JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (AOKGEN738_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2020/2021. tanév II. félév

 

Tematika

 

Előadások

péntek 9:50 – 11:20
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 15-19)

Bevezetés a humángenetikába
ppt / Zoom video: video

Sejtciklus és sejtosztódás zavarainak genetikai aspektusai, atipusos mitózis és meiózis
ppt / hanggal: ppt

2. hét

(febr. 22-26)

Genetikai variációk
ppt / Zoom video: video

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt / hanggal: ppt

3. hét

(márc. 1-5)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / Zoom video: video

Citogenetika I.
ppt / hanggal: ppt

4. hét

(márc. 8-12)

Autoszómális öröklődés I.
ppt / hanggal: ppt / Zoom video: video

Citogenetika II.
ppt / hanggal: ppt

5. hét

(márc. 15-19)*

Autoszómális öröklődés II.
ppt / hanggal: ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika módszerek I.
ppt / hanggal: ppt

6. hét

(márc. 22-26)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / Zoom video: video

Molekuláris genetika módszerek II.
ppt / hanggal: ppt

Félévközi beszámoló I (demó I) időpontja: 2021. március 23. 18:00-18:30
Demonstráció I. tematika: pdf

7. hét

(márc. 29 - ápr. 2)**

Szünet

Autoszómális öröklődés I. (AD)
ppt / hanggal: ppt

8. hét

(ápr. 5-9)***

Epigenetika
ppt / Zoom video: video

Autoszómális öröklődés II. (AR)
ppt / hanggal: ppt

9. hét

(ápr. 12-16)

Biológiai folyamatok genetikája
ppt / Zoom video: video

Nemhez kötött öröklődés
ppt / hanggal: ppt

10. hét

(ápr. 19-23)

Bevezetés a genomikába
Genomikai módszerek,

Populációgenetika
ppt / Zoom video: video

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt (10-11. gyak.)
hanggal: ppt (10. gyak))

11. hét

(ápr. 26-30)

A komplex betegségek genomikai megközelítése, Rendszerbiológia
ppt / Zoom video: video

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt (10-11. gyak.)
hanggal: ppt (11. gyak.)

12. hét

(máj. 3-7)

A genom és a környezet kölcsönhatása,
Evolúciógenetika
ppt / Zoom video: video

Gametogenezis és fertilizáció; prenatális genetikai tesztelés
ppt / hanggal: ppt

Félévközi beszámoló II (demó II) Moodle teszt - tanórán kívül: 
Május 4. kedd, 19:30-19:50

Demonstráció II. tematika: pdf

13. hét

(máj. 10-14)

Génterápia
ppt / Zoom video: video

Génektől a betegágyig
ppt / hanggal: ppt

14. hét

(máj. 17-21)

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt / Zoom video (2020): video

Génterápia
ppt / hanggal: ppt

 

Oktatási szünetek:

*márc. 15. (hétfő) szünet

**ápr. 2. (péntek) szünet

***ápr. 5. (hétfő) szünet

 

ZOOM

Kedves hallgatók!

Az online előadásokra és gyakorlatokra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni.
Minden óra az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik. 

A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

 

 

 

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Az oktatást online formában kezdjük, a gyakorlatokhoz tartozó zoom linkeket a honlapon találják meg.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. Tekintettel az online órák lebonyolítására a hallgatói jelenlét igazolásához szükséges, hogy a kamerájuk és a mikrofonjuk is be legyen kapcsolva a gyakorlatokon.

A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért a hallgatót terheli felelősség.

A munka- és balesetvédelemről, valamint a COVID járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

 

Félévközi értékelés:

A félév során két alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból a 6. és 12. héten. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. Az írásbeli tesztek a moodle felületen lesznek elérhetőek, 15-15 kérdést kell megválaszolniuk. A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően.

Max. összpontszám: 30

Bonusz pont vizsgateszthez

0-14

0

15-19

1

20-24

2

25-30

3

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 31 pont). A félévközi tesztek megírására/javítására pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

A félévközi teszteken kívül a gyakorlatokon is szerezhetnek aktivitásuk alapján 1 bonuszpontot, amelyről a gyakorlatvezetőjük fog tájékoztatást adni.

