JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 Immunológia alapjai (GYKGEN070E1M)
kötelező tárgy, 2 kreditpont
2023/24. tanév őszi félév (3. szemeszter)

Tematika

 

Előadások
csütörtök, 8:00-9:30
NET Zöld terem

1.
(szept. 4-8)

Az immunrendszer feladatai, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: video

2.
(szept. 11-15)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: ppt

3.
(szept. 18-22)

A komplement rendszer
Gyulladás és akutfázis-reakció
ppt / hanggal: video

4.
(szept. 25-29)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: ppt

5.
(okt. 2-6)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt / hanggal: ppt

6.
(okt. 9-13)

A T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: ppt

7.
(okt. 16-20)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal (2021): ppt

8.
(okt. 24-27)
okt. 23. hétfő szünet

Immunválasz fertőzésekben, immunhiányos állapotok
ppt / hanggal (2021): ppt

9.
(okt. 30 - nov. 3)
nov. 1. szerda szünet

Tolerancia és autoimmunitás
ppt / hanggal: video

10.
(nov. 6-10)

Túlérzékenységi reakciók
ppt / hanggal: ppt

11.
(nov. 13-17)

Tumorimmunológia
pdf / hanggal: ppt

12.
(nov. 18-22)

Immunterápiák, az immunfarmakológia alapjai
pdf / hanggal: ppt

13.
(nov. 27 - dec. 1)

Transzplantációs- és terhesség immunológia
pdf   pdf   pdf / hanggal: ppt

14.
(dec. 4-8)

Az immunválasz összefoglalása
ppt / hanggal: video


 

Kurzusinformáció

A kurzus keretében, heti 2 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba. 

Előfeltételi tárgy:

Biológia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens

Iroda: NET 618

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.

A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.


Tanszéki ügyintéző
:  Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Intézet igazgató:
dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja

Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban

A félév végi kollokvium jegy megszerzése:

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot.


Bónuszpont rendszer:

A félév során az előadásokon minitesztek kitöltésével maximum összesen 30 pont gyűjthető a következőképpen: minden előadáson három pont.

Az összegyűjtött pontok függvényében a hallgató a vizsgán az elért tesztpontszámhoz bónuszpontokat kap, az alábbi táblázat alapján:

pontszám

vizsgateszthez hozzáadódó
bónuszpont

28-30

7

25-27

6

22-24

5

19-21

4

16-18

3

13-15

2

10-12

1

 

Kötelező irodalom:

  • Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu ) illetve Moodle platformon. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. (A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.)
  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014. elektronikus formában.
    (https://www.semmelweiskiado.hu/termek/931/az-immunologia-alapjai-2-kiadas)
  • Saját előadási jegyzetei.

 

Írásbeli kollokvium: részletes leírás a Kollokvium fül alatt

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2023. december 11-december 20., 2024. január 8- február 9. http://semmelweis.hu/gytk/oktatas/gradualis-kepzes/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot. Az esetleges bónuszpontok csak a legalább 50%-ot teljesítő hallgatóknál adódnak hozzá a teszteredményhez.

vizsga ponttáblázat: GYTK

 

Pontok

Jegy

0-29

1

30-39

2

40-46

3

47-53

4

54-60

5

 

Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.

A 60 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket/virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni a vizsgalapra, valamint a NEPTUN EFTR-be „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát nem csökkenti, de a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

A vizsga eredményét (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben technikai okok miatt papíralapú teszt megírására kerül sor, azok kijavítása 2 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására a vizsgaidőszak keretein belül két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.

 

 


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces online konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) és a Moodle-on az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót az első előadáson hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A honlapot/Moodle-t a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

 

 

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

2023.12.18.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

2024.01.08.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93354937395

2024.01.15.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/92282254393 

2024.01.22.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95628385031

2024.01.29.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93241340532

2024.02.05.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

 

 

  

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top