JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Kurzusinformáció

A „Biológia II.” (GYGENBIOE_2M) és a „Biológiai Gyakorlatok II.” (GYGENBIOG_2M-00)
Gyógyszerésztudományi Kar, 2016/2017. tanév II. félév

 

Üdvözöljük a Biológia II. tantárgy hallgatóinak sorában. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, és a kurzus eredményes teljesítése érdekében az alábbiakban tájékozatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról.

A Biológia tárgy két, kapcsolódó kurzusból, a „Biológia II. ”-ből (előadások, vizsga) és a „Biológiai gyakorlatok II.”-ből áll. (Mindkettő érdemjegye beleszámít az átlagba és buktató hatályú). Mindkét tárgyat azok a hallgatók vehetik fel, akik a Biológia I. kreditpontjait megszerezték. Azoknak a hallgatóknak, akik már egy korábbi tanévben megszerezték a Biológia Gyakorlatok II-ből az aláírást, de nem volt eredményes szigorlatuk, a NEPTUN-ban Biológia Gyakorlatok II. FM kurzust kell felvenniük a foglakozások (gyakorlatok) látogatása helyett. (Az előadások az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.)

A „Biológiai Gyakorlatok II.” féléve érvényességének, így a kreditpontok megszerzésének és a Biológia II. vizsgára bocsátás feltétele egyrészt, hogy háromnál több gyakorlatról – semmilyen indokkal sem – lehet hiányozni, másrészt mindkét demonstráció legalább elégséges legyen.  A félévvégi (gyakorlati) jegyet a félévközi számonkérések súlyozott átlagolásával számítjuk ki.

A félév során ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét, két írásbeli demonstráció formájában. Ez utóbbiakra a 6. és a 13. oktatási héten kerül sor (hétfői csoportoknak a 14. héten). Mindkét demonstráción az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. A demonstráción a részvétel kötelező. Amennyiben a demonstráción elégtelen (1) érdemjegyet kapott (vagy nem jelent meg), úgy a demonstrációt pótolni kell.Ezért mindkét demonstráció után egy-egy alkalmat adunk az elégtelen demonstráció írásban történő javítására. Akik így sem érték el az elégséges szintet, azoknak egy további szóbeli javítási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak legvégén. A demonstráció tematikája a honlapon az aktuális (6. és 13.) hétnél lesz megtekinthető.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013)

Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az előadások pótlására nincs lehetőség.

Az indexek aláírásáról a 13. heti gyakorlatokon kapnak tájékoztatást. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A vizsgaidőszakban, mely 2017. május 15-én kezdődik, a „Biológia I. és II.”-ből szigorlatot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok II.” kreditpontjait megszerezte. A vizsganapokat a NEPTUN rendszerben április közepéig adjuk meg. A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal - nem kötelező jelleggel - konzultációkat tartunk.

szigorlat két részből, gyakorlati és elméleti részből áll. Mindkét rész önmagában is buktató hatályú. A gyakorlati szigorlat anyagát fénymikroszkópos preparátumok ill. elektronmikroszkópos képek demonstrációja, különféle molekuláris genetikai vizsgálatok eredményének továbbá családfák elemzése, valamint a gyakorlati jegyzetben ismertetett biológiai vizsgálómódszerek alkotják.

A vizsgára el kell hozni a leckekönyvet (index), valamint a gyakorlati füzetet (ismétlő vizsga esetén az iv-jegyet is). A vizsga tematikáját és egyéb tudnivalókat az intézet honlapján tesszük közzé a vizsgaidőszak kezdete előtt.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet. Vizsgaidőpontot módosítani a vizsgát megelőző 48 órán belül már nem lehet. Munkaszüneti nap utáni vizsga esetében a vizsgajelentkezést az utolsó munkanap reggeléig lehetséges. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az eredetileg megadott létszámkorlátokat a vizsgáztató oktatók véges létszáma miatt nem tudjuk emelni. A vizsgaidőszak július 31‑ét követő részében, valamint az ismétlővizsga-időszakban sikeres vizsga javítása nem lehetséges. Vizsgát ismételni leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet.  

