JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tanulmányi ügyintézés

Tanulmányi felelősök fogadóórái (Átvételi / felmentési kérelmekkel kapcsolatos információkat lásd alább!):

Tanulmányi felelősök:
   

Biológia I-II.

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 6. emelet 622/A
+36 1 210 2950

+36 1 210 2930 / 56253

Fogadóóra és vizsgabetekintés időpontot email-ben lehet kérni.

Sejttan Dr. Lajkó Eszter NET 6. emelet 613
+36 1 210 2930 / 56430
 
Immunológia Dr. Holub Marianna NET 6. emelet 618
+36 1 210 2930 / 56234

 

Genetika és genomika Dr. Hegyesi Hargita NET 6. emelet 621
+36 1 210 2930 / 56326
 
       
Tantárgyfelelősök:
     
Sejttan (FOK) Dr. Kőhidai László NET 7. emelet 719
+36 1 210 2930 / 56251
Hétfő 9:00-10:00
       
Intézeti tanulmányi iroda:
   
 
Némethné Molnár Mária NET 6. emelet 623
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253
 


 Sejttan / Biológia átvételi / felmentési
kérelmekhez: kitöltött formanyomtatványt (az ÁOK-s a kar honlapjáról letölthető), hiteles kreditigazolás másolatát a tanulmányokról és a beszámításra kért tantárgyak hitelesített tantárgyi programját kell leadni a tanulmányi irodában vagy emailben küldhető az illtetékesnek [ÁOK, GYTK hallgatókét a Dr. Lajkó Eszter, FOK-ra átjelentkező hallgatók ügyét a tantárgyfelelős oktató (Dr. Kőhidai László) intézi.]
A NET épület irodai munkára alkamatlan. Elektronikus formában juttassák el a dokumentumokat (beleértve az űrlapot kitöltött fejléccel) az illetékesekhez.
A kérelmek leadhatók a fenti tanulmányi irodában, és általában 3 munkanapon belül elkészülnek.
http://semmelweis.hu/aok/oktatas/atvetellel-kapcsolatos-informaciok/


Jelszó elérése

A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszó a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / WEB cím alatt található meg.

 

Félév érvényesítése

A félév érvényesítése és a vizsgaeredmények közzététele

 

Ahol a tárgyhoz gyakorlatok is tartoztak, a félév érvényességét igazoló aláírásra a gyakorlatvezetők terjesztik fel a tantárgyfelleős oktatónak azokat a hallgatókat, akik eleget tettek a félévközi követelményeknek. A gyakorlatvezetők az utolsó foglakozáson tájékoztatják erről a hallgatókat. A hallgatók a Neptunban ellenőrizhetik, hogy megkapták-e az aláírást. Ha a vizsgaidőszak első hetében péntekig ez nem került bejegyzésre, vagy a hallgató szerint tévesen került bejegyzésre, akkor az intézeti tanulmányi irodának jelezzék. Ugyancsak a fenti módon jelezhetik, ha a vizsgaeredmény tévesen került volna bejegyzésre a Neptunba.

Minden vizsgára hozzanak magukkal érvényes személyi igazolványt!

A vizsgáról való hiányzás három napon belül igazolható a tanulmányi felelősnél emailen küldött dokumentummal.

Mulasztott vizsgák és ismétlő javító vizsgák esetében a követendő eljárásról és az esedékes díjakról – ha a Neptunnal nem boldogulnak – érdeklődjenek az adott Kar Dékáni hivatalának a Tanulmányi osztályánál.


CV és FM kurzusok

A CV kurzuson annyiszor lehet megkísérelni a vizsgát, ahány alkalom az előző félévből maradt.

Az FM kurzusokon a kollokviumi vagy szigorlati jegy (a korábbi félév eredményétől függetlenül) a mostani vizsgán nyújtott teljesítménnyel egyezik meg.

 

 

Szakdolgozat

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A kemorezisztencia vizsgálata vastag- és végbélrákban organoid modellekkel

Dr. Wiener Zoltán

 

   +
2.

Magas sókoncentráció hatása extracelluláris vezikulák protein-koronájának vizsgálatában

Försönits István András     + 
3. Szekunder immunhiány a modern orvoslásban Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin +    
4. Modern genetika és primer immunhiányok Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin +    
5. Antiszenz oligonukleotid terápiák Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin +    

6.

