JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Biológia II. (GYKGEN269E2M)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2023/2024. tanév II. félév

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia II tárgy két, kapcsolódó kurzusból áll, előadások és gyakorlatok. A tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Akiknek nem sikerült a Biológia I. kreditpontjainak a megszerzése, a Biológia I. CV kurzuson tehetnek ismét vizsgát, továbbá kérhetik a Biológia II. tárgy előkövetelmény nélküli felvételét*. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (előadások, gyakorlatok) látogatása helyett. De az előadások látogatása az előadási (00) kurzus felvétele nélkül is lehetséges.


A félév aláírásának feltétele

A Biológiai II. félév érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal – nem lehet hiányozni. A gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet.

Gyakorlati hiányzás pótlására csak az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség. A távolmaradást nem szükséges igazolni, kivéve, ha félévközi beszámolót szeretne pótolni a hallgató.


Általános szabályok

A foglakozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)


Teljesítményértékelés terv

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két nagyobb Moodle teszt (továbbiakban: demonstráció) formájában (2*24 pont). Ezekre az aktuális témalista-táblázatban szereplő oktatási heteken  kerül sor. (Amennyiben nem megfelelő az időpont a hallgatóknak, az első oktatási héten jelezhetik.) Mindkét demonstráción az addig leadott elméleti és a gyakorlati tananyagot is számon kérjük. (Részletesebben lásd a témalistában a honlapokon!)  A demonstráción való részvétel nem szükséges a félévvégi aláírás megszerzéséhez, de részvétel elmulasztása hiányzásnak számít.

Ezen kívül a félév során kisebb tesztekkel összesen, további 24 pont gyűjthető. A három számonkérés összpontszáma alapján félélvközi jegyet kapnak a hallgatók, mely a gyakorlati szigorlati jegybe számít bele 50%-kal. Mivel három hiányzás megengedett, ezért 24/3 = 8 pont kedvezményt kapnak a hallgatók az esetleges hiányzás(ok)ra (külön pótlási lehetőséget ezért nem biztosítunk rövid tesztek esetében). Igy 72 pont érhető el, de 64 pontra számoljuk a 100%‑ot.  A gyakorlati szigorlati jegy tehát: a gyakorlati szigorlaton megválaszolt kérdések alapján kapott jegy és a félévközi jegy átlaga. A végső szigorlati jegy: a gyakorlati és az elméleti szigorlati jegyek átlaga.

A félévközi jegy kiszámítása az alábbi táblázat szerint történik.

Max. pontszám %-a

Pontszám

Félévközi jegy

0-50

0-31

1

50-62,5

32-40

2

63-75

41-48

3

76-87,5

49-56

4

88-

57-

5

A %-os értékek az elsődlegesek.


Vizsga (szigorlat, szóbeli)

A vizsgaidőszakban, mely 2024. május. 20 - 2024. július. 5.-ig tart, a „Biológia I. és II.” tárgyakból szigorlatot kell tenni. (A szigorlat érdemjegye beleszámít az oklevél minősítésének alapjául szolgáló átlagba és a kreditek megszerzéséhez legalább elégségesre kell teljesíteni.) Az a hallgató bocsátható szigorlatra, aki a Biológiai II. aláírást és a Biológia I. kreditpontjait megszerezte. A Biológia II. kurzusból az aláírás megadása a gyakorlatvezetők felterjesztése alapján történik. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április közepéig adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet, a Kar által beállított határidők szerint. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni.

A szigorlat két (gyakorlati és elmélet) részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A javítóvizsgán mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok, ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének értelmezése, továbbá családfák és kariogrammok elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A szigorlat tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) valamint a tárgy Moodle felszínén az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot és a kurzus Moodle oldalát a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Kovács Andrea

NET 623, +36 1 210 2950
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf

NET 622A
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tantárgy előadója

Dr. Lajkó Eszter

NET 613
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tantárgyfelelős oktató

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

A tanulmányi ügyintézés elektronikus formában történik. Személyes ügyintézésre email-en lehet időpontot kérni.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika jegyzet demó és szigorlati tematikában megjelölt fejezetei (http://gsi.semmelweis.hu/)
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))
  • Az előadáson és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag, hallgató saját jegyzetei

Ajánlott irodalom:

 

* TVSZ 29§ (9): Egymásra épülő, több féléves tantárgyak esetén a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság a tanulmányi időszakra vonatkozó bejelentkezési időszak végéig, a tárgyat meghirdető oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása esetén, engedélyezheti a tantárgy következő félévének felvételét, ha a hallgató a tantárgy előző félévvégi aláírását megszerezte, de a vizsgakövetelményeknek eleget tenni nem tudott. A következő félév vizsgajegyének megszerzése azonban csak akkor lehetséges, ha az
adott tárgyból a megelőző félév kreditjeit a hallgató megszerezte.