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további információk, e-mail címek, a demonstrációk és a vizsgák tematikája, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. Ezek eléréséhez jelszó szükséges, mely a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában található meg, illetve a gyakorlatvezetők adják meg. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük.


Hasznos tanácsok

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.


Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Oktatási ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp András Kristóf e. docens

NET 622A

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tóth Sára egyetemi docens

NET 619

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Tanulmányi ügyeket csak személyesen intézünk, elektronikus úton információt és/vagy időpontot tudunk adni. A tanulmányi felelős fogadóóráit az intézet honlapján tesszük közzé.


Kötelező irodalom:

  • Darvas - László: Sejtbiológia (2005);
  • Tóth - Hegyesi: Bevezetés a humángenetikába (2007);
  • prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológiai gyakorlatok egyes fejezetei (letölthető honlapunkról))

Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.
  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika(http://gsi.semmelweis.hu/).
  • Csaba - Madarász: A sejt szerkezete (6. fejezet kivételével)

 

Tematika

 

 

Előadások

szerda, 11:20 – 12:50,
NET Zöld előadó

Gyakorlatok

1. hét

(jan. 30 - febr. 3)

Meiózis és gametogenezis
ppt

Típusos és atípusos mitózis
ppt

2. hét

(febr. 6 - 10)

Bevezetés a humángenetikába:
A humán genom
(helyszín: I. Seb. Klin.)
ppt

Meiózis és gametogenezis
ppt   pdf

3. hét

(febr. 13 - 17)

Kromoszóma-aberrációk
ppt

Citogenetika I. 
ppt   pdf

4. hét

(febr. 20 - 24)

Genetikai variációk I.
ppt

Citogenetika II. 
ppt

5. hét

(febr. 27 - márc. 3)

Genetikai variációk II.
ppt

Bevezetés a humán-genetikába;
családfa-analízis
ppt   pdf

6. hét

(márc. 6 - 10)

Epigenetika
ppt

Demonstráció I. (írásbeli)
pdf
szünet a pénteki ünnepség idejében

7. hét

(márc. 13 - 17)

Oktatási szünet

Molekuláris genetika I.
ppt
szerda szünet

8. hét

(márc. 20 - 24)

Autoszomális öröklődés
ppt

Molekuláris genetika II.

9. hét

(márc. 27 - 31)

A nem szerepe az öröklődésben
A nem genetikája I.
ppt

Molekuláris genetika III.
ppt   pdf

10. hét

(ápr. 3 - 7)

A nem genetikája II.
Fejlődés- és onkogenetika
ppt

Genetikai módszerek alkalmazása I.
ppt

11. hét

(ápr. 18 - 21)

A komplex jellegek öröklődése

Genetikai módszerek alkalmazása II.
ppt

hétfő szünet

12. hét

(ápr. 24 - 28)
Sze: Egyetem nap

Oktatási szünet

Genetikai módszerek alkalmazása III.
ppt

13. hét

(máj. 2 - 5)

Farmako- és nutrigenomika

Demonstráció II. (írásbeli)
pdf
hétfő szünet
Hétfői csoportoknak a következő héten!

14. hét

(máj. 8 - 12)

A komplex jellegek öröklődése;
Géntechnológia
(kb. 13:25-ig)
ppt   ppt

A demonstráció értékelése;
Vizsgafelkészítő konzultáció; Index aláírás

 

 

Ebook


Genetika és genomika e-book: pdf

 

 

Szigorlat

 Szigorlati tematika: pdf

 

 

Konzultáció

Biológia II. konzultációk (a NET-ben) – 2016/17.  II. félév

május 15. (hétfő) 09.00 L15
május 22. (hétfő)  11.00 L15
május 29. (hétfő) 10.00 L15
június 6. (kedd) 10.00 L15
június 12. (hétfő)   10.00 L15

június 19. (hétfő)

10.00 L15
június 26. (hétfő)  10.00 L15

A konzultáció hossza maximum 90 perc. Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, akkor töröljük.

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Sejttan / Biológia / Genetika és genomika:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Tanulmányi iroda:
Lengyelné Dibó Szilvia
+36 20 825 9996

Go to top