JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

„Immunológia alapjai” (FOKOGEN037_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont

 A kurzus keretében, heti 2+1 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tematika
2018/19. tanév I. félév (5. szemeszter)

Hét

Előadások
kedd, 10:35 – 12:05,
Tömő utcai előadóterem

Gyakorlatok (45 perc)

1.
(Szept. 10 - 14)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt

Alapfogalmak, bevezetés
ppt

2.
(Szept. 17 - 21)

A természetes immunitás alapjai
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek I. 
Immunszerológia
ppt

3.
(Szept. 24 - 28)

A komplement rendszer és a gyulladás;  akutfázis-reakció
ppt

Antigén-antitest alapú módszerek II.
ppt

4.
(Okt. 1 - 5)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
pdf

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

5.
(Okt. 8 - 13)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt

Komplement
ppt

6.
(Okt. 15 - 19)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt

HLA tipizálás
ppt

7.
(Okt. 24 - 26)

OKTATÁSI SZÜNET

Immunológia alapú terápiák I.
ppt

8.
(Okt. 29 - 31)

B-sejtek, humorális immunválasz
pdf

Immunológia alapú terápiák II.
Konzultáció

9.
(Nov. 5 - 10)

Demonstráció
doc
Pótdemo: Dec. 7. 16:45-18:15 L13, L14, L15

Vakcináció I.
ppt

10.
(Nov. 12 - 16)

Immunválasz fertőzésekben;
immundeficienciák

pdf

Vakcináció II.

11.
(Nov. 19 - 23)

A mucosa immunitás alapjai
ppt

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(Nov. 26 - 30)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

13.
(Dec. 3 - 7)

 Autoimmunitás és tolerancia
ppt

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

14.
(Dec. 10 - 14)

Tumor-immunológia;
Transzplantációs immunológia
ppt   ppt

Vizsgafelkészítő konzultáció

Fontos:
Az október 23.-i és nov.1-i gyakorlatok elmaradnak.
Az október 22.-i gyakorlat elmarad, HELYETTE október 13.-án szombaton lesznek a hétfői gyakorlatok megtartva.

 

Kurzusinformáció

Előfeltételi tárgy:  Anatómia (Maxillofaciális anatómia) IV., Fogorvosi Biokémia III., Orvosi és fogorvosi élettan II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Fogadóórák: Az Intézet honlapján található (gsi.semmelweis.hu)
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt, ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzéséhez külön-külön az előadások és a gyakorlatok 75%-án is jelen kell lenni (TVSZ 17.§ 7.). Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. Az előadásokon szúrópróba szerűen ellenőrizzük a jelenlétet a félév során néhány alkalommal. Háromnál több hiányzás érvényteleníti a félévet. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás szintén az aláírás megtagadását vonja maga után. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadásokat nem lehet pótolni.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:
Előadás aktivitás – az előadás anyagából 3 kérdéses kérdőív kitöltése 5 véletlenszerűen kiválasztott előadás végén: 5 pont
Demonstráció (9. hét, November 6. az előadás idejében) – 40 perces írásbeli teszt: 35 pont
Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 90 perces írásbeli teszt: 60 pont

Az írásbeli vizsga eredményességének két feltétele van:
A vizsgateszt pontszámának és az összpontszámnak (félévközi teljesítmény + vizsgateszt) is meg kell haladnia az 50%-ot. (Az elérhető maximális pontszámok: demonstráció és előadáspontok együtt 40; vizsgateszt 60; összpontszám 100). A javító ismétlő vizsgán (3. és 4. vizsga), valamint eredményes kollokvium javításakor már csak a vizsgán elért teljesítményt vesszük figyelembe.

Kollokviumi jegy megajánlása:
A félév során kétfordulós tanulmányi versenyt szervezünk. A verseny első fordulója a félévközi beszámoló lesz, az ezen a legjobb eredményt elért hallgatókat hívjuk meg a második fordulóra, amely várhatóan a 13. héten lesz. Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

Kötelező irodalom:
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/ (The user name and password is on the course datasheet of the Neptun.)
Saját előadási jegyzetei.
Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).
Ajánlott irodalom: Falus András: Adj király katonát! - Az immunrendszer mesés világa; Vince kiadó, Budapest, 1999.

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).
Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

Írásbeli demonstráció:
A demonstráción való részvétel nem feltétele a szemeszter érvényességének. A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.
A demonstráción a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni.
Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A feladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések egyaránt szerepelhetnek.
A demonstráció eredményét, ahogy kijavításra kerül, a Neptunon tesszük közzé. Demonstráció eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk. A beszámolót javítani nem lehet.
Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására egy alkalmat biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk.
Mivel eredménye beszámít a kollokvium jegybe, igazolatlan hiányzás esetén a maximálisan elérhető 35 pont helyett 0 pontot számítunk a vizsga eredményéhez.

Írásbeli kollokvium:
A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: december 17. – február 1.), melybe a félévközi beszámoló eredménye is beleszámít. Az Immunológia tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.  A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt). Vizsgát csak azon hallgatók tehetnek, akik az adott napra előzetesen jelentkeztek. A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsga kezdetét megelőző 48 órában már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében jelentkezés vagy módosítás a munkaszüneti nap előtti utolsó munkanap reggeléig lehetséges.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél vagy meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. (A következő vizsgán a befizetést igazoló bizonylat másolatát le kell adni). Sikertelen vizsgát ismételni, valamint sikeres vizsgát javítani leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet. Az ismételt javítóvizsga (3. és 4. vizsga) előtt be kell mutatni a pótdíj befizetését igazoló bizonylatot.

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium

Vizsgatematika: doc 

 


 

Konzultáció

 

Immunológia konzultációk (a NET-ben) – 2018/19. II. félév

december 17. (hétfő) 13.00 L15-16
január 2. (szerda) 10.00 L15-16
január 7. (hétfő) 11.00 L15-16
január 14. (hétfő) 11.00 L15-16
január 21. (hétfő) 11.00 L15-16
január 28. (hétfő) 11.00 L15-16

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny

A tanulmányi versenyre a félévközi beszámolón 31 pontot, vagy afeletti eredményt elért hallgatókat hívjuk meg.
A versenyre december 7-én (pénteken) 16:45 - 18:15 között kerül sor a NET Barna előadóteremben.
Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet. 

A verseny az 1-13. heti előadások anyagát (ideértve autoimmunitás és tolerancia előadást is), valamint a 1-12. heti gyakorlatok anyagát (ideértve a túlérzékenységi reakciókat is) foglalja magába.

A verseny eredménye:

IL1B 42 4
D4E5XL 31  
L7TT6J 30  
SZARVAS-MACI68 30  
FOGTÜNDÉR 27  
DRU69 25  
BAMBI17 25  
JUKI 22
 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top