JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

„Immunológia alapjai” (AOKGEN682_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont

 A kurzus keretében, heti 1+1,5 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tematika
2019/20. tanév I. félév (5. szemeszter)

Hét

Előadások (1x45 perc)
szerda, 9:15 – 10:00,
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok (70 perc)

1.
(szept. 9 - 13)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt   pdf

Az immunrendszer a klinikumban
ppt

2.
(szept. 16 - 20)

A természetes immunitás alapjai
ppt   pdf

Antigén-antitest alapú módszerek I. 
Immunszerológia
ppt   pdf

3.
(szept. 23 - 27)

A komplement rendszer
ppt   pdf

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt   pdf

4.
(szept. 30 - okt. 4)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt   pdf

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt   pdf

5.
(okt. 7 - 11)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt   pdf

Komplement,
Az immunsejtek migrációja
ppt   ppt   pdf   pdf

6.
(okt. 14 - 18)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt   pdf

Immunizálás és vakcináció I.
ppt   pdf

7.
(okt. 21 - 25,
okt. 23 szünet)

OKTATÁSI SZÜNET

Immunizálás és vakcináció II.
ppt   pdf

8.
(okt. 28 - 31,
nov. 1 szünet)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt   pdf

Immunológia alapú terápiák I.
ppt   pdf

9.
(nov. 4 - 8)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt   pdf

Immunológia alapú terápiák II.
ppt   pdf

Konzultáció

10.
(nov. 11 - 15)

Autoimmunitás és tolerancia
ppt   pdf

Demonstráció
doc
Túlérzékenység I: Allergia
ppt   pdf

11.
(nov. 18 - 22)

 Tumorimmunológia
ppt   pdf

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt   pdf

12.
(nov. 25 - 29)

Immunválasz fertőzésekben
Mucosa immunitás
ppt   pdf

Autoantitestek vizsgáló módszerei (RF kimutatás)
ppt   pdf

13.
(dec. 2 - 7)

Immunhiányos állapotok, a terhesség immunológiája
ppt   pdf

HLA tipizálás
ppt   pdf

14.
(dec. 9 - 14)

Transzplantációs immunológia
ppt   pdf

Immunológiai esetbemutatás
Vizsgafelkészítő konzultáció

Fontos:
Az október 23-i és nov.1-i gyakorlatok elmaradnak.

 

Kurzusinformáció

Előfeltételi tárgy: Molekuláris Sejtbiológia I., Orvosi Biokémia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Fogadóórák: Az Intézet honlapján található (gsi.semmelweis.hu)
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt, ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése (TVSZ 29.§ 2.)***:

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után.
Az aláírás megszerzésének feltétele a demonstráción való részvétel.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:
Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 90 perces írásbeli teszt: 60 pont
Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot.

Kötelező irodalom:
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/
Saját előadási jegyzetei.
Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).
Ajánlott irodalom: Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.


Írásbeli demonstráció:

A demonstráción való részvétel feltétele a szemeszter érvényességének. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.
Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A feladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések egyaránt szerepelhetnek.
A demonstráció eredményét, ahogy kijavításra kerül, a Neptunon tesszük közzé. Demonstráció eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk. A beszámolót javítani nem lehet.
Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk.


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: december 14. (szombat!) – január 31. http://semmelweis.hu/aok/oktatas/tanevbeosztas/), melybe a félévközi beszámoló eredménye nem számít bele. Az Immunológia tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. A vizsgateszt a demonstrációnál már felsorolt feladattípusokon kívül rövid esszékérdéseket is tartalmazhat.
A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül nem vizsgázhat. (TVSZ 33.§ 7.).
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

***: A kurrikulum folyamatban lévő reformja és a TVSZ 2019-es változása miatt az alább leírtak némileg eltérhetnek a tanévkönyvben leírtaktól

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc 

 


 

 

Konzultáció

 

Immunológia konzultációk (a NET-ben)

december 30. (hétfő) 10.00 L15
január 6. (hétfő) 10.00 L15
január 13. (hétfő) 10.00 L15
január 20. (hétfő) 10.00 L15
január 27. (hétfő) 10.00 L15
     

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top