JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

„Sejttan” (AOKGEN666_1M)
az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára
2019/20. tanév I. félév

Hét

Előadás
szerda 12:05 – 12:50,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok
(NET L13-L16)

1.
(szept. 9-13)

A sejtelmélet. A sejtmembrán I.
ppt

A fénymikroszkóp (FM) használata
ppt   ppt   pdf

2.
(szept. 16-20)

A medicina modell sejtjei. A sejtmembrán II.
ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 23-27)

A sejtmag
ppt

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 30 - okt. 4)

Az endoplazmás retikulum
ppt

A sejtmag, hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 7-11)

Golgi, vezikuláris transzport és szekréciós mechanizmusok
ppt   pdf

Immuncitokémia,
Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

6.
(okt. 14-18) 

Az endocitózis és a sejten belüli emésztés. Autofágia
ppt   pdf

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

7.
(okt. 21-22) a, b

Oktatási szünet

Endoplazmás retikulum
ppt
(*szerda szünet, a szerdai csoportok innen kezdve csúsznak)

8.
(okt. 28-31) c

A sejtek kapcsolódása egymáshoz és környezetükhöz. Sejtadhézió
ppt   pdf

Golgi komplex, szekréció
ppt
(péntek szünet)

9.
(nov. 4-8)

Sejtváz és sejtmozgás
ppt   pdf

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

10.
(nov. 11-15)

Endoszimbionta sejtalkotók
ppt

DEMONSTRÁCIÓ*
(1-5. hét ea. és 1-8. gyak. anyagából)
pdf
A sejtek anyag és energiatárolása
ppt

11.
(nov. 18-22)

Sejtek közötti kommunikáció
ppt

A sejtfelszín struktúrák
ppt

12.
(nov. 25-29)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt

Mitózis és meiózis
ppt

13.
(dec. 2-6)

Őssejtek és differenciálódás
ppt   video

A sejtek öregedése és halála I.
ppt

14.
(dec. 9-13)

A sejtek öregedése és halála
ppt

A sejtek öregedése és halála II.


a) Okt 22: szünet az ünnepség alatt (11-12)
b) Okt. 23-27. Őszi szünet
c) Nov. 1., péntek: munkaszüneti nap
* Szerdai csoportoknak egy héttel később.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005)
  • Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei (pdf-ként elérhetők a honlapról)
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A vizsgaidőszakban, amely december 16-től február január31-ig tart, Sejttanból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A Sejttan előfeltétele a Mikroszkópos Anatómia nevű tantárgynak.

A 10. oktatási héten (az addig leadott tanagyagból) írásbeli félévközi beszámolót, (ún. demonstrációt) tartunk. Ezen az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A dolgozat eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de megírása igen, azaz kötelező, ezért pótlási lehetőséget biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. A demonstráció javítására nincs lehetőség. A demonstrációk részletes tematikája a honlapunkon lesz elérhető a 10. oktatási hétnél.

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért, beleértve az eltört fénymikroszkópos preparátumokat is, anyagi felelősséggel tartoznak a hallgatók.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

Az Sejttan tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (Lásd fent). A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november végéig adjuk meg a Neptun rendszerben. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása kettő munkanapot vesz igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni a iv. díjat. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél (leadható a NET 623-ban), egyébként csökken az adott vizsgaidőszakban tehető vizsgáik száma, és meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. A kijavított vizsgadolgozatokat az eredmény Neptunban való közzététele után lehet megtekinteni a tanulmányi felelősnél az előre megadott időpontban. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére!

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki tanulmányi ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó és
intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk (a tanulmányi felelős fogadóórái a honlapon megtalálhatók), elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni.

 

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: pdf 

 A vizsga netto hossza 75 perc.

Vizsgarend:
Vizsgák napjai: Neptunban láthatóak.
Vizsgáztatásban közreműködők: Dr. Tóth Sára, Dr. László Valéria, Dr. Fülöp A. Kristóf, Nyitrayné Dr. Pap Erna, Dr. Hegyesi Hargita, Félné Dr. Semsei Ágnes, Dr. Láng Orsolya, Dr. Kőhidai László, Dr. Pós Zoltán, Dr. Tamási Viola, Dr. Lajkó Eszter, Dr. Holub Marianna, Dr. Wiener Zoltán, Dr. Visnovitz Tamás, Lupsa Nikolett, Dr. Molnár-Érsek Barbara, Joóné Baricza Eszter, Visnovitzné Dr. Vukman Krisztina, Försönits András, Kovács Orsolya Tünde, Oszvald Ádám, Dr. Tóth Eszter, Szvicsek Zsuzsanna, Takács Angéla, Sándor Gyöngyvér, Gál Zsófia, Németh Krisztina, Kelemen Andrea, Koncz Anna, Seregélyes Gábor, Tibori Kinga, Soós András Áron, Királyhidi Panna.
Vizsgaeredmény közzétételének napja: a vizsga utáni második munkanap végéig a Neptunban.
Vizsgaismétlés lehetősége: a Neptunban szereplő vizsgaidőpontok közül lehet választania a kari beállításoktól függően.

 

 

 

 

Konzultáció

 

Sejttan / biológia konzultációk (a NET-ben)
december 17. (kedd) 13.00 L14
január 2. (kedd) 14.00 L14
január 6. (hétfő) 10.00 L14
január 13. (hétfő) 10.00 L14
január 20. (hétfő) 10.00 L14
január 27. (hétfő) 10.00 L14
A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

 

 

%

Pont

Jegy

1-50

0-32

1

51-61

33-40

2

62-74

41-48

3

75-86

49-56

4

87-100

57-65

5


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top