JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (FOKOGEN240_1M)
Fogorvostudományi Kar 2022/2023. tanév II. félév

Tematika

 

Előadások

hétfő 10:00 – 11:15
EOK Hevesy előadó

Gyakorlatok

kedd, szerda

1. hét
(febr. 13-17)

Bevezetés a humángenetikába
ppt / hanggal: video

Atípusos mitózis, meiózis
ppt

2. hét
(febr. 20-24)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: video

Citogenetika I.
ppt

3. hét
(febr. 27 - márc. 3)

Genetikai variációk
ppt / hanggal: video

Citogenetika II.
ppt

4. hét
(márc. 6-10)

Epigenetika
ppt / hanggal: video

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt

5. hét
(márc. 13-17)*

Mendeli öröklődés I.
Autoszomális öröklődés (AD)
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés I. (AD I)
ppt

6. hét
(márc. 20-24)

Mendeli öröklődés II.
Autoszomális öröklődés (AR)
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés II. (AD II)
ppt

7. hét
(márc. 27-31)

A nem szerepe az öröklődésben
ppt

Autoszomális öröklődés III. (AR I)
ppt

8. hét
(ápr. 3-7)**

Biológiai folyamatok genetikája
(Fejlődés- és onkogenetika)
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés IV. (AR II)
ppt

9. hét
(ápr. 10-14)***

Munkaszüneti nap (Húsvét)

Nemhez kötött öröklődés
ppt

10. hét
(ápr. 17-21)****

A komplex betegségek
Populációgenetika

ppt / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt

11. hét
(ápr. 24-28)

 Genomika fogorvosoknak
ppt / hanggal: video

Demonstráció
doc

12. hét
(máj. 1-5)*****

 

Munkaszüneti nap

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt

Tanulmányi verseny tanórán kívül (máj. 2. kedd 16:45-17:45, L13-16)
13. hét
(máj. 8-12)

A genom és a környezet kölcsönhatása
ppt

Prenatális genetika
ppt

14. hét
(máj. 15-19)

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt

Génektől a betegágyig
ppt

 

Oktatási szünetek:

*márc. 15. (szerda) - Nemzeti ünnep

**ápr. 7. (péntek) - Nagypéntek

***ápr. 10. (hétfő) - Húsvét hétfő

****ápr. 19-20. (szerda-csütörtök) - OTDK

*****máj. 1. (hétfő) - a Munka ünnepe

 

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. Ha változás áll be az alábbiakban, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet.  A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

 

Félévközi értékelés:

A félév során egy alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból a 11. héten a gyakorlat időpontjában. Ebben az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számonkérjük. Az írásbeli tesztek a Moodle felületen lesznek elérhetőek, 30 kérdést kell megválaszolniuk, 30 pontért. 

A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, ezért pótlására, javítására nincs lehetőség.

A demó eredménye beszámít a bónusz pontok számításához.

Az előadásokon 3 kérdést kapnak, (Moodle teszt) az adott témakörhöz kapcsolódóan, a jó válaszok alapján szintén gyűjthetnek pontokat (összesen max 20-at). Az előadásokon összességében 20 pontnál több is szerezhető, de az értékelésnél csak 20-at veszünk figyelembe.

A pontokat a félév végi vizsgateszthez bónusz pontként és egyben vizsgakönnyítéshez  és versenymeghíváshoz használhatják fel az  alábbi szabály alapján.

Aki, a félév során eléri a 40 pontot:

  1. Meghívást kap a versenyre
  2. A versenyfeladatsor 40 pontos, a 50 ponthoz (vizsgateszt) eleve 10 pontot kap az eddigi teljesítménye elismeréseként.
  3. A versenyen nem kap kérdést epigenetikából és citogenetikából
  4. Amennyiben a vizsgán használja fel a bónuszt, a vizsgatesztje 40 pontos (10 pontot hozzáírunk) és nem kap kérdést citogenetikából és epigenetikából.

 

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 50 perces írásbeli teszt: 50 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának el kell érnie az 50%-ot (29 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok (maximum 10) hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a félévközi pontjai elérték a 40 pontot. Ebben az esetben a vizsgateszt csak 40 pontos és nincs kérdés epigenetikából és citogenetikából.

 

Írásbeli kollokvium értékelése: 

A vizsgaidőszakban, amely 2023. május 22-től 2022. július 7-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, a Moodle rendszeren keresztül, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moddle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

 

pontszám

Jegy

0-24

1

25-31

2

32-38

3

39-44

4

45-50

5

 

Kollokviumi jegy megajánlása:

A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 12. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 40 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.

Kötelező tantárgyak esetén a TVSZ alapján, akik:

a) elérik a felső 5%-ot: jeles

b) elérik a felső 5,1-10 %-ot: jó

osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek, mely határértékektől eltérni kizárólag

dékáni engedéllyel lehet.

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika Ebook (www.gsi.semmelweis.hu)
  • valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook

Genetika és genomika e-book:  pdf (2022-es, javított változat)

Genetika és genomika fogalomtár: pdf (a félév során tanult fogalmak gyűjteménye, mind a tanulmányi verseny, mind a kollokvium tesztsora erre épül)

 

 

Kollokvium

 

Kollokviumi tematika: doc (frissítve: 04.12.)

 

 

 

Konzultáció

 

Genetika és genomika konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

 

2023.05.22.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2023.05.26.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95672113311

2023.06.05.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2023.06.12.

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97109664253

2023.06.19.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2023.06.26.

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/91972879025

2023.07.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 12. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 40 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség.

Kötelező tantárgyak esetén a TVSZ alapján, akik:

a) elérik a felső 5%-ot: jeles

b) elérik a felső 5,1-10 %-ot: jó

osztályzatú jegymegajánlásban részesülhetnek, mely határértékektől eltérni kizárólag

dékáni engedéllyel lehet.

 

Versenytematika: doc ---

Kedves Hallgatók!


Gratulálunk a versenyen elért teljesítményükhöz!


A TVSZ szabályai alapján:

A felső 5% (35-40 pont közötti eredmény): jeles megajánlott jegy
A felső 5,1-10% (30-34 pont közötti eredmény): jó megajánlott jegy

 

Az eredményekről Neptun üzenetben kapnak értesítést. 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top