JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia CV (AOKGEN737_1M-CV)
kötelező tárgy, 3 kreditpont

 

 

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (az őszi/téli vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt. A vizsga anyaga az előző szemeszterben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg. Ehhez a kurzushoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok) nem tartoznak.

Kérjük, hogy aki jogosult és felveszi a CV kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) illetve FM kurzusokra.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek: 


Tanulmányi felelős
: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens

Iroda: NET 618

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.

A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.


Tanszéki ügyintéző
:       Némethné Molnár Mária; elérhetőség: NET 623, Tel: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Intézet igazgató:
dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja

Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

 

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik: 

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt összpontszámának el kell érnie az 50%-ot.

 

Kötelező irodalom:

 

Írásbeli kollokvium: részletes leírás a Kollokvium fül alatt

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2023. december 11 – december 20.;  2024. január 08 - február 09.  http://semmelweis.hu/aok/oktatas/tanevbeosztas/ , ideje és helye a Neptunban hirdetve).

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket/virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni a vizsgalapra, valamint a NEPTUN EFTR-be „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát nem csökkenti, de a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.

Az Immunológia tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyvek teljes anyaga, valamint az előadások és gyakorlatok témái.

Az írásbeli Moodle vizsga egy 60 pontos vizsgatesztből áll.  A vizsgateszt az egyszerű választásos feladattípuson kívül rövid esszékérdéseket, ábrás feladatokat, táblázatkitöltést is tartalmazhat. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

Eredményes vizsgához a vizsgateszt pontszámának el kell érnie az 50%-ot. Az elérhető maximális pontszám: 60.

 

Ponttáblázat: ÁOK

Pontok

Jegy

0-29

1

30-39

2

40-46

3

47-53

4

54-60

5

 

A vizsga eredményét (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben papíralapú teszt megírására kerül sor, azok kijavítása 2 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Kollokviumi tematika: doc

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

2023.12.18.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

2024.01.08.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93354937395

2024.01.15.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/92282254393 

2024.01.22.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95628385031

2024.01.29.

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/93241340532

2024.02.05.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97138619554?pwd=WjJIT3BURk9mQ1lHdFEvaTY5S3BqQT09 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top