JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 

 

Előadások
Csütörtök 17.15-18.45,  NET L16

1. hét
 (szept. 10)

----------

2. hét
(szept. 17)

Történeti áttekintés, mi az epigenetika, epigenetikus változások szintjei,
célpontjai

ppt

3. hét
(szept. 24)

DNS metiláció, enzimjei – de novo és fenntartó metilázok -,
DNS demetilázok, Dnmt kölcsönhatások, TET enzimek
ppt

4. hét
(okt. 1)

Hiszton módosulások, citrullináció, hiszton variánsok,
módosító enzimek, hiszton-kód
ppt

5. hét
(okt. 8)

Metilált DNS kötő fehérjék; poszt-transzkripciós RNS módosítás;
epitranszkriptomika; p
olycomb és trithorax fehérjék
ppt

6. hét
(okt. 15)

Kromatin remodellezés; insulatorok; Transzpozonok, nem-kódoló RNS-ek;
P
aramutáció, transzvekció
ppt

7. hét
(okt. 22)

Genom imprinting
ppt

8. hét
(okt. 29)

X inaktiváció
ppt

9. hét
(nov. 5)

  Gametogenezis és korai egyedfejlődés-specifikus epigenetikai változások; 
epigenetika és az assziszált reprodukciós technikák; 
iPS sejtek és az átprogramozás
ppt

10. hét
(nov. 12)

Transzgenerációs epigenetika; endokrin diszruptorok, 
spermium RNS, anyai viselkedés szerepe
ppt

11. hét
(nov. 19)

Kis molekulák, óragének, az intermedier anyagcsere és a mitokondriumok 
epigenetikai szabályozó szerepe
ppt

12. hét
(nov. 26)

 Epigenetika és karcinogenezis; epigenetikai támadáspontú szerek/gyógyszerek; 
mitotikus bookmarking
ppt

13. hét
(dec. 3)

A génexpresszió epigenetikai módosulásai az öregedés során; teloméra epigenetika;
Gyulladásos folyamatok epigenetikája; autoimmunitás (SLE, ICF)
ppt

14. hét
(dec. 10)

Központi idegrendszert érintő elváltozások/betegségek epigenetikája,
a stressz epigenetikai jelentősége
ppt

 
 

Kulcsszavak

 • Waddington; Liszenko; nature versus nurture; epigenetic landscape, epigenetika definíciója; epigenetikai jelenségek
 • DNS metiláció; fenntartó és de novo metilázok: Dnmt1, Dnmt3a és b; szövetspecifikus Dnmt3L; metildonor SAM és SAH rendszer; folátok szerepe; DNS metiláció következményei; CpG dinukleotidok, metilált citozin sorsa; promóter CpG szigetek; azacitidin és egyéb inhibitorok; TET enzimek; DNS demetilázok
 • hiszton módosulások és hiszton variánsok; hiszton kód; H3 és H4 hisztonok kitüntetett szerepe; metilációs helyeik; egyéb módosulások (acetiláció, ubiqutiniláció, foszforiláció stb.) HDAC és HAT, HMT és hiszton demetilázok; kapcsolat a telomérákkal, a kromatin szerkezettel, és az öregedéssel; inhibitor: TSA; sirtuinok
 • polycomb és trithorax fehérjék, MeCP; Rett-szindróma; epimutáció és mutáció kapcsolata, CTCF insulator elemek; cohesin; TAD-ok; kromatin szerkezet változásai
 • nem-kódoló RNS-es; tsRNS, piwiRNS, siRNS, miR-ek, hosszú nem-kódoló RNS-ek; poszt-transzkripcionális RNS módosítások; epitranszkriptomika
 • transzpozonok és repetitív szekvenciák; csendesítés; aguti gén és IAP; pozícionális hatás; evolúciós jelentőség; FraXa és RNAi
 • imprinting; definíciója; szülői érdekellentét; Prader-Willi- és Angelman-szindrómák: UBEA3 és PWS; differenciáltan regulált/metilált szekvenciák; Beckwith-Wiedemann- és Silver-Russell-szindrómák: H19, IGF2, CDKN; kapcsolat az ART-tal; LOI
 • X inaktiváció és viszonya a dóziskompenzációhoz; az evolúciós eredet kapcsolata az emlősök egyedfejlődésével; XIC, Xist és Tsix; makroH2A; kancsal X inaktiváció és autoimmunitás; Pol II kizárás és escape from X inactivation; imprintált és random X inaktiváció; MSUD
 • gaméták és egyedfejlődés: eltérő kinetika a nemek között; ART és klónozás; protaminok; MSUD; epigenetika és ES sejtek; iPS sejtek; az átprogramozás epigenetikai kérdései
 • transzgenerációs epigenezis: fehérje és RNS általi expresszió módosítás (Cre-Flox- és cKit-mutáns), endokrin disruptorok szerepe, multigenerációs expozíció
 • táplálkozás (metildonorok, folát) aguti szőrszín; nagyanyai – nagyapai táplálkozás unokák érintettsége, transzgenerációs hatások
 • paramutáció és transzvekció
 • öregedés: egypetéjű ikrek, progeroid szindrómák: Rothmund–Thompson, Werner; Hutchinson-Guilford; teloméra sajátos kromatin szerkezete és telomeráz; kapcsolat a tumorképződéssel;
 • karcinogenezis: generális hipometiláció és CpG hipermetiláció: onkogének és tumor szuppresszorok; onko-hisztonmódosulások, onkomiR-ek; mitotikus bookmarking
 • viselkedés: LG és ABN anyai eltérései; transzgenerációs hatásuk; GR és ERaR szintek; stressz tűrés; ADHD, öngyilkosság – Dnmt aktivitás; bipoláris betegség és szkizofrenia; szociális hatások; nyelvtanulás, kábítószerfüggés
 • epigenetika és metabolizmus; acetil-CoA; NAD+/NADH arány; O-GlcNac ciklus; óra-gének; az alkohol epigenetikai hatásai; mitokondriumok epigenetikai szerepe
 
 

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top