Genomika az újszülöttszűrésben

Dr. Horváthné Dr. Szabó-Taylor Katalin +    
7. Az endothel-regeneráció, mint terápiás célpont Dr. Lajkó Eszter + + +
8. A tumorsejt-adhézió és migráció gyógyszeres befolyásolásának lehetőségei Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
+ + +
9. Pancreas duktális adenokarcinóma tumorsejtek inváziós potenciáljának vizsgálata organoid modelleken Dr. Zeöld Anikó
Dr. Wiener Zoltán
    +
10. A tumorok kialakulásának és progressziójának organoid technológián alapuló vizsgálata Dr. Wiener Zoltán     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További információk:
- ÁOK: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
- FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/altalanos-informaciok-a-hallgatok-reszere/szakdolgozat-2/
- GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/oktatas/vegzos-hallgatoknak/diplomamunka/

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A heterogenitás szerepe tumorokban

Dr. Wiener Zoltán

+

   
2.

Az extracelluláris vezikulák szerepe a terhességi immuntolerancia mechanizmusában

Dr. Pállinger Éva +    
3. A tumorsejt-adhézió és migráció gyógyszeres befolyásolásának lehetőségei Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
+   +
4. Az endothel-regeneráció, mint terápiás célpont Dr. Lajkó Eszter +    + 
5. Regulatórikus T sejtek elemzése akut graft versus host disease-ben Dr. Pós Zoltán     +

6.

A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia aktualitásai

Félné Dr. Semsei Ágnes + + +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További információk:
- ÁOK: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
- FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/altalanos-informaciok-a-hallgatok-reszere/szakdolgozat-2/
- GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/oktatas/vegzos-hallgatoknak/diplomamunka/

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A sejtes heterogenitás szerepe tumorokban

Kelemen Andrea
Dr. Wiener Zoltán

+

   
2.

Az extracelluláris vezikulák szerepe a terhességi immuntolerancia mechanizmusában

Dr. Pállinger Éva +    
3. A tumorsejt-adhézió és migráció gyógyszeres befolyásolásának lehetőségei Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
+   +
4. Az endothel-regeneráció, mint terápiás célpont Dr. Lajkó Eszter +    + 

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További információk:
- ÁOK: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
- FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/altalanos-informaciok-a-hallgatok-reszere/szakdolgozat-2/
- GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/oktatas/vegzos-hallgatoknak/diplomamunka/

Letölthető segédlet: pdf

 

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Genetic aspects of hereditary melanoma in clinical practice

Prof. Szalai Csaba 
Cs. dr. Sági Judit

+

 

 

2. Szívizomkárosodás molekuláris
markereinek vizsgálata
Dr. Hegyesi Hargita +   +
3. Cirkuláris RNS-ek, mikro RNS-ek szerepe az extracelluláris vezikula-mediált kommunikációban Dr. Hegyesi Hargita +   +
4. Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása immunsejtek effektor funkcióira Dr. Pállinger Éva
Dr. Láng Orsolya
  +  
5. Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya
  +  
6. Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya
  +  
7. Tumor szferoid tenyészetek létrehozása és karakterizálása Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya
  +  
8. Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai Dr. Kőhidai László   +  
9. Endothel sejtek sejtélettani folyamatainak gyógyszeres befolyásolása Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
  +  
10. Írányított tumorterápiára tervezett hatóanyagszállító rendszerek tumorsejt adhéziót és migrációt befolyásoló hatása Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
  +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További információk:
- ÁOK: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
- FOK: https://semmelweis.hu/fok/oktatas/altalanos-informaciok-a-hallgatok-reszere/szakdolgozat-2/
- GYTK: https://semmelweis.hu/gytk/oktatas/vegzos-hallgatoknak/diplomamunka/

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Szívizomkárosodás molekuláris
markereinek vizsgálata

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

2. Gyermekkori akut leukémia új kezelési lehetőségei Félné Dr. Semsei Ágnes     +
3. Fogászati vonatkozások leukémiás betegek esetében Félné Dr. Semsei Ágnes   +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További ÁOK információk itt: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
GYTK: Tanévkönyv (aktuális tanév)

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A vastagbéltumor sejtek extracelluláris vezikula kibocsátását szabályozó faktorok

Dr. Wiener Zoltán és Szvicsek Zsuzsanna

+

   

2.

Endotél őssejtek szerepe szív-érrendszeri regenerációban

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

3.

