JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Immunológia (AOKGEN737_1M)
kötelező tárgy, 3 kreditpont
2021/22. tanév II. félév (4. szemeszter)

Kurzusinformáció

A kurzus keretében, heti 2 + 1,5 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/oktatas/oktatasi-hirek, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

 

Előfeltételi tárgy: Molekuláris Sejtbiológia I., Orvosi Biokémia II.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné, Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése (TVSZ 29.§ 2.):

Az aláírás megszerzéséhez a gyakorlatok 75%-án jelen kell lenni, ideértve az esetlegesen online megtartott gyakorlatokat is. Az előadó a félévvégi aláírást a gyakorlatvezető javaslata alapján adja meg. Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban. A gyakorlatokon minden héten regisztráljuk a hiányzásokat, és a három alkalmat meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. A gyakorlatról való hiányzásokat minden hallgató saját maga is számon kell tartsa, a gyakorlatvezető csak a szemeszter végén összesíti azokat. Elmaradt gyakorlat pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után.

 

Kötelező irodalom:

 

Egyéb információk:

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni, a foglalkozás teljes ideje alatt kötelező a maszkviselés (lehetőség szerint FFP2 maszk).
Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.


Írásbeli demonstráció a Moodle rendszeren keresztül:

A félév során két alkalommal, a 6. illetve a 12. héten témazáró dolgozatot írnak az addig leadott tananyagból. (A pontos dátumot az 5., illetve 11. tanulmányi hétig a honlapon közzétesszük.)
Az írásbeli teszt az addigi előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon Vizsga fül alatt) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó, főleg egyszerű választásos feladatokból áll. A témazáró dolgozatoknak része az előadási anyag, a tankönyv (szöveg + ábrák), a gyakorlati anyag e-jegyzet (pdf), prezentációk [szöveg + ábrák].
A demonstráción való részvétel és a dolgozatok eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de azok összpontszáma alapján bónusz pontokat kapnak a félév végi vizsgateszthez az alábbi táblázatnak megfelelően.

Mindkét demonstráció összpontszám %-a

Bónusz pont vizsgateszthez

0-50

0

50,01-65

1

65,01-80

2

80,01-100

3

A bónuszpontok a vizsga eredményéhez csak akkor adódnak hozzá, ha a vizsgateszt alapján a vizsga eredménye legalább elégséges.
A demonstráció idejének elhalasztására, előbbre hozására nincs mód. A demonstrációs tesztről bárminemű másolat készítése tilos.
Amennyiben valós indok miatt (pl. betegség, kirendelés) nem tud részt venni a demonstráción, pótlására lehetőségére biztosítunk az igazoltan hiányzó hallgatóknak. Csak eredeti orvosi és kirendelési igazolásokat fogadunk el, amit a hiányzást követő egy héten belül a gyakorlatvezetőnek, vagy az Intézet Tanulmányi Irodájában (NET 621) le kell adniuk. 


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2022. május 16 – július 1. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.
A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük.
A 45 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben a hallgató a személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni a vizsgalapra, valamint a NEPTUN EFTR-be „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a vizsgalehetőségek számát nem csökkenti, de a hallgató a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott vizsgaszervezési adminisztrációs díj megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.
A vizsga eredményét (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal 45 perces online konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Tematika

A máj. 9-i előadás Zoom URL-je: https://semmelweis.zoom.us/j/95176183331 

Hét

Előadások
(90 perc,10 perc szünettel)
hétfő 10:20 – 12:00
NET Issekutz Béla (barna) terem

Gyakorlatok (70 perc)

1.
(jan. 31 - febr. 4)

Az immunválasz feladatai, lefolyása, szervei és sejtjei
ppt / hanggal: video

Bevezetés: Az immunrendszer a laborban
ppt

2.
(febr. 7-11)

A természetes immunitás alapjai
ppt / hanggal: video (frissítve: 03.07.)

