JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (AOKGEN738_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2023/2024. tanév II. félév

Tematika

 

Előadások

hétfő 10:30-12:15
NET Zöld előadó

Gyakorlatok (75 perc)

(H, K, Sz, Cs, P)

1. hét
(febr. 12-16)

Bevezetés a humángenetikába
ppt / hanggal: video

A sejtosztódás zavarainak genetikai aspektusai
ppt

2. hét
(febr. 19-23)

Citogenetika
ppt / hanggal: video

Citogenetika I.
ppt

3. hét
(febr. 26 - márc. 1)

Genetikai variációk
ppt / hanggal: video

Citogenetika II.
ppt

4. hét
(márc. 4-8)

Epigenetika
ppt / hanggal: video

Példabetegségek
ppt

5. hét
(márc. 11-14)
márc. 15. péntek szünet

Autoszomális öröklődés
ppt / hanggal: ppt   video

Genetikai és genomikai módszerek
ppt

6. hét
(márc. 18-22)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / hanggal: video

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt
Demonstráció I.
doc

7. hét
(márc. 25-28)
Nagypéntek szünet

Onkogenetika
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés (AD)
ppt

8. hét
(ápr. 2-5)
Húsvét hétfő szünet

Munkaszüneti nap

Autoszomális öröklődés (AR)
ppt

9. hét
(ápr. 8-12)

A komplex betegségek genomikai megközelítése,
Populációgenetika
ppt / hanggal: video

Nemhez kötött öröklődés
ppt

10. hét
(ápr. 15-19)

Bevezetés a genomikába, genomikai módszerek
ppt video   video  / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt

11. hét
(ápr. 22-26)

A genom és a környezet kölcsönhatása,
Evolúciógenetika
ppt / hanggal: video

Demonstráció II.
pdf

12. hét
(ápr. 29 - máj. 3)
máj. 1. szerda szünet

 

Farmakogenomika
ppt/ hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt

Tanulmányi verseny tanórán kívül (péntek 16:30, L13-16)
13. hét
(máj. 6-10)

 Nutrigenomika
ppt / hanggal: ppt

Gametogenezis és fertilizáció;
prenatális genetikai tesztelés
ppt

14. hét
(máj. 13-17)

Génterápiák
ppt / hanggal: video

Génektől a betegágyig
ppt

 

  

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. Ha változás áll be az alábbiakban, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

 

Félévközi értékelés:

A félév során két alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból a 6. és a 11. héten a gyakorlat időpontjában. Ebben az elméletet és a gyakorlatok anyagát is szamon kérjük. Az írásbeli tesztek a Moodle felületen lesznek elérhetőek, 20-20 kérdést kell megválaszolniuk, 20-20 pontért (20 perc alatt).

A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, ezért pótlására, javítására nincs lehetőség.

A demó eredménye beszámít a bónusz pontok számításához.

Az előadásokon 3 kérdést kapnak, (Moodle teszt) az adott témakörhöz kapcsolódóan, a jó válaszok alapján szintén gyűjthetnek pontokat (összesen max 20-at). Az előadásokon összességében 20 pontnál több is szerezhető, de az értékelésnél csak 20-at veszünk figyelembe.

A bónusz pontokat a félév végi vizsgakönnyítéshez és versenymeghíváshoz használhatják fel az alábbi szabály alapján.

Aki a félév során eléri a 45 pontot:

  1. Meghívást kap a versenyre
  2. A versenyfeladatsor 45 pontos (50 perc), és a versenyen nem kap kérdést epigenetikából és citogenetikából
  3. Amennyiben a vizsgán használja fel a bónuszt, a vizsgatesztje szintén 45 pontos és nem kap kérdést citogenetikából és epigenetikából.

 

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 50 perces írásbeli teszt: 60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának el kell érnie az 50%-ot (30 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok a vizsgán is érvényesíthetőek.

Ha a félévközi pontjai elérték a 45 pontot, a vizsgateszt csak 45 pontos és nincs kérdés epigenetikából és citogenetikából.  A pontszáma 15 pontról indul ehhez adjuk hozzá a vizsgán szerzett pontokat.

 

Írásbeli kollokvium értékelése:

A vizsgaidőszakban, amely 2024. május 21-től július 12-ig tart, Genetika és genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, a Moodle rendszeren keresztül, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moodle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

pontszám

Jegy

0-29

1

30-37

2

38-45

3

46-53

4

54- 60

5

 

Kollokviumi jegy megajánlása:

A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 12. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 45 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.

Kötelező tantárgyak esetén a TVSZ alapján, akik:

a) elérik a felső 10%-ot: jeles

b) elérik a felső 10,1-20 %-ot: jó

osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek, mely határértékektől eltérni kizárólag dékáni engedéllyel lehet.

