JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika (AOKGEN738_1M)
Általános Orvostudományi Kar 2021/2022. tanév II. félév

Tematika

A máj. 5-i előadás Zoom linkje: https://semmelweis.zoom.us/j/97392270941

 

Előadások

péntek 9:50 – 11:20
NET Zöld előadó

Gyakorlatok (70 perc)

(H, K, Sz, Cs, P)

1. hét
(jan. 31 - febr. 4)

Bevezetés a humángenetikába
ppt

A sejtosztódás zavarainak genetikai aspektusai
ppt

2. hét
(febr. 7-11)

Kromoszóma-aberrációk
ppt / hanggal: ppt

Citogenetika I.
ppt

3. hét
(febr. 14-18)

Genetikai variációk
ppt / hanggal: video

Citogenetika II.
ppt

Zoom konzultáció (febr. 16. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/92513353164

4. hét
(febr. 21-25)

Autoszomális öröklődés I.
ppt / hanggal: ppt

Bevezetés a családfa-analízisbe
ppt

5. hét
(febr. 28 - márc. 4)

Autoszomális öröklődés II.
ppt / hanggal: ppt   video

Autoszomális öröklődés I. (AD I.)
ppt

Demonstráció I.
doc
Zoom konzultáció (márc. 2. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/93981207937 

6. hét
(márc. 7-11)

Epigenetika
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés II. (AD II.)

7. hét
(márc. 14-18)*

A nem szerepe az öröklődésben
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés III. (AR I.)
ppt

Zoom konzultáció (márc. 16. 18:30-19:30):
https://semmelweis.zoom.us/j/99155941137

8. hét
(márc. 21-26)

Biológiai folyamatok genetikája
ppt / hanggal: video

Autoszomális öröklődés IV. (AR II.)
ppt

9. hét
(márc. 28 - ápr. 1)

Bevezetés a genomikába
ppt / hanggal: video

Nemhez kötött öröklődés
ppt

Zoom konzultáció (márc. 30. 18:00-19:00)
https://semmelweis.zoom.us/j/94462349965

10. hét
(ápr. 4-8)

Genomikai módszerek,
Rendszerbiológia
ppt / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése I.
ppt
Demonstráció II.
doc

11. hét
(ápr. 19-22)**

A komplex betegségek genomikai megközelítése,
Populációgenetika
ppt / hanggal: video

Komplex jellegek öröklődése II.
ppt

Zoom konzultáció (ápr. 20. 18:00-19:00)
https://semmelweis.zoom.us/j/94675062368

12. hét
(ápr. 25-29)

Génterápia
ppt
 / hanggal: video

Gametogenezis és fertilizáció;
prenatális genetikai tesztelés
ppt

13. hét
(máj. 2-6)

Tanulmányi verseny tanórán kívül (máj. 2. hétfő) - bővebb információ a "Tanulmányi verseny" fülön

A genom és a környezet kölcsönhatása,
Evolúciógenetika
ppt

Génterápia
ppt

Zoom konzultáció (máj. 4.)

14. hét
(máj. 9-13)

Farmakogenomika és nutrigenomika
ppt / hanggal: video

Génektől a betegágyig
ppt

 

Oktatási szünetek:

*márc. 14-15. (hétfő-kedd) szünet

**ápr. 11-18. tavaszi szünet

  

 

Kurzusinformáció

Általános információk

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Genetika és Genomika tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

 

Aláírás megszerzésének feltétele:

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. Gyakorlati hiányzás pótlására az aktuális oktatási héten, a párhuzamos gyakorlati kurzusok foglalkozásán nyílik mód, a gyakorlatvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után. Az elmulasztott előadások pótlására nincs lehetőség. A félévvégi aláírásra (a félév érvényesítésére) a gyakorlatvezetők terjesztik fel a hallgatókat. (A félévet érvényesítő aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetétől ellenőrizhetik a Neptunban).

A foglalkozásokon csak megfelelő egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért a hallgatót terheli felelősség.

A munka- és balesetvédelemről, valamint a COVID járvánnyal kapcsolatos óvintézkedésekről az első gyakorlaton kapnak tájékoztatást.

 

Félévközi értékelés:

A félév során két alkalommal a tananyag elsajátításának mérésére írásbeli teszt kitöltésére adunk módot az addig leadott tananyagból a 5. és 10. héten. Ezeken az elméletet és a gyakorlatok anyagát is számon kérjük. Az írásbeli tesztek a moodle felületen lesznek elérhetőek, 15-15 kérdést kell megválaszolniuk. A teszt kitöltése és eredményessége nem feltétele a félév végi aláírásnak, de ezek eredménye beszámít a bónusz pontok számításához.

Öt alkalommal az előadásokon 3 kérdés alapján szintén gyűjthetnek pontokat (összesen max 15-öt). Az előadásokon zoom felületen kell a 3 kérdésre válaszolni, ezért kérjük legyen Önöknél alkalmas eszköz, hogy fel tudjanak jelentkezni. Az aktuális zoom linket in-situ az előadáson adjuk meg.

A pontokat a félév végi vizsgateszthez bónusz pontként használhatják fel a konvertálást az alábbi táblázat mutatja.

