JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

A „Biológia II.” (GYGENBILE_2M) és a „Biológiai Gyakorlatok II.” (GYGENBILG_2M-00)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2019/2020. tanév II. félév

 

Előadások

szerda, 12:00 – 13:30,
NET Zöld előadó
Márc. 23-tól: online oktatás (Zoom)

Gyakorlatok
Márc. 23-tól: online oktatás (Zoom)

1. hét

(febr. 3-7)

Meiózis és gametogenezis
ppt   pdf

Típusos és atípusos mitózis
ppt   pdf

2. hét

(febr. 10-14)

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
ppt   pdf

A meiózis és a gametogenezis
ppt   pdf   pdf

3. hét

(febr. 17-21)

Kromoszóma-aberrációk
ppt   pdf

Citogenetika I. 
ppt   pdf   pdf

4. hét

(febr. 24-28)

Genetikai variációk I.
ppt   pdf

Citogenetika II. 
ppt   pdf

5. hét

(márc. 2-6)

Genetikai variációk II.
ppt   pdf

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf   pdf   pdf

6. hét

(márc. 9-13) a

Epigenetika
ppt   pdf

Molekuláris genetika I.
ppt   pdf / hanggal: ppt

(márc. 16-20)

Tavaszi szünet

Tavaszi szünet

7. hét

(márc. 23-27)

Autoszomális öröklődés I.
ppt   pdf / hanggal: ppt

Molekuláris genetika II. 
ppt   pdf / hanggal: ppt

8. hét

(márc. 30 - ápr. 3)

Autoszomális öröklődés II.
ppt   pdf / hanggal: ppt

Molekuláris genetika III.
ppt   pdf   pdf / hanggal: ppt

9. hét

(ápr. 6-10)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / hanggal: ppt

Autoszomális öröklődés I. (AD)
ppt / hanggal: ppt

10. hét

(ápr. 14-17) b

A nem genetikája
ppt / hanggal: ppt

Autoszomális öröklődés II. (AR)
ppt / hanggal: ppt

11. hét

(ápr. 20-24) c?

Fejlődés- és onkogenetika
ppt / hanggal: ppt

Nemhez kötött öröklődés
ppt / hanggal: ppt

12. hét

(ápr. 27-30) d

A komplex jellegek öröklődése
ppt / hanggal: ppt

A genetikai módszerek orvosbiológiai alkalmazásai (gyakorlás)
ppt

13. hét

(máj. 4-8)

Farmako- és nutrigenomika
ppt / hanggal: ppt

Demonstráció I-II. (írásbeli)
pdf   pdf

2020. 05. 7. csütörtök, 18:30 (További részeletek neptun üzenetben hétfőn)

14. hét

(máj. 11-15)

Géntechnológia
ppt / hanggal: ppt

Komplex jellegek öröklődése
ppt / hanggal: ppt   ppt   ppt

 

Oktatási szünetek: 

  1. 2020. március 13. (péntek) oktatási szünet kizárólag az ünnepség alatt
  2. 2020. április 13. Húsvét hétfő
  3. 2020. április 23. (csütörtök) EGYETEMI NAP: tanítási szünet minden karon
  4. 2020. május 1. (péntek) ünnepnap

 

Zoom

 

Kedves hallgatók!

Az online órákra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni. Minden előadás és gyakorlat az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik.

 

A URL lista kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható! 

 

A tartalmat folyamatosan frissítjük, ha nem találják a saját gyakorlati csoportjuk meghívóját, látogassanak vissza később!

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia Gyakorlatok II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (gyakorlatok) látogatása helyett. (Az előadások az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.)

A „Biológiai Gyakorlatok II.” féléve érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal sem – lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen. A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet. A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések átlagolásával számítjuk ki.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két írásbeli demonstráció formájában. Ez utóbbiakra a 8. és a 13. oktatási héten kerül sor. (Ammenyiben nem megfelelő az időpont az hallgatóknak, az első oktatási héten jelezhetik.) Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell. Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció írásban történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén vagy a vizsgaidőszak elején. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (8. és 13.) hétnél lesz megtekinthető.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség.

A vizsgaidőszakban, mely 2020. május 18—án kezdődik, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” kreditpontjait megszerezte. A gyakorlatok érvényesítése a gyakorlatvezetők felterjesztése a lapján történik. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április elején adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

A szigorlat két részből, gyakorlati és elméleti részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A vizsgára el kell hozni egy fényképes igazolványt. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet, a Kar által beállított határidők szerint. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tóth Sára egyetemi docens

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján megtalálják.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))

Ajánlott irodalom:

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

 

 

Szigorlat


Szigorlati tematika: pdf

 

 

Konzultáció


Biológia konzultációk

Az időpontok és a hozzájuk tartozó Zoom URL kizárólag bejelentkezett felhasználók számára láthatók! 

Ha a konzultáció elején nincsen résztvevő, akkor a konzultációt töröljük. A konzultációnak nincs önálló témája, a tanár a hallgatók kérdéseire válaszol. A konzultáció hossza max. 70 perc.

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top