Nem kódoló RNS-ek jelentősége szívbetegségekben

Dr. Hegyesi Hargita

+

 

+

4.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara +   +
5.

Az autoinflammatorikus betegségek terápiás lehetőségei

Dr. Fülöp A. Kristóf     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez az intézetigazgató hozzájárul.
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni (lásd az alábbi linken).

Beadási határidők: ÁOK: jan. 15, FOK: febr. 15. GYTK: márc 1.
További ÁOK információk itt: http://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakdolgozat/
GYTK: Tanévkönyv (aktuális tanév)

Letölthető segédlet: pdf

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása immunsejtek effektor funkcióira

Dr. Pállinger Éva
Dr. Láng Orsolya

+

 

 

2.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

+

+

 

3.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László
Dr. Láng Orsolya

 

+

 

4.

Cell physiological characterization of oligo- and polypeptide carrier based cytotoxic conjugaes acting as drug delivery tools in medicine and dentristry

 Dr. Kőhidai László

+

+

 

5.

Holomicroscopy as an efficient tool of tracking and computer based morphometry

Dr. Láng Orsolya
Dr. Kőhidai László

+

+

 

6.

Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara +    

8.

Az autoinflammatorikus betegségek terápiás lehetőségei Dr. Fülöp A. Kristóf      +

9.

Endothel sejtek sejtélettani folyamatainak gyógyszeres befolyásolása

Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
    +
10.

Gyógyszer-célbajuttatás peptid alapú konjugátumok segítségével

Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László
    +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. 
A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

Letölthető segédlet: pdf

FOK Szakdolgozat követelmény: pdf 

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

CD8+ T-sejtek homing alcsoportjainak összehasonlító vizsgálata akut graft versus host betegségben

Dr. Pós Zoltán
Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

2.

Melanoma asszociált fibroblasztok immunregulációs hatásainak vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara

+

 

 

3.

Xenosensing mechanizmusa a barrier szervekben; fiziológiás, toxikológiai és immunológiai aspektusok

Dr. Tamási Viola

+

 

+

4.

tBHQ szerepe az T sejtek differenciációjában

 Dr. Tamási Viola

+

 

+

5.

Fog eredetű őssejtek mechano- és kemoszenzitivitásának vizsgálata

Dr. Kőhidai László

 

+

 

6.

Oligo- és polipeptid hordozókhoz kötött ligandumok hatása fogászatban kórtani szereppel bíró célsejtek targetálásában

Dr. Kőhidai László

 

+

 

7.

Fogászatban alkalmazott gyógyszerek és gyógyhatású anyagok sejtadhézióra és migrációra kifejtett hatásai

Dr. Kőhidai László   +  

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul.

„Az I. díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat az Egyetem jeles eredményű szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató az illetékes Dékánhoz benyújtott kérvényben kéri. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.”

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A bélflóra szerepe a veleszületett és adaptív immunválasz szabályozásában

Dr. Holub Marianna

+

 

 

2.

Epigenetikai jellegzetességek vizsgálata ikrekben

Prof. Falus András

+

+

+

3.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

4.

Fogászatban alkalmazott öblögető szerek és komponenseinek összehasonlító vizsgálata humán gingiva epithél sejten

Dr. Láng Orsolya
Dr. Kőhidai László

 

+

 

5.

Endothel sejtek élettani folyamatainak farmakológiai befolyásolása citoprotektív molekulákkal

Dr. Lajkó Eszter
Dr. Kőhidai László

+

+

+

6.

Bortezomib-vitamin hatóanyag párok tumor sejtekre kifejtett hatásának vizsgálata

Dr. Láng Orsolya
Dr. Lajkó Eszter

 

 

+

7.

Környezeti faktorok hatása az extracelluláris vezikulum képzésre

Prof. Buzás Edit
Dr. Tóth Sára
    +

8.

Xenoszenzorok hatása az immunsejtek differenciációjára Dr. Tamási Viola     +
9.

CD8+ rezidens memória T-sejtek és CD8+ effektor T-sejtek különböző szervi környezethez való adaptációjának összehasonlító viszgálata

Dr. Pós Zoltán     +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné Dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

Sejtfelszíni tiolok és mikrovezikulák felszíni tioljainak szerepe a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

3.