 

Tematika

 

Előadások

szerda 8:45-10:15,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

szerda, csütörtök
NET L13-L16

Rövid Moodle tesztek

1. hét
(febr. 12-16)

Bevezetés a humángenetikába;
Meiózis
ppt / hanggal: video

Típusos és atípusos mitózis
ppt

 

2. hét
(febr. 19-23)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: ppt

A meiózis és a gametogenezis
ppt   pdf

Sejtosztódás (Mitózis [első félév 12. heti ea. !],
Meiózis, előző heti ea.) (6 p)

3. hét
(febr. 26 - márc. 1)

A humán genom; Genetikai variációk I.
ppt / hanggal: video

Citogenetika I. 
ppt   pdf

 

4. hét
(márc. 4-8)

Genetikai variációk II.
ppt / hanggal: video

Citogenetika II. 
ppt

2. ea. (3 p) 

5. hét
(márc. 11-14)

Epigenetika
ppt / hanggal: video

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf
 

6. hét
(márc. 18-22)

Autoszomális öröklődés I.
ppt / hanggal: video

Molekuláris genetika I.
ppt

 3-5. ea. (6 p)

7. hét
(márc. 25-28)

Autoszomális öröklődés II.
ppt / hanggal: video

Demonstráció I.
pdf

 

8. hét
(ápr. 2-5)

A nem szerepe az öröklődésben;
A nem genetikája
ppt / hanggal: video

Molekuláris genetika II.
ppt

 

9. hét
(ápr 8-12)

Bevezetés a genomikába
Genomikai módszerek
ppt video   video  / hanggal: video

Molekuláris genetika III. 
(A génműködés fehérjeszintű vizsgálata)
ppt   pdf

 

10. hét
(ápr. 15-19)

A komplex jellegek genomikája
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés (AD és AR)
ppt

6-8. ea. (6 p)

11. hét
(ápr. 22-26)

Farmako- és nutrigenomika
ppt / hanggal: video

szerda:
Nemhez kötött öröklődés
ppt
Komplex jellegek öröklődése I.
ppt

csütörtök:
Nemhez kötött öröklődés
ppt

 

 

12. hét
(ápr. 29 - máj. 3)
máj. 1. szerda szünet

Oktatási szünet

szerda:
Oktatási szünet
video

csütörtök:
Komplex jellegek öröklődése
ppt

 

 

13. hét
(máj. 6-10)

Fejlődés- és onkogenetika
ppt / hanggal: video

szerda:
Demonstráció II.
pdf

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt

csütörtök:
Demonstráció II. 
pdf

 

 

14. hét
(máj. 13-17)

Géntechnológia
ppt

Prenatális genetikai tesztelés (fertilizáció)
ppt

10-13. ea. (3 p)
 

 

 

Ebook


Kötelező irodalom:


Ajánlott irodalom:

 

 

 

SzigorlatSzigorlati tematika: pdf

 

 

 

 

 

 

Konzultáció

GYTK Biológia konzultációk személyes megjelenéssel

Ha az elején nincs jelen hallgató, elmarad az adott alkalom.
Egyéb intézeti programok miatt az időpontok változhatnak. A tervezett részvétel előtt ellenőrizzék az időzítést!

Dátum

Időpont

Terem

2024.05.21 (kedd)

10:00-11:00

L13

2024.05.27. (hétfő)

11:00-12:00

L13

2024.06.03. (hétfő)

11:00-12:00

L13

2024.06.10. (hétfő)

11:00-12:00

L13

2024.06.17. (hétfő)

11:00-12:00

L13

2024.06.24. (hétfő)

11:00-12:00

L13

2024.07.01. (hétfő)

13:00-14:00

L13

Ha az elején nincs jelen hallgató, elmarad az adott alkalom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top