JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

2015

 • Szalai Csaba Huzella emlékérmes


  Huzella Tivadar emlékérmet kapott Dr. Szalai Csaba

  2015. november 5.

  “Az orvostudomány oda fejlődött, hogy a kóros folyamatok megítélésében az egyes embereknek azelőtt elhanyagolható különbözőségeivel is számol és az egyéni konstitúció és dispozíció kérdésében mélyed el” – Huzella Tivadar 1923-ban megfogalmazott gondolataival nyitotta meg a tudományos ülést Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes kiemelve azt, hogy ez a megállapítás mára a személyre szabott orvoslás, a molekuláris medicina, a precíziós medicina és a klinikai genomika terültén kiteljesedett. 

  A rektorhelyettes elsőként a Jendrassik Ernő emlékérmet elnyerő Dr. Patócs Attilát mutatta be, majd az ünnepi tudományos ülés a Huzella Tivadar emlékérem átadásával folytatódott. Dr. Bagdy György felidézte: az egyetem 1991 óta, idén 21. alkalommal döntött a díj adományozásáról. Az elismerés az önálló kutatásokon alapuló szaktudomány fejlődését hivatott szolgálni az elméleti orvostudomány, illetve az elméleti orvosbiológia kiváló művelőit jutalmazza, akik kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek mind a tudománymetriai mutatók, mind az önálló kutatómunka tekintetében. Az idei díjazott, Dr. Szalai Csaba, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi tanára. A tudományos rektorhelyettes részletesen ismertette a pályáját és az elismerésit.

  “Hálával és köszönettel tartozom a Semmelweis Egyetemnek, hogy ebben az évben nekem ítélték a Huzella Tivadar emlékdíjat” – kezdte előadását Dr. Szalai Csaba. Ezt követően elsőként az asztma és az allergia genomikai hátterében végzett kutatásairól, majd az ehhez kapcsolódó bioinformatikai fejlesztésekről, végül az akut limfoid leukémia genomika és farmagenomikai vizsgálatairól adott áttekintést.

  Köszönetet mondott a támogatásért Dr. Falus Andrásnak, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet korábbi igazgatójának, akivel 1194 óta dolgozik együtt, illetve az intézet jelenlegi vezetőjének, Dr. Buzás Editnek a zökkenőmentes folytatásért. Tájékoztatatása szerint a vizsgálatok nagy része a Klinikai genomikai kutatócsoportban folyik, melynek tagjait ugyancsak megemlítette. Kitért arra: kutatásai során együttműködik a Heim Pál Gyermekkórházzal,  a Műszaki Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszékével, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikával, továbbá a Pulmonológiai Klinikával.

  Gratulálunk!

  Forrás: Semmelweis Hírek

 • Falus András Magyar Tehetség Nagykövet


  Dr. Falus András Magyar Tehetség Nagykövet

  2015. április 13.

   

  Dr. Falus András immunológus, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi tanára vehette át az öt évre szóló Magyar Tehetség Nagykövete címet. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács indoklása szerint Dr. Falus András megválasztásával a korábban alig képviseltetett természettudományos terület nyer elismerést és példaképet, de kinevezése a természettudósi életpálya megbecsülését is kifejezi.

  „Sikeres tehetséggondozás nem képzelhető el a közoktatás és a felsőoktatás alapműködésének kormányokon átívelő fokozott támogatása, a kiszámíthatóság és a meglévő torzulások kiküszöbölése nélkül” – hangsúlyozta Dr. Falus András a díj átvételekor. A címet adományozó Nemzeti Tehetségsegítő Tanács az indoklásban kiemelte a professzor Dr. Kopp Máriával közösen létrehozott civil szervezetben végzett munkáját, a kutatók és orvosok újabb generációinak kinevelésében betöltött több évtizedes szerepét, illetve a Kutató Diákok Mozgalmában ellátott mentori feladatait is. Dr. Falus András honlapunknak adott interjújában úgy fogalmazott: nagykövetként sem változik feladata: nevel és mentorál, amíg csak teheti.

  Dr. Falus András azt vallja: rendkívüli jelentősége van a tehetségek kiemelésének, ám talán még ennél is fontosabb, hogy az egészségnevelés minél előbb, akár már óvodás kortól széles körben hozzáférhető legyen, és még a legtávolabbi falvak fiataljai se szenvedjenek belőle hiányt. „A jövő Magyarországa a tehetséggondozás mellett legnagyobb mértékben a hátrányos helyzetű gyerekek integrációján és a közoktatáson múlik, de egyértelmű az is, hogy mindezen ambíciók üres sallangok, amíg gyermekéhezés létezik” – vélekedett.

  A Semmelweis Egyetem egyetemi tanára éppen ezért hozta létre három évvel ezelőtt Dr. Kopp Máriával az Eduvital Egészségnevelési Társaságot, amelynek legfőbb küldetése a fiatalság testi és lelki egészségének javítása. A civil kezdeményezés közel félszáz önkéntese – orvosok, biológusok, pszichológusok, szociológusok, bioetikusok, teológusok és egészségpolitikai szakemberek – kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szükséges testi-lelki egészségügyi ismeretek elsajátíthatóak legyenek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is szerte az országban.

  Bár a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a  Magyar Tehetség Nagykövete címet „olyan kiemelkedő személyiségeknek adományozza, akik terjesztik a nemzet formálásáért tettre kész, s a nemzet felemelkedését szolgáló ember mintaképét”, Dr. Falus András saját bevallása szerint tanítványaitól tanul a legtöbbet. Mint mondja, szerencsésnek érzi magát, mert évtizedek óta rengeteg tehetséges, elkötelezett PhD-hallgatóval van körbevéve, de a középiskolás Kutató Diákok Mozgalmának mentoraként még fiatalabbakkal is rendszeresen találkozik. „Aki tanít, tudja, hogy a legnagyszerűbb érzés a csillogó, értő szemek látványa és kisugárzása. Tanítás közben, ha azt komolyan veszi, az oktató is tanul, hiszen a tanítványok részéről újabb és újabb kérdések, szempontok merülnek fel” – fogalmazott.

  Gratulálunk!

  Forrás: Semmelweis Hírek

 • Pálóczi Horváth Anna kiváló dolgozó


  PalocziA kivalo dolgozoPálóczi Horváth Anna kiváló dolgozói kitüntetésben részesült

  2015. június 30.

  A Semmelweis napi rendezvényen átadták a docensi kinevezéseket, a kiváló dolgozói kitüntetéseket, a rektori-, a dékáni- és főigazgatói dicséreteket. Intézetünkből Pálóczi Horváth Anna gazdasági asszisztens részesült kiváló dolgozói kitüntetésben, melyet Dr. Szél Ágoston rektortól vehetett át.
  Gratulálunk!

   

  Forrás: Semmelweis Hírek

   

 • Orbán Andrea dékáni dicséret


  Orbán Andrea dékáni dicséretben részesült

  2015. március 13.

  Több mint száz egyetemi munkatárs és hallgató kapott elismerést a Semmelweis Egyetem 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén. Dr. Szél Ágoston rektor és Dr. Szabó Dóra, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója ünnepi beszédét követően elismerő okleveleket és díjakat adtak át. Orbán Andrea, intézetünk laboratóriumi asszisztense Dékáni dicséretben részesült, melyet Dr. Hunyady László dékán adott át.
  Gratulálunk! 

   

  Forrás: Semmelweis Hírek

   

Go to top