JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a nyári vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt. A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg. Ehhez a kurzushoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok) nem tartoznak.

Azt vegyék figyelembe, hogy az Immunológia más tárgyak előkövetelménye lehet.

További részletekért lásd a TVSZ 16.§ 8. bekezdését.

 


Tisztelt Hallgatók!


Az R/7/2020. (V.22.) számú rektori utasítás alapján az 53092-24/AOATO/2020 számon kiadott dékáni körlevélben foglaltak értelmében a távvizsgáztatás időszaka 2020. május 18-tól július 03-ig tartott. Az augusztusi TKSZV időszakban hagyományos módon, személyes megjelenéssel zajlik az immunológia írásbeli vizsga.

A papíralapú vizsgán a feladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések, rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgateszt megírására 90 perc áll rendelkezésükre.

 

-----

 

Kedves Hallgatók!


A május 22-én kelt rektori utasításnak megfelelően a vizsgákon május 24-től személyesen kell megjelenniük: pdf

Az írásbeli immunológia vizsgákra a Neptun rendszerben megadott napokon a NET valamelyik termében kerül sor. Előfordulhat, hogy az online vizsgákhoz meghirdetett 16.00 órai kezdési időpont módosul, így kérjük mindig ellenőrizzék a vizsga előtti napon a Neptun rendszerben az aktualizált időpontot. A teszt megírására 90 perc áll rendelkezésükre. Az írásbeli dolgozatok eredményét 48 órán belül a Neptunban rögzítjük.

 

Vizsgaponthatárok / Score table for exam:

 

Pontszám/Scores

Jegy/Grade

0-30 (0-50%)

1

31-37 (51-62%)

2

38-45 (63-75%)

3

46-52 (76-87%)

4

53-60 (88-100%)

5

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top