JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia alapjai (FOKOGEN347_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2023/24. tanév őszi félév (3. szemeszter)

Tematika

 

 

Hét

Előadások
kedd, 10:45-12:15,
NET Barna előadóterem

Gyakorlatok
kedd, 45 perc

1.
(Szept. 4-8)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: ppt

Bevezetés: Az immunrendszer a laborban
ppt

2.
(Szept. 11-15)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt

3.
(Szept. 18-22)

A komplement rendszer
Gyulladás és akutfázis-reakció
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

4.
(Szept. 25-29)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt

5.
(Okt. 2-6)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

6.
(Okt. 9-13)

Demonstráció
T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: video

Komplement laboratóriumi vizsgálata
ppt

Témazáró Moodle teszt - 6. heti előadás idejében NET Barna előadóteremben személyes jelenléttel (1-5 hét előadás + gyak)
Október 10, kedd
Saját eszközről: laptop, iPad (mobiltelefon a képernyőméret miatt nem javasolt)
A megnyitást követően 15 percig érhető el és tölthető ki a 20 pontos teszt.
doc

7.
(Okt. 16-20)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt / hanggal (2021): ppt

Immunológia alapú terápiák I.
ppt

8.
(Okt. 24-27)
Okt. 23. hétfő szünet

Immunválasz fertőzésekben;
immundeficienciák
ppt / hanggal (2021): ppt

Immunológia alapú terápiák II.
ppt

9.
(Okt. 30 - Nov. 3)
Nov. 1. szerda szünet

A mucosa immunitás alapjai
ppt / hanggal: video

Immunizálás és vakcináció
ppt

10.
(Nov. 6-10)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / hanggal: ppt

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

11.
(Nov. 13-17)

Demonstráció
Autoimmunitás és tolerancia
ppt / hanggal: video

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

Második témazáró Moodle teszt - 11. heti előadás idejében NET Barna előadóteremben személyes jelenléttel 
November 14., kedd
Saját eszközről: laptop, iPad (mobiltelefon a képernyőméret miatt nem javasolt)
A megnyitást követően 15 percig érhető el és tölthető ki a 20 pontos teszt.
doc

12.
(Nov. 20-24)

 Tumorimmunológia
ppt / hanggal: video

HLA tipizálás
ppt

13.
(Nov. 27 - Dec. 1)

Transzplantációs immunológia
ppt / hanggal: video

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

Tanulmányi verseny: 2023.11.29 (szerda) 17:00-18:00, terem: L13
További információ a Tanulmányi verseny fül alatt

14.
(Dec. 4-8)

Az immunválasz összefoglalása
ppt / hanggal: video
(Online! Zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/95097741184)

Vizsgafelkészítő konzultáció

 

 

Kurzusinformáció

A kurzus keretében, heti 2 + 1 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Előfeltételi tárgy:  

Sejttan, Fogorvosi Biokémia I.


Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Intézeti tanulmányi ügyintéző: Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA tagja
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án és a félévközi demonstrációkon jelen kell lenni, ideértve az esetlegesen online megtartott gyakorlatokat is. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. A gyakorlatról való hiányzásokat minden hallgató saját maga is számon kell tartsa, a gyakorlatvezető csak a szemeszter végén összesíti azokat. A hallgató felelőssége, hogy időben jelenjen meg a gyakorlatokon. Több, mint 5 perces késés hiányzásnak minősül. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az aláírás megszerzésének nem feltétele az előadásokon való részvétel, de az előadások pótlására nincs lehetőség.

 

Bónuszpont rendszer:

A félév során összesen 60 bónuszpont gyűjthető a következőképpen:

  • Az előadásokon maximum 20 pont (minden előadáson három pont),
  • Első demonstráción 20 pont,
  • Második demonstráción 20 pont.

Az a hallgató, aki a 60-ból eléri a 45 pontot, meghívót kap a tanulmányi versenyre, illetve könnyített vizsgát tehet.