 

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (31 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok (maximum 4) hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

Írásbeli kollokvium értékelése [A bónusz pontok miatt 60-nál több pont is elérhető :). A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 31 pont).

A vizsgaidőszakban, amely 2021. május 25-től 2021. július 9-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, várhatóan a Moodle rendszeren keresztül, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moddle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

 

pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53- 60

5

 

Kollokviumi jegy megajánlása:

A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább három pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség. Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika (www.gsi.semmelweis.hu) Ebook
    valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook


Genetika és genomika e-book:  pdf

 

 

 

Kollokvium


Vizsgatájékoztató: pdf

Vizsgatematika: pdf 

 

 

 

Konzultáció

 

Online konzultációk a vizsgaidőszakban: 

Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!


Kedves Hallgatók!

A járványügyi védekezésben résztvevő és ennek következtében a genetika és genomika gyakorlatról hiányzó hallgatók számára a hiányzás pótlására igény szerint online genetika konzultációt biztosítunk, kétheti rendszerességgel péntekenként 17:00-18:10 közt. Az elsőre március 19-én kerül sor, tekintettel arra, hogy március 15-én elmaradnak órák és 23-án írjuk a demót. A konzultációhoz bárki csatlakozhat, de csak regisztrációt követően.

Üdvözlettel:
dr. Hegyesi Hargita. Genetika és Genomika tanulmányi felelős


Időpontok és Zoom linkek: 

Az időpontok és Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be! 

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább három pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.


Verseny eredmények:

Hallgató Neptun kódja Összes bónuszpont Verseny pontszám Összes pontszám Megajánlott
jegy
 