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika ebook (www.gsi.semmelweis.hu)
  • valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook

 

Genetika és genomika ebook:  pdf (2022-es, javított változat)

Genetikai módszerek: pdf

Genetika és genomika fogalomtár: pdf (a félév során tanult fogalmak gyűjteménye, mind a tanulmányi verseny, mind a kollokvium tesztsora erre épül)

 

 

Kollokvium

 

Kollokviumi tematika: doc 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban:

Dátum

Időpont

Terem/Zoom link

05.21. kedd

9:00

NET L13

05.27. hétfő

 10:00 NET L15 

06.03. hétfő

8:00

NET L14

06.10. hétfő

10:00

https://semmelweis.zoom.us/j/93413129909

06.17. hétfő

   

06.24. hétfő

9:00

NET L13

07.01. hétfő

   

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny

 

Szalai Csaba emlékverseny eredményei

  Neptunkód Megajánlott jegy
I. Helyezett JG8RJR jeles (5)
BE8PRD jeles (5)
PTJZY5 jeles (5)
II. Helyezett CIV8VG jeles (5)
AJUW22 jeles (5)
III. Helyezett I0LDMO jeles (5)
YD9Y7S jeles (5)
LZWXRT jeles (5)
AIKRMW jeles (5)
H49WKL jeles (5)
  JG7W3L jeles (5)
  GBHDDC jeles (5)
  IEBZTT jeles (5)
  LKT87R jeles (5)
  FURACD jeles (5)
  GR3RET jeles (5)
  AKHUXM jeles (5)
  F1L9GW jeles (5)
  JWNA6L jeles (5)
  R4GPT2 jeles (5)
  CCME5A jeles (5)
  JLL42X jeles (5)
  JYUYB9 jeles (5)
  N8FZDG jeles (5)
  QP3DSW jeles (5)
  RHKXK3 jeles (5)
  PZYW9H jeles (5)
  JE53ZE jeles (5)
  DJOISY jeles (5)
  XQPANE jeles (5)
  E12RHT jeles (5)
  E3HXHT jeles (5)
  EMXUU8 jeles (5)
  AD2PL0 jeles (5)
  UP8PSW jeles (5)
  JTTFA2 jeles (5)
  EEMSZF jeles (5)
  B3MVLO jeles (5)
  SG9T22 jeles (5)
  H4OOX8 jeles (5)
  TQ2LMD jeles (5)
  SNLOZ2 jeles (5)
  IG9AFU jeles (5)
  GJFW2F jeles (5)
  DEK5QE jeles (5)
  IQVIIL jeles (5)
  QQYFPO jeles (5)
  QDG2HV jeles (5)
  AD1OGC jó (4)
  L7K4DI jó (4)
  BQZFCS jó (4)
  UY6HPI jó (4)
  K0LUNY jó (4)
  DN3W2Z jó (4)
  FFFKRF jó (4)
  JH4APJ jó (4)
  C1UX3U jó (4)
  B8JLM0 jó (4)
  PIR2BY jó (4)
  EXB92S jó (4)
  BYPSF9 jó (4)
  KKOD76 jó (4)
  EPMO0Z jó (4)
  QJI9GN jó (4)
  F6MHJG jó (4)
  VSWIZ7 jó (4)
  CDD3LL jó (4)
  ICIJLF jó (4)
  HR7G1B jó (4)
  BJ5332 jó (4)
  CTZ00K jó (4)
  B6XUGB jó (4)
  WPF2N0 jó (4)
  K7FO51 jó (4)
  PXBUI0 jó (4)
  J1UG7U jó (4)
  R3LYMM jó (4)
  JN3C24 jó (4)
  G2D3HF jó (4)
  CKEB02 jó (4)
  EFJS1O jó (4)
  PXPFNH jó (4)
  EN3RFL jó (4)

Gratulálunk a helyezetteknek!

Kérem ellenőrizzék, és fogadják el a Neptunban a megajánlott jegyet.
Az oklevelek és ajándékutalványok kiosztásáról a későbbiekben fognak tájékoztatást kapni.


Szalai Csaba emlékverseny

Genetika és Genomika tanulmányi verseny információ AOK
a 2023/2024. tanév II. félévében

A versenyen az írásban előzőleg értesített hallgatók vehetnek részt. 

Időpontja: 2024. 05. 03 péntek 16:30 vagy 17:30
Helye NET L13-16 termek

 

 

A versenyen személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni, nem vehet részt a versenyen. Telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

Versenyteszt: Moodle írásbeli teszt személyes jelenléttel.

A versenyfeladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések, rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek.

45 kérdésre 50 perc áll rendelkezésre

A versenytesztek javítása két munkanapot is igénybe vehet.

A versenyeredmények hirdetése várhatóan a moodle felületen 2024. 05.08.-án szerda délután 2:00-tól lesz elérhető.

A versenygyőztesek oklevelet és ajándékutalványt is nyerhetnek, erről személyesen fognak tájékoztatást kapni Neptun üzenetben.

A jegymegajánlás az érvényes TVSZ szerint szabályozott:

Kötelező tantárgyak esetén akik:

a) elérik a felső 10%-ot: jeles

b) elérik a felső 10,1-20 %-ot: jó

osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek, mely határértékektől eltérni kizárólag

dékáni engedéllyel lehet.

Amennyiben megajánlott jegyet kap, a Neptunban tudja majd ellenőrizni a beírást. Ha  a Neptunban elfogadja a jegyét, vizsgáznia nem kell.

Jó felkészülést és sikeres versenyt kívánunk!

 

 Tanulmányi verseny tematika: doc

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top