JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

A Neptun rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a téli vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt (a vizsgákra vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével).

A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg.

Ezekhez a kurzusokhoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok, konzultációk) nem tartoznak. A CV kurzuson az előző tanévben szerzett félévközi jegy / bonusz pont nem számít be.

A vizsgaidőszakban a Biológia I. tárgy (zoom) konzultációinak a látogatása javasolt.

Honlapunkhoz oktatási anyagjaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB- cím sorában találják meg.

További részletekért lásd a TVSZ 2.§ 12. bekezdését.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top