 

Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A félév során két alkalommal, a 6. illetve a 12. héten témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból az előadás helyén és idejében.

A 20 pontos teszteket az előadásokon írják, 15 percben, magukkal hozott eszközön (laptop, Ipad - a telefon kijelző mérete nem alkalmas erre).

A demonstrációkon való részvétel feltétele, eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok eredményei alapján bónusz pontokat nyerhetnek. (lásd: Bónuszpont rendszer)

Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a Moodle-on/honlapon Demonstráció illetve Vizsga fül alatt) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), a gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák]. 

A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.

Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség, kirendelés) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi (esetlegesen kirendelési) igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk. A pót demonstráció helyéről és idejéről Neptunüzenetben kapnak az érintettek tájékoztatást.

 

Tanulmányi verseny:

Az a hallgató kap rá meghívót, aki a 60 bónuszpontból eléri a 45 pontot. A részvétel önkéntes. A versenyteszt a könnyített vizsgateszttel egyenértékű feladatokat tartalmaz. (lásd alább)

A hatályos TVSZ rendelkezések szerinti legjobb eredményt elérő 10 %-nyi hallgatók jeles, az ezt követő 10,1–20%-ot elért hallgatók jó osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek.

A verseny a 13. oktatási hét péntekén lesz, pótlására nincs lehetőség.

 

Kötelező irodalom:

  • Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu ) illetve Moodle platformon. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.
  • Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014. elektronikus formában. (https://www.semmelweiskiado.hu/termek/931/az-immunologia-alapjai-2-kiadas)
  • gyakorlati e-book: Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/ (A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.)
  • Saját előadási jegyzetei.


A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik: 
részletes leírás a Kollokvium fül alatt.

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2023. december 11-december20., 2024. január 8- február 9. http://semmelweis.hu/fok/oktatas/tanevbeosztas/ , ideje és helye a Neptunban hirdetve).

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot.

Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.

A 60 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.

Az a hallgató, aki a félév során legalább 45 pontnyi bónuszt gyűjtött, de a versenyen nem vett részt, vagy nem érte el a jegymegajánláshoz szükséges szintet, vizsgakönnyítést kap. A könnyített vizsgateszt 45 pontos és az elméleten kívül a gyakorlati anyagból csak a második demonstrációt követő témaköröket, illetve az immunterápia és vakcináció témaköröket tartalmazza, a többi gyakorlat anyagát nem.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket/virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni a vizsgalapra, valamint a NEPTUN EFTR-be „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát nem csökkenti, de a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

A vizsga eredményét (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben technikai okok miatt papíralapú teszt megírására kerül sor, azok kijavítása 2 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására a vizsgaidőszak keretein belül két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal online 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) és a Moodle-on az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában.

A honlapot/Moodle-t a félév folyamán folyamatosan frissítjük.

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: pdf

(2015-ös, javított változat)

 

 

 

 

 

Kollokvium


Kollokvium információ és tematika: doc 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


Az a hallgató, aki a 60 bónuszpontból eléri a 45 pontot, meghívást kap a tanulmányi versenyre. A részvétel önkéntes.


A verseny ideje és helye: 2023.11.29 (szerda) 17:00-18:00, terem: L13

A versenyteszt 45 pontos és az elméleten kívül a gyakorlati anyagból csak a második demonstrációt követő témaköröket, illetve az immunterápia és vakcináció témaköröket tartalmazza, a többi gyakorlat anyagát nem.

A verseny tematikája: Lásd kollokviumi tematika: 1-9; 11-13; 18; 21-24. témakörök

Megoldására 45 perc áll rendelkezésre.

 

A hatályos TVSZ rendelkezések szerinti legjobb eredményt elérő 10 %-nyi hallgatók jeles, az ezt követő 10,1–20%-ot elért hallgatók jó osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek.


 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

2023.12.18.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

2024.01.08.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93354937395

2024.01.15.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/92282254393 

2024.01.22.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95628385031

2024.01.29.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93241340532

2024.02.05.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

 

 

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top