JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia (AOKGEN737_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2023/24. tanév II. félév (4. szemeszter)

Kurzusinformáció

A kurzus keretében, heti 2x45 perc előadás + 75 perc gyakorlat keretein belül nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

Előfeltételi tárgy: Molekuláris Sejtbiológia I., Orvosi Biokémia II.

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné, Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése (TVSZ 29.§ 2.):

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni, ideértve az esetlegesen online megtartott gyakorlatokat is. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a jelenlétet, három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. A gyakorlatról való hiányzásokat minden hallgató saját maga is számon kell tartsa, a gyakorlatvezető csak a szemeszter végén összesíti azokat. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az aláírás megszerzésének nem feltétele az előadásokon való részvétel, de az előadások pótlására nincs lehetőség.

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot.

Kötelező irodalom:

 

Bónuszpont rendszer:

A félév során összesen 60 bónuszpont gyűjthető a következőképpen:

  • Az előadásokon maximum 20 pont (minden előadáson három pont),
  • Első demonstráción 20 pont,
  • Második demonstráción 20 pont.

Az a hallgató, aki a 60-ból eléri a 45 pontot,  meghívót kap a tanulmányi versenyre, illetve könnyített vizsgát tehet.


Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A demonstrációs dolgozat megírása és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok eredményei alapján bónusz pontokat nyerhetnek. (lásd: Bónuszpont rendszer)

A félév során két alkalommal, a 7. illetve a 13. héten témazáró Moodle dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. A teszteket a gyakorlatokon írják 20 pontért, 15 percben. Mivel több gyakorlat szemináriumi teremben van, a demonstráció hetein ezek a csoportok cserélnek a genetika gyakorlatokkal, hogy az intézet laboratóriumi termeiben (L13-16) lévő számítógépeken írják meg a tesztet. A pénteki immunológia csoportok hallgatói az első demonstrációt a 7. hét egy másik napján írják meg, a pontos dátumot legkésőbb az 5. hétig kihirdetjük.

Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon Vizsga fül alatt) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), a gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák]. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.

Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség, kirendelés) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőséget biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi és kirendelési igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk.


Tanulmányi verseny:

Az a hallgató kap rá meghívót, aki a 60 bónuszpontból eléri a 45 pontot. A részvétel önkéntes. A versenyteszt a könnyített vizsgateszttel egyenértékű feladatokat tartalmaz. (lásd alább)

A legjobb eredményt elérő, a hatályos TVSZ rendelkezések szerinti 10%-nyi hallgató 5-ös, az ezt követő további 10%-nyi hallgató 4-es vizsgajegyet kap megajánlva.

A verseny a 13. oktatási hét péntekjén lesz, pótlására nincs lehetőség.


Írásbeli
kollokvium a Moodle rendszeren keresztül:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2024. május 20 – 2024. július 5. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, ideje és helye a Neptunban hirdetve).

Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.

A 60 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. 

Az a hallgató, aki a félév során 45 pontnyi bónuszt gyűjtött, de a versenyen nem érte el a jegymegajánláshoz szükséges szintet, vizsgakönnyítést kap. A könnyített vizsgateszt 45 pontos és nem tartalmazza a két demonstrációban található gyakorlati anyagot, kivéve az immunterápia és vakcináció témaköröket.

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben  a  hallgató  személyazonosságát  a  fenti  módon  nem  tudja  igazolni, a   vizsgalapra,  valamint  a NEPTUN  EFTR - be  „nem  jelent  meg”  bejegyzés  kerül,  ami  az  adott  tárgyból  a vizsgalehetőségek  számát  nem  csökkenti,  de  a  hallgató  a  térítési  és  juttatási szabályzatban  meghatározott  vizsgaszervezési  adminisztrációs  díj  megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.)

A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

A vizsga eredményét  (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).  

A sikertelen vizsgák kijavítására a vizsgaidőszak keretein belül két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal online 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alatt a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.


Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

 

 

 
 

Tematika

Hét

Előadások

szerda 8:00-9:45 (15 perc szünettel)
NET Barna terem

Gyakorlatok (75 perc)

hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek

1. hét
(febr. 12-16)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: video

Bevezetés: Az immunrendszer a laborban
ppt

2. hét
(febr. 19-23)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt

3. hét
(febr. 26 - márc. 1)

A komplement rendszer, gyulladás és akutfázis reakció
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

4. hét
(márc. 4-8)

Antigénprezentáció, MHC-k
ppt   pdf / hanggal: ppt

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt

5. hét
(márc. 11-14)
márc. 15. péntek szünet

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt   pdf / hanggal: ppt

hétfő-kedd-szerda-csüt:
Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

 péntek:
márc. 15. szünet

6. hét
(márc. 18-22)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: video

 hétfő-kedd-szerda-csüt:
Komplement laboratóriumi vizsgálata
ppt

péntek:
Antigén-antitest alapú módszerek III:
Áramlási citometria 
ppt

7. hét
(márc. 25-28)
Nagypéntek szünet

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal: video

hétfő-kedd-szerda-csüt:
DEMONSTRÁCIÓ I.
doc
Immunológiai alapú terápiák I.
ppt

péntek:
Nagypéntek szünet

DEMONSTRÁCIÓ I.
márc 25. hétfő megbeszélés szerint
 
doc

8. hét
(ápr. 2-5)
Húsvét hétfő szünet

Immunválasz fertőzésekben,
 Immunhiányos állapotok
ppt / hanggal: video

 hétfő:
Húsvét hétfő szünet

kedd-szerda-csüt:
Immunológiai alapú terápiák II.
ppt

péntek:
Komplement laboratóriumi vizsgálata
ppt

9. hét
(ápr. 8-12)

Mucosa immunitás
ppt / hanggal: video

hétfő:
Immunológiai alapú terápiák II.
ppt

 kedd-szerda-csüt:
Immunizálás és vakcináció I.
ppt

péntek:
Immunológiai alapú terápiák I.
ppt

10. hét
(ápr. 15-19)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / hanggal: video

hétfő:
Immunizálás és vakcináció
ppt

 kedd-csüt:
Immunizálás és vakcináció II.
ppt

 szerda:
Túlérzékenység I: Allergia
ppt

péntek:
Immunológiai alapú terápiák II.
ppt

11. hét
(ápr. 22-26)

Tolerancia és autoimmunitás
ppt / hanggal: video

 hétfő-kedd-csüt:
Túlérzékenység I.
Allergia
ppt

szerda:
Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt
HLA tipizálás
ppt

péntek:
Immunizálás és vakcináció
ppt

12. hét
(ápr. 29 - máj. 3)
máj. 1. szerda szünet

Oktatási szünet (Munka ünnepe) 

hétfő-kedd-csüt:
Túlérzékenységi reakciók: II-IV
ppt
HLA tipizálás
ppt

 szerda:
máj 1. hétfő szünet

péntek:
Túlérzékenység I.
Allergia
ppt

13. hét
(máj. 6-10)

Tumorimmunológia
ppt / hanggal: video

hétfő-kedd-szerda-csüt:
DEMONSTRÁCIÓ II.
doc

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

péntek:
DEMONSTRÁCIÓ II.
doc

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

14. hét
(máj. 13-17)

Transzplantációs és terhességimmunológia
Az immunválasz összefoglalása
ppt

hétfő-kedd-szerda-csüt:
Vizsgafelkészítő konzultáció

péntek:
Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

 

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

 

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc

Melléklet: doc

 

 

 


 

 

Konzultáció

 

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal online 45 perces konzultációt tartunk.

Dátum

Időpont

Zoom link

Passcode

05.21. kedd

14:00

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJIqf-mvqzgtGt2N2mgzDObn-GjylpZlG8T9

SLE2024

05.27. hétfő

9:00

https://semmelweis.zoom.us/j/97928249135

 

06.03. hétfő

14:00

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJEldumoqz0tH9YcDhSKxnpsMIj0Rg02RXGJ

SLE2023

06.10. hétfő

     

06.17. hétfő

     

06.24. hétfő

9:00

https://semmelweis.zoom.us/j/95998142164

 

07.01. hétfő

     

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


Immunológia tanulmányi verseny eredményei: 

Gratulálunk a helyezetteknek!

