JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (FOKOGEN051_1M és FOKOGEN181_1M)
Fogorvostudományi Kar 2018/2019. tanév II. félév

Tematika

 

 

Előadások

kedd 16:10 – 17:50, 
NET Barna Előadó

Gyakorlatok

1. hét

(febr. 4-8)

Bevezetés a humángenetikába
ppt

A sejtciklus és típusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 11-15) a

Sejtciklus, a mitózis és a meiózis
ppt    ppt

Atípusos mitózis és meiózis
ppt   pdf

3. hét

(febr. 18-22)

Mendeli öröklődés:
Autoszomális öröklődés
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf

4. hét

(febr. 25 - márc. 1)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(márc. 4-8)

Genetikai variációk
ppt

Családfa-analízis
ppt   pdf

6. hét

(márc. 11-14) b

Epigenetika
ppt

A genotípustól a fenotípusig (a genotípus érvényrejutását befolyásoló tényezők)
ppt   pdf

7. hét

(márc. 18-22)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

A genotípustól a fenotípusig II.
(prezentációt lásd az előző hétnél)

8. hét

(márc. 25-29)

Biológiai folyamatok genetikája (fejlődésbiológia, szex diff., onkogenetika)
ppt

A genetotípustól a fenotípusig III.
(konzultáció)

9. hét

(ápr. 1-5)

Demonstráció (írásbeli)
pdf

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk I.
ppt

10. hét

(ápr. 8-12)

Monogénes betegségek
ppt

A humán molekuláris genetika eszközei és alkalmazásuk II.
ppt

11. hét

(ápr. 23-26) c

A komplex betegségek genomikai megközelítése
ppt

Monogénes betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

12. hét

(ápr. 29 - máj. 3) d

Oktatási szünet (Egyetemi nap)

Génterápia
ppt

13. hét

(máj. 6-10)

Genomikai módszerek, populáció- és evolúciógenetika
ppt

(Komplex) genetikai betegségek molekuláris, biokémiai, sejtbiológiai okai
ppt

14. hét

(máj. 13-17)

A genom és a környezet kölcsönhatása;
farmakogenomika és nutrigenomika
ppt

Génektől a betegágyig

 

Oktatási szünetek:

  1. 2019. február 13-14. (szerda-csütörtök a II.,III.,IV.,V.,VI. évfolyam hallgatói számára (TDK KONFERENCIA)
  2. 2019. március 14. (csütörtök) kizárólag az ünnepség ideje alatt; péntek: Nemzeti Ünnep
  3. 2019. április 15-19-ig tavaszi szünet; 2019. április 22. (húsvét hétfő)
  4. 2019. április 30. (kedd) EGYETEMI NAP; 2019. május 1. (szerda) ünnepnap

 

Kurzusinformáció

Tantárgyleírás > 

Üdvözöljük a „Genetika és genomika” tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A „Genetika és genomika” tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. és Orvosi és fogorvosi élettan II. kreditpontjait megszerezték. Az aláírás megszerzéséhez az előadások és a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni külön-külön (TVSZ 17.§ 7.). A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. Az előadásokon elektronikusan fogjuk regisztrálni a jelenlétet a félév folyamán néhány laklommal, szúrópróbaszerűen. A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013) Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A félév során a hallgatók felkészültségét egy írásbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. Ez utóbbiakra a 9. oktatási héten kerül sor. A demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A beszámoló tematikája a honlapon az aktuális (9.) hétnél lesz megtekinthető. Akik nem jelennek meg a demonstráción és erről igazolást hoznak, azoknak egy pótbeszámolót tartunk. A félévközi teljesítménybe házi feladatért adható 5 pont is beleszámít.

A vizsga két részből áll. A vizsga elméleti és gyakorlati része önmagában is buktató hatályú (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Amennyiben a vizsgán nyújtott teljesítmény az elméleti és a gyakorlati részből is meghaladja az elégséges (2) szintet, a vizsgajegybe beszámítjuk (33 %-os súllyal) a félévközi teljesítményt is (demó, beleértbe 5 házi feladat pontot). [Kivételek: Az ismétlő javítóvizsgán (3. és 4. vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.]! A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

Genetika és genomika tárgyból lesz tanulmányi verseny. A hallgatókat a demó eredménye (pontszámok) alapján fogjuk meghívni. (Pontos időpontot akkor tudunk hirdetni, amikor sikerül termet foglalni rá.) A verseny legjobbjai (megfelelő szint elérése esetén) megajánlott jegyet kaphatnak.

A vizsgaidőszak 2019. május 20-án kezdődik. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki félévét a Neptunban aláírással érvényesítettük és az adott vizsganapra bejelentkezett. A vizsganapokat a Neptun-rendszerben 2019. áprilisában adjuk meg. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést módosítani az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.

A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk, melynek helyét és időpontját az intézeti honlapon tesszük közzé aszorgalmi időszak végén.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, e-mail címek, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf, e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató Dr. Kőhidai László, e. docens NET 719

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé.


Kötelező irodalom:


Ajánlott irodalom:

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

Szigorlat

 Szigorlati tematika: pdf

 

 

Konzultáció

 

Genetika és genomika konzultációk (a NET-ben)

május 27. (hétfő)        11.00   L14

június 3. (hétfő)          10.00   L14

június 11. (kedd)        10.00   L14

június 17. (hétfő)        10.00   L14

június 24. (hétfő)        10.00   L14

július 1. (hétfő)           10.00   L14  (Semmelweis nap miatt változhat)

A konzultáció hossza maximum 70 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

Tanulmányi verseny

Genetika és genomika tanulmányi verseny eredmények

 

Tisztelt Hallgatók!

Gratulálok az elért eredményekhez!

A FOK-os hallgatóknak arra vizsganapra írjuk be a jegyet, ahova eredetileg bejelentkeztek. Kérésre igazolást állítunk ki az első három helyeztett számára az elért eredményről.

Fülöp A. Kristóf
tan. fel.

A javított tesztek megtekinthetőek:
Félné Dr. Semsei Ágnesnél (611)
2019. május 15., szerda, 10-12 között

Neptun kód vagy jelszó

összpontszám

megajánlott jegy

helyezés

 

HOHO126

40

I.

Y1OS52

 

40

I.

karcsinóma

39

II.

ASD

39

II.

K9LZDX

 

37

-

 

SYTAZ6

36

-

 

0508gén

32

-

 

Aria 16

27

-

 

LAUDREÉ

24

-

 

 


Genetika és genomika tárgyból a tanulmányi verseny ideje és helye: 2019. május 8., szerda, 18:10, a NET nagy előadó termeiben. 
A hallgatókat a félévközi beszámoló (demonstráció) eredménye (pontszáma) alapján fogjuk meghívni Neptun üzenetben. A verseny legjobbjai (megfelelő szint elérése esetén) 4-5-ös megajánlott jegyet kaphatnak. 

Demó ponthatárok verseny meghívásra (FOK): Pont >=31

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top