JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Elhunyt Csaba György Professzor ÚrCsabaGyorgy

2020. szeptember 1.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 91. évében, 2020. augusztus 31-én elhunyt Dr. Csaba György professor emeritus, intézetünk alapítója. Dr. Csaba Györgyöt a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti. 

Csaba György professzor (vagy ahogyan intézetében mindenki nevezte, a Professzor Úr) Törökszentmiklóson, 1929-ben született. Orvosi diplomáját 1953-ban a Semmelweis Egyetemen szerezte meg, de már 1949-től díjazott demonstrátorként dolgozott a II. sz. Anatómiai (későbbi nevén Szövet és Fejlődéstani) Intézetben. 1953-1956-ig aspiráns volt Törő Imre professzor mellett, majd 1959-től adjunktusi kinevezést nyert, 1963-tól docensként dolgozott. 1970. július 1-jétől lett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi tanára. 1957-ben szerezte meg az orvostudományok kandidátusa, 1969-ben az orvostudományok doktora fokozatot. 1971-től 1994-ig az újonnan alakult Biológiai Intézetnek, a későbbi Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetnek volt első tanszékvezetője, 2000-től emeritus professzora. Orvosi Biológia c. tankönyve számos kiadást megért, mintegy 20 évig használták a hallgatók országszerte. Tudományos érdeklődési területe mindig a sejtbiológia és fejlődésbiológia határterületén volt, ahol kezdetben a hízósejtek keletkezését és szabályozását, a tobozmirigy és az immunrendszer kapcsolatát tanulmányozta. Elsőként ismerte fel, hogy a hormonális szabályozás és jelátvitel már az egysejtűek szintjén jelen van. Leírta a hormonális (kémiai) imprinting jelenségét és ennek evolúciós valamint klinikai jelentőségét. Ezzel lényegében – korát jóval megelőzve – epigenetikai alapmegfigyeléseket tett. Összesen 4 tudományos angol nyelvű könyve, 13 szakkönyve és ismeretterjesztő könyve jelent meg. Tudományos közleményeinek száma 799 (MTMT), össz idézettsége 7423. Több nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt, a Biológia c. folyóirat szerkesztője (10 évig), a Medicina Könyvkiadó Szerkesztőségi Tanácsának tagja (25 évig), az ETT Könyvbizottságának elnöke (10 évig), a Semmelweis Kiadó Tanácsának elnöke (10 évig). A Természet Világa Szerkesztőbizottságának tagja 1969 óta. Kitüntetései között szerepel a Kiváló Oktató és a Kiváló Munkáért (a hallgatóságtól) elismerés, a Huzella-díj, a Huzella Emlékérem, a József Attila Szabadegyetem emlékérme, a Bugát Pál emlékérem, a Magyar Felsőoktatásért plakett és a Khwarizmi International Award, valamint a Semmelweis Egyetem arany pecsétgyűrűje. Öt könyvéért kapott nívódíjat és a Természet Világa nívódíját is elnyerte.

Csaba György Professzor emlékét örökké megőrzik a hajdani medikus generációk, akik számára vibrálóan izgalmas, újszerű ismereteket közlő, kiemelkedően népszerű tantermi előadásai mindmáig legendásak és feledhetetlenek.

A ma kutatójának különleges példaképévé teszi Csaba György professzort, hogy igen magas kora, egészségének megromlása, mozgásának korlátai ellenére, otthonába zártan is folyamatosan olvasott, és töretlen kedvvel gondolkodott, alkotott, írt. Talán nem mindenki számára ismert, hogy még 2020 elmúlt néhány hónapjában is több közleménye jelent meg.

Nagy tisztelettel és őszinte szeretettel búcsúznak Csaba György professzortól intézetének munkatársai, akik az általa képviselt új ismeretekre való nyitottságot és az általa teremtett empatikus, támogató emberi légkört tekintik az intézet fő értékeinek.

A megtörhetetlen alkotó és tudós előtt valamennyien főt hajtunk. Nyugodjék békében, Professzor Úr!

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Go to top