Az oklevelek és ajándékutalványok kiosztásáról a későbbiekben fognak tájékoztatást kapni.

Helyezés Neptun kód Megajánlott jegy
I. Helyezett H49WKL jeles (5)
TLOHMJ jeles (5)
N8FZDG jeles (5)
II. Helyezett E3HXHT jeles (5)
CIV8VG jeles (5)
BE8PRD jeles (5)
AD2PL0 jeles (5)
JG8RJR jeles (5)
III. Helyezett FURACD jeles (5)
  AIKRMW jeles (5)
HDIHZH jeles (5)
XQPANE jeles (5)
TQ2LMD jeles (5)
EKSTLE jeles (5)
PTJZY5 jeles (5)
AD1OGC jeles (5)
R2AH4D jeles (5)
GAGE8G jeles (5)
F1L9GW jeles (5)
GJFW2F jeles (5)
JYUYB9 jeles (5)
AHQG0A jeles (5)
QJI9GN jeles (5)
ZSXMN3 jeles (5)
YD9Y7S jeles (5)
LKT87R jeles (5)
LZWXRT jeles (5)
WS4J7E jeles (5)
CDD3LL jeles (5)
LXA8WC jeles (5)
CCME5A jeles (5)
AC9TGX jeles (5)
B6XUGB jeles (5)
A9LT7T jeles (5)
CQHDGV jeles (5)
V2AX1T jeles (5)
JG7W3L jeles (5)
B3MVLO jeles (5)
JTTFA2 jeles (5)
SG9T22 jeles (5)
DJOISY jeles (5)
JLL42X jó (4)
SNLOZ2 jó (4)
KRIB28 jó (4)
ZX7UTK jó (4)
BYPSF9 jó (4)
U584AU jó (4)
VSWIZ7 jó (4)
R4GPT2 jó (4)
ZGWFJ3 jó (4)
UP8PSW jó (4)
Q3BUCJ jó (4)
T55DC8 jó (4)
QQYFPO jó (4)
PXPFNH jó (4)
INYEA1 jó (4)
YU31DZ jó (4)
CED60E jó (4)
JH4APJ jó (4)
S4C2R6 jó (4)
H4OOX8 jó (4)
US47VT jó (4)
AQXCOV jó (4)
JEJW5F jó (4)
TKPVO8 jó (4)
JN3C24 jó (4)
B8JLM0 jó (4)
SHJ21C jó (4)
EEMSZF jó (4)
FFFKRF jó (4)
QQLSMZ jó (4)
HEUTFG jó (4)
EK0C0Q jó (4)
A84HH3 jó (4)
ICIJLF jó (4)
QB5XAR jó (4)
EG9U7E jó (4)
FTHDVV jó (4)
JWNA6L jó (4)

 


Az a hallgató kap rá meghívót, aki a 60 bónuszpontból eléri a 45 pontot. A részvétel önkéntes. A versenyteszt a könnyített vizsgateszttel egyenértékű feladatokat tartalmaz. (lásd alább)

A legjobb eredményt elérő, a hatályos TVSZ rendelkezések szerinti 10%-nyi hallgató 5-ös, az ezt követő további 10%-nyi hallgató 4-es vizsgajegyet kap megajánlva.

A verseny a 13. oktatási hét péntekjén lesz, pótlására nincs lehetőség.

Kedves Hallgatók!

Az önök jelzése révén a héten értesültünk arról, hogy az élettan gyakorlati szigorlat a 14. szorgalmi héten lesz, csakúgy, mint a szemeszter elején meghirdetett immunológia tanulmányi verseny. Annak érdekében, hogy a jogosult hallgatók minél eredményesebben fel tudjanak készülni az immunológia tanulmányi versenyre, a verseny időpontját áttettük a 13. hét péntekére.
Az új időpont tehát: május 10. péntek, 16:30. A jogosult hallgatók létszámának függvényében fogjuk a helyszíneket kijelölni, erről mindenkinek, aki meghívást kap a versenyre, Neptunüzenetet fogunk küldeni.

Üdvözlettel:
dr Holub M.


Verseny információ és tematika: doc 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top