JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

A „Biológia II.” (GYGENBIOE_2M) és a „Biológiai Gyakorlatok II.” (GYGENBIOG_2M-00)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2018/2019. tanév II. félév

 

Előadások

szerda, 11:30 – 13:00,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 4-8)

Meiózis és gametogenezis
ppt

Típusos és atípusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 11-15) a

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
ppt
(másik terem: EOK Békésy ea.)

A meiózis és a gametogenezis
ppt   pdf

3. hét

(febr. 18-22)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf

4. hét

(febr. 25 - márc. 1)

Genetikai variációk I.
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(márc. 4-8)

Genetikai variációk II.
ppt

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf

6. hét

(márc. 11-14) b

Epigenetika
ppt

Molekuláris genetika I.
ppt   pdf

7. hét

(márc. 18-22)

Autoszomális öröklődés I.
ppt

Demonstráció I. (írásbeli)
pdf

8. hét

(márc. 25-29)

Autoszomális öröklődés II.
ppt

Molekuláris genetika II.
(prezentációt lásd a 6. hétnél)

9. hét

(ápr. 1-5)

A nem szerepe az öröklődésben
A nem genetikája I.
ppt

Molekuláris genetika III.
ppt   pdf

10. hét

(ápr. 8-12)

A nem genetikája II.; 
Fejlődés- és onkogenetika
ppt

Genetikai módszerek alkalmazása I. Monogénes
ppt

11. hét

(ápr. 23-26) c

A komplex jellegek öröklődése
ppt

Genetikai módszerek alkalmazása II. Komplex
ppt

12. hét

(ápr. 29 - máj. 3) d

Oktatási szünet

Genetikai módszerek alkalmazása III. Gyakorlás
ppt

13. hét

(máj. 6-10)

Farmako- és nutrigenomika
ppt

Demonstráció II. (írásbeli)
pdf

14. hét

(máj. 13-17)

Géntechnológia
ppt

A demonstráció értékelése;
Vizsgafelkészítő konzultáció

 

Oktatási szünetek: 

  1. 2019. február 13-14. (szerda-csütörtök az ÁOK II.,III.,IV.,V.,VI. évfolyam hallgatói számára (TDK KONFERENCIA)
  2. 2019. március 14. (csütörtök) kizárólag az ünnepség ideje alatt; péntek: Nemzeti Ünnep
  3. 2019. április 15-19-ig tavaszi szünet; 2019. április 22. (húsvét hétfő)
  4. 2019. április 30. (kedd) EGYETEMI NAP; 2019. május 1. (szerda) ünnepnap

 

Kurzusinformáció

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia Gyakorlatok II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (gyakorlatok) látogatása helyett. (Az előadások az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.)

A „Biológiai Gyakorlatok II.” féléve érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról és előadásról – semmilyen indokkal sem – lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen.  A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet, az előadásokon pedig szúrópróba szerű ellenőrizések lehetnek. A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések súlyozott átlagolásával számítjuk ki.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két írásbeli demonstráció formájában. Ez utóbbiakra a 7. és a 13. oktatási héten kerül sor). Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell. Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció írásban történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (7. és 13.) hétnél lesz megtekinthető.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség.

A vizsgaidőszakban, mely 2017. május 22-én kezdődik, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” kreditpontjait megszerezte. A gyakorlatok érvényesítése a gyakorlatvezetők felterjesztése a lapján történik. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április elején adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

A szigorlat két részből, gyakorlati és elméleti részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A vizsgára el kell hozni egy fényképes igazolványt. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. Sikertelen vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tóth Sára egyetemi docens

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján megtalálják.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))

Ajánlott irodalom:

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

 

Szigorlat


Szigorlati tematika: pdf

 

 

Konzultáció

 

Biológia II. konzultációk (a NET-ben)

május 27. (hétfő)        11.00   L15

június 3. (hétfő)          10.00   L15

június 11. (kedd)        10.00   L15

június 17. (hétfő)        10.00   L15

június 24. (hétfő)        10.00   L15

július 1. (hétfő)           10.00   L15  (Semmelweis nap miatt változhat)

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top