JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 „Sejttan” (FOKOGEN004_1M)
a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára
2019/20. tanév I. félév

Hét

Előadás
csütörtök 9:40 – 10:25
NET Zöld terem

Gyakorlatok

1.
(szept. 9-13)

A sejtelmélet. A medicina modell sejtjei.
ppt    ppt

A fénymikroszkóp és használata
ppt   ppt   pdf

2.
(szept. 16-20)

A sejtmembrán
ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 23-27)

A sejtmag
ppt

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 30 - okt. 4)

Az endoplazmás retikulum
ppt

A sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 7-11)

Golgi, vezikuláris transzport és szekréciós mechanizmusok
ppt   ppt

Immuncitokémia.
Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

6.
(okt. 14-18) 

Az endocitózis és a sejten belüli emésztés. Autofágia
ppt

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

7.
(okt. 21-22) a, b

Oktatási szünet

Endoplazmás Retikulum
ppt

8.
(okt. 28-31) c

A sejtek kapcsolódása egymáshoz és környezetükhöz. Sejtadhézió
ppt

Demonstráció (írásbeli)
(1-3. hét ea. és 1-6. gyak. anyagából)
pdf
Golgi komplex. Szekréció
ppt

9.
(nov. 4-8)

Sejtváz és sejtmozgás
ppt

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

10.
(nov. 11-15)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

11.
(nov. 18-22)

Sejtek közötti kommunikáció
ppt

A sejtfelszín struktúrák
ppt

12.
(nov. 25-29)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt

Mitózis és meiózis
ppt

13.
(dec. 2-6)

Őssejtek és differenciálódás
ppt

A sejtek öregedése és halála
ppt

14.
(dec. 9-13)

A sejtek öregedése és halála
ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció


a) Okt 22: szünet az ünnepség alatt (11-12)
b) Okt. 23-27. Őszi szünet
c) Nov. 1., péntek: munkaszüneti nap

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük a Sejttan kurzus hallgatóit. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, mely december 16-től január 31-ig tart, Sejttanból (szóbeli) kollokviumot kell tenni. A Sejttan előfeltétele a Makroszkópos anatómia II és a Mikroszkópos anatómia I tárgyaknak.

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

A 8. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk a gyakorlatok elején. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de megírása igen, azaz kötelező; ezért pótlási lehetőséget biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. A demonstráció javítására nincs lehetőség. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 7. oktatási hétnél. A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején. A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

Az Sejttan tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd fent). A vizsga két részből áll. A gyakorlati és elméleti rész önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november végéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) megadott határidők szerint. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél (leadható a NET 623-ban), egyébként csökken az adott vizsgaidőszakban tehető vizsgáik száma. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Kőhidai László

NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

Kollokvium


Kollokviumi tematika: pdf

 Vizsgarend:
Vizsgák napjai: Neptunban láthatóak.
Vizsgáztatásban közreműködők: Dr. Tóth Sára, Dr. László Valéria, Dr. Fülöp A. Kristóf, Nyitrayné Dr. Pap Erna, Dr. Hegyesi Hargita, Félné Dr. Semsei Ágnes, Dr. Láng Orsolya, Dr. Kőhidai László, Dr. Pós Zoltán, Dr. Tamási Viola, Dr. Lajkó Eszter, Dr. Holub Marianna, Dr. Wiener Zoltán, Dr. Visnovitz Tamás, Joóné Baricza Eszter, Försönits András.
Vizsgaeredmény közzétételének napja: az adott napon a vizsgáztató közli.
Vizsgaismétlés lehetősége: a Neptunban szereplő vizsgaidőpontok közül lehet választania a kari beállításoktól függően.

 

 

 

Konzultáció


Sejttan / biológia konzultációk (a NET-ben)

 december 17. (kedd)             13.00        L14
január 2. (kedd) 14.00 L14
január 6. (hétfő) 10.00 L14
január 13. (hétfő) 10.00 L14
január 20. (hétfő) 10.00 L14
január 27. (hétfő) 10.00 L14
     
A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 



 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top