NA2UMV 4 57,0 61,0 5 I. helyezett
CGRO3M 4 54,0 58,0 5 II. helyezett
S9SI03 3 54,0 57,0 5 III. helyezett
O7AB2N 4 53,0 57,0 5 III. helyezett
XBQ55X 4 53,0 57,0 5 III. helyezett
HR3TVU 3 52,5 55,5 5  
O8ANM6 4 52,0 56,0 5  
UAZ9TT 4 52,0 56,0 5  
IMPCJW 4 52,0 56,0 5  
BXLWR0 3 52,0 55,0 5  
D0CT0U 3 52,0 55,0 5  
E7ZUML 4 52,0 56,0 5  
SGXTP0 3 51,5 54,5 5  
HTCSJQ 4 51,5 55,5 5  
USQNVC 4 51,0 55,0 5  
AOYNAF 4 51,0 55,0 5  
D6OUH7 4 51,0 55,0 5  
FWAKYZ 4 51,0 55,0 5  
SE3JVE 3 51,0 54,0 5  
DER6DN 3 50,0 53,0 5  
QBU4A8 4 50,0 54,0 5  
APD775 4 50,0 54,0 5  
O89K1T 4 50,0 54,0 5  
GKM46U 4 49,5 53,5 5  
CJRZPS 3 49,5 53,0 5  
WA44F9 4 49,0 53,0 5  
E4V3X0 4 49,0 53,0 5  
FTJV6V 4 49,0 53,0 5  
B7GTPD 3 49,0 52,0 4  
GDDA3L 4 48,5 53,0 5  
YR4NT8 4 48,0 52,0 4  
CWLU5G 4 48,0 52,0 4  
C7AUP7 4 48,0 52,0 4  
VACS2P 4 47,5 51,5 4  
AFBI74 4 47,5 51,5 4  
RDQBQE 3 47,0 50,0 4  
X4Q74S 3 47,0 50,0 4  
H849CT 3 47,0 50,0 4  
D32WGX 3 47,0 50,0 4  
APYMYN 4 47,0 51,0 4  
G5M2NG 4 46,5 50,5 4  
TGZ9QX 3 46,0 49,0 4  
HERAWZ 3 46,0 49,0 4  
PKXU8T 3 46,0 49,0 4  
UKB6SG 3 46,0 49,0 4  
AGV3M2 3 46,0 49,0 4  
DVQHSB 3 46,0 49,0 4  
D1YDH4 4 46,0 50,0 4  
FZNBSD 4 46,0 50,0 4  
HOSD6M 3 45,5 48,5 4  
ZVDS0T 4 45,0 49,0 4  
HJ6VVL 4 44,5 48,5 4  
A2WPFS 3 44,5 47,5 4  
TDW8IJ 3 44,0 47,0 4  
GSHD3P 4 44,0 48,0 4  
QG9QSA 3 44,0 47,0 4  
OCFIEX 4 43,5 47,5 4  
ZUY847 3 43,0 46,0 4  
E5ZUGQ 3 43,0 46,0 4  
VTUM9A 3 43,0 46,0 4  
Z56X0W 4 43,0 47,0 4  
B7BRA6 3 43,0 46,0 4  
AFXRDM 3 42,5 46,0 4  
X079FB 3 42,5 46,0 4  
DAPMX4 3 42,0 45,0    
SS7C71 3 42,0 45,0    
HUIBI9 4 42,0 46,0    
AEGLJ7 3 42,0 45,0    
DJMAD8 3 42,0 45,0    
Z2GMG6 3 41,0 44,0    
IGZ4Q6 4 41,0 45,0    
KRPUL4 3 41,0 44,0    
E04I7I 3 41,0 44,0    
O2358Y 3 40,5 43,5    
G2ND86 3 40,0 43,0    
XPTYD4 3 40,0 43,0    
Z6Z7DS 3 40,0 43,0    
F2ZBFR 3 39,5 42,5    
AX7EY1 3 39,5 42,5    
D53SDS 4 39,5 43,5    
MFAG55 4 39,0 43,0    
E9KHDS 3 39,0 42,0    
SIYRFY 3 39,0 42,0    
DWW7QF 4 38,0 42,0    
GBAVCQ 3 38,0 41,0    
TQCPSM 3 38,0 41,0    
PLHKZM 4 37,5 41,5    
K52F32 3 37,5 40,5    
HZ8FT2 4 37,0 41,0    
HVFM12 3 37,0 40,0    
B7NAFK 3 37,0 40,0    
X2L6RD 3 36,0 39,0    
GOD816 3 36,0 39,0    
VO2LCC 3 36,0 39,0    
I7ZX7X 4 36,0 40,0    
X6BVNA 4 36,0 40,0    
N3GJZX 3 36,0 39,0    
V1QSLC 3 36,0 39,0    
Q2K91C 3 36,0 39,0    
IDJ0MF 3 36,0 39,0    
QOX3A1 4 35,5 39,5    
DK2Z57 3 35,0 38,0    
G2Y3T2 3 35,0 38,0    
LXI6LX 3 35,0 38,0    
KER5XO 4 35,0 39,0    
BQS9FU 4 34,5 38,5    
KX9AC8 3 34,5 37,5    
LS5PZX 3 34,5 37,5    
DUIXO7 3 34,0 37,0    
JCQ76D 3 34,0 37,0    
MTMC6I 3 33,5 36,5    
UQCGZL 3 33,5 36,5    
XI7ME9 3 33,5 36,5    
YSCFKL 3 33,0 36,0    
M2OXAS 3 32,0 35,0    
IT0I64 3 32,0 35,0    
IKXDWB 3 31,5 34,5    
DG0NC7 4 31,5 35,5    
L9C3IR 3 31,0 34,0    
CFYQ0B 3 31,0 34,0    
WNMM2A 3 30,5 33,5    
AGXFVW 3 30,5 33,5    
NI3IUW 3 30,5 33,5    
HN9A90 3 30,0 33,0    
BYXAUM 3 30,0 33,0    
MSYXAB 3 30,0 33,0    
MV6QM3 3 29,0 32,0    
BGN9FI 3 28,0 31,0    
NNGE56 3 28,0 31,0    
IQZ65I 3 27,0 30,0    
ZIOHWQ 4 25,0 29,0    
AVH7GE 3 24,0 27,0    
I3ABJ9 3 22,0 25,0    
U3PXW7 3 21,0 24,0    

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top