Antigén-antitest alapú módszerek
Diagnosztikai antitesttel kapcsolatos alapfogalmak
ppt

3.
(febr. 14-18)

A komplement rendszer, gyulladás és akutfázis reakció
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek I.
Immunszerológia
ppt

Zoom konzultáció (02.17. 19:00):
https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol

4.
(febr. 21-25)

Antigénprezentáció, MHC-k
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek II.
Immunesszék
ppt

5.
(febr. 28 - márc. 4)

Antigénreceptorok és keletkezésük
ppt / hanggal: video

Antigén-antitest alapú módszerek III.
Áramlási citometria
ppt

Zoom konzultáció (03.03. 18:00):
https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJEsf-uuqzkvEtzMvLjZKPDopNqIxGdKUop7

6.
(márc. 7-11)

T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt / hanggal: video

Komplementrendszer gyakorlati vonatkozásai
ppt

Témazáró online Moodle teszt - tanórán kívül
Március 9. szerda, 19:00-19:20 közötti idősávon belül.
A megnyitást követően 10 percig érhető el és tölthető ki a 15 pontos teszt
doc

7.
(márc. 14-18)

Oktatási szünet (március 15.)

márc. 15. kedd - oktatási szünet

szerda-csütörtök:
Immunológia alapú terápiák I.
ppt
Zoom konzultáció (03.18. 18:30):
https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol

8.
(márc. 21-26)

márc. 21. B-sejtek, humorális immunválasz
ppt
 / hanggal: video

kedd:
Immunológia alapú terápiák I.
ppt
szerda-csütörtök:
Immunológia alapú terápiák II.
ppt
márc. 26. Immunválasz fertőzésekben
Immunhiányos állapotok
ppt / hanggal: video

9.
(márc. 28 - ápr. 1)

Mucosa immunitás
hanggal: ppt   video

kedd:
Immunológia alapú terápiák II.
ppt

szerda-csütörtök:
Immunizálás és vakcináció I.
ppt
Zoom konzultáció (03.31. 18:00)
regisztrációs link:

10.
(ápr. 4-8)

Hiperszenzitivitási reakciók
ppt / hanggal: ppt

kedd:
Immunizálás és vakcináció
ppt

szerda-csütörtök:
Immunizálás és vakcináció II.

11.
(ápr. 18-22)

Oktatási szünet (Húsvét hétfő)

Túlérzékenység I: Allergia
ppt

12.
(ápr. 25-29)

 Tolerancia és autoimmunitás
ppt / hanggal: video

Túlérzékenységi reakciók II-IV.
ppt

Zoom konzultáció (04.22. 17:30):
https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol
Témazáró online Moodle teszt - tanórán kívül, Zoom felügyelettel
Április 28. csütörtök, 19:00-19:20 közötti idősávon belül.
A megnyitást követően 12 percig érhető el és tölthető ki a 15 pontos teszt
doc

13.
(máj. 2-6)

Tumorimmunológia
ppt   pdf / hanggal: video

Autoantitestek vizsgáló módszerei
ppt

Zoom konzultáció (05.05. 18:00)
regisztrációs link: https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJYuc-Cppj8jE9dj0qmhbItICjoWBiAiFaLh

14.
(máj. 9-13)

Transzplantációs és terhességimmunológia
ppt / hanggal: video

HLA tipizálás
ppt

 

A foglalkozások sorrendje változhat.

Oktatási szünetek:

  • február 9-10.: TDK Konferencia
  • március 14. (hétfő) – helyette márc. 26. szombaton hétfői munkanap
  • március 15. (kedd) Nemzeti Ünnep
  • április 11-18.: Tavaszi szünet

 

Ebook

Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

 

 

Kollokvium


Kollokviumi tematika: doc

Beugró kérdések: doc (frissítve: 2022.05.31.)

 


 

 

Konzultáció

 

Immunológia konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

Dátum

 

Időpont

 

Zoom link

2022.05.16

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol

2022.05.23

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJwpdOipqTkqHNOBcWw77Mszb1xFyJXdvNV0 
(regisztrációs link)

2022.05.30

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95785931042

2022.06.07

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97530957072

2022.06.13

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/92959923298

2022.06.20

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/91833555138

2022.06.27

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2022.08.22

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2022.08.29

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

A konzultáció hossza 45 perc. Ha az első 10 percben nincs jelen hallgató, akkor a konzultáció elmarad.

  

---
Kedves Hallgatók!

A Covid védekezésben kirendeltek és Covid betegség, vagy karantén elrendelése végett hiányzók számára az első és második heti gyakorlati tananyagból online konzultációt tartunk, nem kötelező jelleggel. Természetesen a konzultációra mindenkit szeretettel várunk.

Időpontok és Zoom linkek:

 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top