemhez kötött öröklődés
ppt / hanggal: ppt

13. hét

(máj. 10-14)

Farmako- és nutrigenomika
ppt / hanggal: ppt

A genetikai módszerek alkalmazása (gyakorlás)
Demótematika: pdf

14. hét

(máj. 17-21)

Géntechnológia
ppt / Zoom video: video

Demonstráció II. (Moodle-teszt): Zoom bejelentkezés: 2021.05.17. 19:15-19:30 (további részletek a Moodle felszínen)

Komplex jellegek öröklődése
ppt / hanggal: ppt

 

* A témák sorrendje, a számonkérés módja és ideje a járványügyi korlátozásoktól függően változhat.

 

Zoom

 

Kedves hallgatók!

Az online órákra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni. Minden előadás és gyakorlat az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik.

A URL lista kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható! 

 

A járvány miatt hiányzóknak 10. heti gyakorlat pótlása: Április 29. 17:00
Előzetes regisztrációhoz szükséges link: A URL lista kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható! 

A Zoomba való belépéshez a teljes (neptunnal megegyező)nevüket használják, hogy azonosítani tudjuk a pótló hallgatókat.
Az órára otthoni önálló munkával készüljenek fel a gyakorlati prezentációk és a pdf-ek segítségével!

 

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (gyakorlatok) látogatása helyett. (Az előadások az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.)

A Biológiai Gyakorlatok II. féléve érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal – nem lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen.  A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet. A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések átlagolásával számítjuk ki.

Az alábbiak a járványügyi helyzet és a korlátozó intézkedések változásai miatt módosulhatnak.
A félév online távoktatással (Zoom) indul. 

A távoktatási időszakban a hallgatóknak a kameraképüket közvetíteniük kell.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két Moodle teszt formájában. Ezekre az aktuális témalista-táblázatban szereplő oktatási héteken kerül sor. (Amennyiben nem megfelelő az időpont a hallgatóknak, az első oktatási héten jelezhetik.) Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell. Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció Moodle-n történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén vagy a vizsgaidőszak elején. A demonstrációk tematikája a honlapon a szigorlati tematika részeként lesz elérhető (hamarosan).

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség.

A vizsgaidőszakban, mely 2021. május 25-én kezdődik, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” (és Biológia I.) kreditpontjait megszerezte. A kurzusok érvényesítése a gyakorlatvezetők felterjesztése alapján történik. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április elején adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

A szigorlat két (gyakorlati és elmélet) részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A vizsgára el kell hozni egy fényképes igazolványt. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet, a Kar által beállított határidők szerint. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Némethné Molnár Mária

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

A tanulmányi ügyintézés egyenlőre elektronikus formában történik.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))

Ajánlott irodalom:

 Félévközi beszámolók értékelése:

% Jegy
0-50 1
51-61 2
62-72 3
73-84 4
85- 5

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

 

 

Szigorlat


Szigorlat információ és tematika: pdf

 

 

Konzultáció

 

Online konzultációk a vizsgaidőszakban: 

Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

A járvány miatt hiányzóknak 10. heti gyakorlat pótlása: Április 29. 17:00
Előzetes regisztrációhoz szükséges link: A URL lista kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható! 

A Zoomba való belépéshez a teljes (neptunnal megegyező)nevüket használják, hogy azonosítani tudjuk a pótló hallgatókat.
Az órára otthoni önálló munkával készüljenek fel a gyakorlati prezentációk és a pdf-ek segítségével!

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top