Extracelluláris vezikulák redox állapota a gyulladásban

Dr. Szabó-Taylor Katalin

+

+

+

4.

Az extracelluláris vezikulák ionhomeosztázisának vizsgálata

Dr. Buzás Edit

+

 

 

5.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

6.

Az osteoclast aktiváció és differenciálódás vizsgálata

Dr. Nagy György

+

+

+

7.

Extracelluláris vezikulák immunmodulációs hatásának vizsgálata

Dr. Buzás Edit +    

8.

A nem-kódoló RNS-ek epigenetikai jelentősége Dr. Tóth Sára + + +
9.

A transzgenerációs epigenezis szerepe bizonyos krónikus betegségekben

Dr. Tóth Sára +   +
10.

A gyermekkori akut limfoid leukémia és az aszparagináz- allergia molekuláris genetikai háttere

Félné Dr. Semsei Ágnes +    
11.

CD8+ T sejtek rövid és hosszú távú adaptációjának vizsgálata adott szervi környezetekhez effektor és rezidens memóriasejtekben.

Dr. Pós Zoltán     +
12.

A Parkinson-kór hátterében álló genetikai rendellenességek vizsgálata és a betegség gyógyszeres terápiája

Dr. Tóth Sára
Dr. Baricza Péter
    +

A témavezetővel való előzetes egyeztetés alapján más témát is ki lehet dolgozni, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul. A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

(Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

 

Cím

Témavezető

ÁOK

FOK

GYTK

1.

A gyermekkori ALL személyre szabott terápiája és farmakogenetikai megfontolások

Félné dr. Semsei  Ágnes

+

 

 

2.

A proteázgátlók szerepe egyes krónikus betegségek  kialakulásában

Dr. Fülöp A. Kristóf

+

+

+

3.

A mikrokimérizmus orvosi/biológiai jelentősége

Dr. Tóth Sára

+

+

+

4.

Indukált pluripotens (iPS) őssejtek jelene és jövője

Dr. Tóth Sára

+

 

+

5.

Az epigenetika alkalmazásának  klinikai és terápiás lehetőségei

Dr. Tóth Sára

+

+

+

6.

Microbial factors as potential triggers of rheumatoid arthritis

Dr. Buzás Edit
Szabó G. Tamás

+

 

 

A korábban helyezést elért rektori pályamunka szakdolgozatként történő megvédését a Kar Dékánjával kell engedélyeztetni.

 

 

Figyelmeztetések

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon, gyakorlatokon és vizsgákon az oktató(k) előzetes hozzájárulása nélkül hang-, kép- és videofelvétel készítése szigorúan tilos, mert a szerzői és személyeségi jogok megsértését jelenti. (Rektori körlevél: 6/2013)


Fontos figyelmeztetés vizsgázóknak: ppt

Rektori utasítás - Vizsgák során a hallgatók személyazonosságának ellenőrzéséről: pdf

Dékáni körlevél a GYTK vizsgák rendjéről: doc

 

OMHV Intézkedési terv


A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet intézkedési terve az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) kapcsán az Intézet által oktatott tárgyak vonatkozásában:

 

2023/24. 1. félév

 • AOK Immunológia: pdf

 

2022/23. 2. félév

 • AOK Sejttan: pdf
 • FOK Immunológia: pdf
 • FOK Sejttan: pdf
 • GYTK Immunológia: pdf
 • GYTK Biológia I.: pdf

 

2022/23. 1. félév

 • AOK Genetika és genomika: pdf
 • AOK Immunológia: pdf
 • FOK Genetika és genomika: pdf
 • FOK Immunológia: pdf
 • GYTK Immunológia: pdf

 

2021/22. 2. félév

 • FOK Immunológia: pdf
 • FOK Sejttan: pdf
 • GYTK Biológia: pdf
 • GYTK Immunológia: pdf

 

2021/22. 1. félév

 • AOK Genetika és genomika: pdf
 • AOK Immunológia: pdf
 • FOK Genetika és genomika: pdf   pdf
 • GYTK Biológia II: pdf
 • GYTK Immunológia: pdf
 • GYTK Genomika: pdf


2020/21. 2. félév

 • AOK Genetika és genomika: pdf
 • FOK Immunológia, Sejttan: pdf
 • GYTK Biológia, Immunológia: pdf


2020/21. 1. félév

 • FOK Genetika és genomika, Immunológia: pdf 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top