JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Biológia I. (GYKGEN269E1M)
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára
2022/23. tanév I. félév

 

Tematika

Hét

Előadás
szerda 15:50-17:30,
EOK Békésy előadó

Gyakorlatok
(H, Sz, Cs 90 perc, NET L13-L16)

1.
(szept. 5-9)

A sejtmembrán szerkezete és működése
ppt

A fénymikroszkóp (FM)
ppt   pdf
(Bizt. okt. ppt)

2.
(szept. 12-16)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 19-23)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt

Elektronmikroszkópia,
A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 26-30)

Az ER és a riboszómák
ppt / hanggal: ppt

A sejtmag, hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 3-7)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt / hanggal: video

Endoplazmás retikulum
ppt

6.
(okt. 10-15) a

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt

Témazáró Moodle teszt  (1-4 ea.,1- 5. gyak anyagából)

7.
(okt. 17-21) b

A sejtváz és a sejtmozgás
ppt / hanggal: video

Golgi komplex és szekréció 
ppt   ppt

8.
(okt. 24-28)

A sejtadhézió, a sejtek kapcsolata
ppt / hanggal: video

Endocitózis, enzimcitokémia I.
ppt

9.
(nov. 2-4) c

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma
ppt / hanggal: ppt

Immuncitokémia, Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt

10.
(nov. 7-11)

Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt / hanggal: video

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

11.
(nov. 14-18)

Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt / hanggal: ppt

A sejtek anyag és energiatárolása
ppt

12.
(nov. 21-25)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt / hanggal: ppt

A sejtfelszín differenciálódása, enzimcitokémia II.
ppt

13.
(nov. 28 - dec. 2)

A sejtek öregedése és halála
ppt / hanggal: video

Témazáró Moodle teszt: 4-11. ea., 5-11. gyak. anyagából + FM preparátum beállítás

14.
(dec. 5-9)

Őssejtek és differenciálódás
ppt / hanggal: ppt

A sejtek öregedése és halála
ppt


a) 2022. okt. 15. (szombat) munkanap okt. 31 hétfő helyett.
b) 2022. október 21. (péntek) 10:00-12:00, 1956-os megemlékezés
c) 2022. október 31 (hétfő) pihenőnap; 2022. november 1. (kedd) Mindenszentek

  

Kurzusinformáció

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Biológia I. tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról. (Ha az alábbiakban a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet miatt változás áll be a honlapunkon és Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.)

Az órákat csak Covid-vakcinázott hallgatók látogathatják. Az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése ajánlott. A gyakorlótermekbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév.

Teljesítményértékelés terv:

A félév során két alkalommal témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük (lásd a rövid tematikát tartalmazó táblázatban!). A dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően. Mivel a témazárók megírása fakultatív, ezekbe utólagos betekintést és pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

Max. összpontszám %-a

Bonusz pont vizsgateszthez

0-59,9

0

60-72,49

1

72,5-84,99

2

85-100

3

A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%). A bónusz pontokat csak a rendes vizsgaidőszak végéig lehet felhasználni, TKSZ vizsgákra, CV és FM kurzusokra nem átvihetők. 

(Amennyiben járványügyi korlátozások vagy egyéb vis major helyzet lesz, a számonkérés formája és tartalma változhat.)

A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák),  gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábra (sémás, elektronfénymikroszkópos preparátumok fényképei].  Témaköreit lásd a honlapi táblázatban!

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése az oktató hozzájárulása nélkül tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak. A munka- és balesetvédelemről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

A vizsgaidőszakban, amely 2022. december 12 – 2023. január 27-ig tart, Sejttanból (Moodle) kollokviumot kell tenni, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A Sejttan előfeltétele a Mikroszkópos Anatómia nevű tantárgynak. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Sejttan tananyaga és így a kollokvium anyaga is tankönyvek és az előadások, gyakorlatok tananyaga (A vizsgaidőszakot megelőzően részletesebb táblázat fog felkerülni a honlapokra). A vizsgán a tananyag lexikális tudásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is. A középiskolás felvételi tanagyagot ismertnek tételezzük fel.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) időtbe telik. A kollokviumi jegyeket a Neptunban ellenőrizhetik. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további vizsga) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. Amennyiben egy vizsgán esetleg megbuknak, azt javasoljuk, hogy az érintett tárgy vizsgáját hagyják az időszak végére, és ne pazarolják az energiájukat a vizsgabeosztásuk átszervezésére.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/), valamint a tárgy moodle felszínén az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. az oktatók e-mail címei, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája (Ebben tovább pontosítjuk az itt található információkat.), valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / Web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat is.

 

Irodalom:

  • Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005)
  • Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei (pdf-ként elérhetők a honlapról)
  • Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum: pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség (telefon, e-mail)

Tanszéki ügyintéző

Némethné Molnár Mária (ÁOK, FOK)

Kovács Andrea (GYTK)

http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

Tantárgyfelelős előadó

Dr. Buzás Edit (ÁOK, GYTK)

Dr. Kőhidai László (FOK)

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi adminisztrátor telefonszámán vagy email címén.

 

ÁOK írásbeli kollokvium értékelése A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 50,01%).]

Max. elérhető pontszám %-a

Jegy

0-50

1

50,1-62

2

62,01-74

3

74,01-86*

4

86,01- *

5

(* A bónusz pontok miatt 100%-nál több is elérhető.)

 

Témazárók és kollokvium


Vizsgatájékoztató:
 pdf (frissítve: 2022.12.20.)

Vizsgatematika: pdf

 

 

 

 

Konzultáció

 

Konzultációk a vizsgaidőszakban (online):

Dátum Időpont Zoom link
December 12.      9:00-10:00   https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol
December 16. 17:00-18:00 
Január 9. 9:00-10:00
Január 16. 9:00-10:00
Január 23. 9:00-10:00
Január 30. 9:00-10:00 Előzetes regisztráció: https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJwscuCqqjwvHdyd6m2HEOWhBmGvY2GAS5mE 
Február 6. 9:00-10:00 https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol

 

 

 

 

 

 

. A vizsga formája írásbeli Moodle teszt (gyakorlat + elmélet) (eredményes vizsga javítása és 2. ismétlővizsga szóban).

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top