JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

„Immunológia alapjai” (AOKGEN737_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2020/21. tanév II. félév (4. szemeszter)


A kurzus keretében, heti 2 + 1,5 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

A foglakozásokat további Rektori Utasításig online Zoom meeting keretében tartjuk meg.  
Az érvényben lévő rektori rendelet szerint https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/09/18/e-21-2020-ix-17-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-semmelweis-egyetemen-alkalmazando-jarvanyugyi-keszultseggel-kapcsolatos-intezkedesi-tervrol/ a technikai feltételeket (megfelelő sávszélességű internetelérés, kamera, mikrofon..) Önöknek kell biztosítani.
Az előadások zoom linkjeit a Moodle felületen, az egyes gyakorlati órák zoom linkjeit az Intézet honlapján találják a „Zoom” fül alatt. 

Tematika

Tematika

Hét

Előadások
(90 perc,10 perc szünettel)
hétfő 11:00 – 12:40
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok (70 perc)

1.
(febr. 15-19)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt   pdf / hanggal: 
ppt / Zoom video: video

Bevezetés: Az immunrendszer a laborban
ppt / hanggal: ppt

2.
(febr. 22-26)

A természetes immunitás alapjai
ppt / Zoom video: video

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt / hanggal: ppt

3.
(márc. 1-5)

A komplement rendszer, gyulladás és akutfázis reakció
ppt   ppt / Zoom video: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt / hanggal: ppt

4.
(márc. 8-12)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: ppt

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt / hanggal: ppt

5.
(márc. 15-19)

Oktatási szünet (Március 15.)

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt / hanggal: ppt

6.
(márc. 22-26)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt / Zoom video: video

Komplementrendszer gyakorlati vonatkozásai
ppt / hanggal: ppt

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (1-5 hét ea. + gyak)
Március 26. péntek, 19:30-19:50 közötti idősávon belül.
A teszt a megnyitást követően 10 percig érhető el és tölthető ki.
doc

7.
(márc. 29 - ápr. 2)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / Zoom video: video

Immunológia alapú terápiák I.
ppt / hanggal: ppt

8.
(ápr. 5-9)

Oktatási szünet (Húsvét hétfő)

Immunológia alapú terápiák II.
ppt / hanggal: ppt

9.
(ápr. 12-16)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / Zoom video: video

Immunizálás és vakcináció I.
ppt / hanggal: ppt

10.
(ápr. 19-23)

Immunválasz fertőzésekben
Mucosa immunitás
ppt / Zoom video: video

Immunizálás és vakcináció II.

11.
(ápr. 26-30)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / Zoom video: video

Túlérzékenység I: Allergia
ppt / hanggal: ppt

12.
(máj. 3-7)

 Tolerancia és autoimmunitás
ppt / Zoom video: video

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt / hanggal: ppt

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (6-11. hét ea. + gyak)
Május 7. péntek, 19:30-19:50 közötti idősávon belül.
A teszt a megnyitást követően 10 percig érhető el és tölthető ki.
doc

 

13.
(máj. 10-14)

Tumorimmunológia
Immunhiányos állapotok
ppt / Zoom video: video

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt / hanggal: ppt

14.
(máj. 17-21)

Transzplantációs és terhességimmunológia
ppt / Zoom video: video

HLA tipizálás
ppt / hanggal: ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

 

A foglalkozások sorrendje változhat.

 

ZOOM

Kedves hallgatók!

Az online előadásokra és gyakorlatokra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni.
Minden óra az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik. 

A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

 

Kurzusinformáció

Előfeltételi tárgy: Molekuláris Sejtbiológia I., Orvosi Biokémia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné, Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése (TVSZ 29.§ 2.):

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni.

Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. A gyakorlatról való hiányzásokat minden hallgató saját maga is zsámon kell tartsa, a gyakorlatvezető csak a szemeszter végén összesíti azokat. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után.

Az aláírás megszerzésének feltétele az első demonstráción való részvétel.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:
Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – írásbeli teszt: 60 pont.
Személyes megjelenés esetén papíralapú teszt 90 perc, online Moodle vizsga esetén Zoom felügyelet mellett 45 perc.
Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (minimum 31 pont a 60-ból).

Kötelező irodalom:

Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu) illetve Moodle platformon.
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014. elektronikus formában. (https://www.semmelweiskiado.hu/termek/931/az-immunologia-alapjai-2-kiadas
gyakorlati e-book: Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/
Saját előadási jegyzetei.

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. A hallgatói jelenlét igazolásához szükséges, hogy a gyakorlatok teljes ideje alatt a kamerájuk és a mikrofonjuk is be legyen kapcsolva. Amennyiben a későbbiekben személyes jelenléttel folyna az oktatás, minden tanórára hozzanak magukkal maszkot, a maszk viselése (orrot és szájat eltakarva) kötelező!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.


Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A félév során két alkalommal, a 6. illetve a 12. héten témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból.
A jelen megváltozott helyzetben a védekezésre kirendelt diákok helyzetének figyelembevételével, szolidaritásunk jeléül az Intézet az alábbi intézkedést hozza:
Az immunológia demonstráción való részvétel nem feltétele a félév végi aláírás megszerzésének.
A demonstrációval megszerezhető bónuszpontok továbbra is hozzáadódnak a vizsgapontokhoz.
A demonstráció ideje az Önök megváltozott időbeosztásához igazodik. Annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen megírni, az első teszt március 26. péntek 19:30 és 19:50 közt lesz elérhető.
Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon Vizsga fül alatt) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó, főleg egyszerű választásos feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), a gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák].
A dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően.

Max. összpontszám %-a

Bonusz pont vizsgateszthez

0-50

0

50,01-65

1

65,01-80

2

80,01-100

3

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%).
A témazáró dolgozatok megírására pótlási lehetőséget nem biztosítunk. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.
Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 623) le kell adniuk. 


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2021. május 25 – július 9. http://semmelweis.hu/aok/oktatas/tanevbeosztas/). Az írásbeli teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A feladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

A vizsganapokat a avizsgaidőszak előtti hónapig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül nem vizsgázhat. (TVSZ 33.§ 7.).
A vizsga eredményét (létszámtól függően) 48 órán belül a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium

 

Kollokvium tájékoztató: doc

Kollokvium tematika: doc

 


 

 

Konzultáció

 

Online konzultációk a vizsgaidőszakban: 

Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

Kedves Hallgatók!
 
Intézetünk augusztus 30-án hétfőn 16:00-17:00 óráig Immunológia online Zoom konzultációt biztosít azon Hallgatók számára, akik a szeptemberi  vizsgaidőpontokban tesznek Immunológia vizsgát.

https://us04web.zoom.us/j/78210723722?pwd=QXlVTSs5NW9LK2UySGhHYWEwQXRCQT09
Passcode: immun

 

---
Kedves Hallgatók!


A járványügyi védekezésben részt vevő és ennek következtében az immunológia gyakorlatról hiányzó hallgatók számára a hiányzás pótlására igény szerint online immunológia konzultációt biztosítunk, kétheti rendszerességgel péntekenként 11.30-12.40 közt. Az elsőre március 5-én kerül sor. A konzultációhoz csak regisztrációt követően lehet csatlakozni.

Az aktuális zoom linket és a hozzá tartozó jelszót az Intézet honlapján, bejelentkezés után, a Konzultáció fül alatt találják.

Üdvözlettel:

dr. Holub M. immunológia tanulmányi felelős

 

Időpontok és Zoom linkek: 

A Zoom linkek csak bejelentkezett felhasználók számára láthatók!

 

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top