JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga a jelen félévben a 00 (vagy E) kurzuskódnál meghirdetett vizsgáéval egyezik meg, és a honlapunkon a jelen félévnél, a 00 (vagy E) kurzusnál (lesz) megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A vizsgákon mind az előadások, mind a gyakorlatok anyagát kérdezzük.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (00, E, A1...) kurzusokra.

Az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak, viszont a vizsgaidőszakban a rendes kurzus hallgatóinak szervezett konzultációk látogatása javasolt. FM kurzuson nincs félévközi beszámoló (demonstráció) és így a vizsgába sem számít be (az előző tanévben szerzett félévközi jegy sem). A szigorlati (FOK Orvosi Biológia) vagy kollokviumi (többi tárgy) jegy a vizsgán (gyakorlat és elmélet) elért eredménnyel egyezik meg.

Honlapunk oktatási anyagainak eléréséhez a jelszót a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában találják meg.

További részletekért lásd a TVSZ 16.§ 7. bekezdését.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top