Max. összpontszám: 45

Bónusz pont vizsgateszthez

0-21

0

22-29

1

30-37

2

38-45

3

VÁLTOZÁS A PONTSZÁMÍTÁSBAN!
A Covid járvány és a kirendelések következtében, hogy NE ÉRJE HÁTRÁNY az emiatt érintett hallgatókat, MÓDOSÍTOTTUK A PONTHATÁROKAT. Az előadásokon szerezhető 5 alkalom helyett, csak a legjobb 4 alkalom pontszámait vesszük figyelembe.

Max. összpontszám: 42

Bónusz pont vizsgateszthez

0-20

0

21-27

1

28-35

2

36-42

3


A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akik a vizsgatesztben több mint 50%-ot érnek el (legalább 31 pont).
A félévközi tesztek megírására/javítására pótlási lehetőséget nem biztosítunk.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 60 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot (31 pont). A szorgalmi időszakban szerzett bónuszpontok (maximum 3) hozzáadódnak a vizsgaeredményhez abban az esetben, ha a vizsgateszt eredménye meghaladja az 50%-ot.

Írásbeli kollokvium értékelése: (A bónusz pontok miatt 60-nál több pont is elérhető :). A vizsgaidőszakban, amely 2022. május 16-tól 2022. július 1-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból (írásbeli) kollokviumot kell tenni, a Moodle rendszeren keresztül, melynek eredménye beszámít a diploma értékelésébe. A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a TVSZ-ben megadott határidők szerint.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook (lásd Ebook fül) és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása (bónusz pontok jóváírása) több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moodle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

 

pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53- 60

5

 

Kollokviumi jegy megajánlása:

A félév során tanulmányi versenyt szervezünk, amely várhatóan a 13. héten lesz, meghívásos alapon. A versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik a félévközi tesztek kitöltésével legalább 2 pontot szereztek. A versenyen való részvétel a meghívottak számára nem kötelező, ha valaki nem vesz rajta részt, pótlására nincs lehetőség. Akik a versenyen elérik a jó vagy jeles szintet, azoknak megajánljuk a kollokviumi jegyet.

 

Kötelező irodalom:

  • Szalai Csaba (Szerk.): Genetika és genomika ebook (www.gsi.semmelweis.hu)
    valamint a honlapon található előadási prezentációk és szöveges dokumentumok.


Ajánlott irodalom:

  • Falus A. (szerk.): Fejezetek a genomléptékű biológiából. Semmelweis Kiadó, 2006.

 

Egyéb információk:

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu/) találják meg az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információkat (pl. az oktatók e-mail címeit, oktatási segédanyagokat), a tesztek és a vizsgák tematikáját, valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációkat. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A jelszót a gyakorlatokon hirdetjük, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt található meg illetve a gyakorlatvezetőtől lehet megtudni.

 

Kapcsolat

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki oktatási ügyintéző

Kovács Miklósné

NET 623, +36 1 210 2950

Tanulmányi felelős

Dr. Hegyesi Hargita

NET 621

Tantárgyfelelős oktató és intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egy rendkívüli (vis major) helyzet) indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

Ebook

 

Genetika és genomika e-book:  pdf (2021-es, javított változat)

Genetika és genomika fogalomtár: pdf (a félév során tanult fogalmak gyűjteménye, mind a tanulmányi verseny, mind a kollokvium tesztsora erre épül)

 

 

Kollokvium

 

Kollokviumi tematika: doc 

 

 

Konzultáció

Genetika és genomika konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

Dátum

 

Időpont

 

Zoom link

2022.05.16

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732 

2022.05.23

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94976299488?pwd=Z0FST0hHSnBEdk05ZzZMbTVtVmtBUT09
Passcode: 177732 

2022.05.30

 

8:00-9:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

2022.06.03

 

8:30-9:30

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95784294565

2022.06.13

 

9:00-10:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/94462349965

2022.06.20

 

10:00-11:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97265356879

2022.06.27

 

9:30-10:15

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95964620765

  

 

---
Kedves Hallgatók!

A Covid védekezésben kirendeltek és Covid betegség, vagy karantén elrendelése végett hiányzók számára az első és második heti gyakorlati tananyagból online konzultációt tartunk, nem kötelező jelleggel. Természetesen a konzultációra mindenkit szeretettel várunk. A járványügyi helyzetre való tekintettel, további zoom konzultációkkal készülünk az  7. 9. 13. héten is.

Időpontok és Zoom linkek:

 

 

 

 

 

Tanulmányi verseny


Kedves Hallgatók,

Gratulálunk a versenyen elért jó eredményeikhez!
Azok, akik négyest vagy ötöst kaptak, megajánlott jegyet szereztek:
a véglegesítéshez ezt a megajánlott jegyet el kell fogadniuk a Neptun rendszerében, és teljesíteniük kell az aláírás feltételeit.

Üdvözlettel,
Dr. Hegyesi Hargita

Neptun kód Bónusz Pontszám Összesen Érdemjegy Helyezés
H4BLSA 3 54 57 5 I.
HSATV2 3 54 57 5 I.
TXLCJM 3 52 55 5 II.
GEYYO2 3 51 54 5  
TOB1P3 3 51 54 5  
X61D6Y 3 51 54 5  
K5TUIM 2 51 53 5  
MDXRKW 3 49 52 4  
WICHA8 3 48 51 4  
JBSXNI 2 49 51 4  
AE9B9P 3 47 50 4  
JC0SQP 2 48 50 4  
WIXYTL 3 46 49 4  
HH1T5B 2 47 49 4  
KME5VM 2 47 49 4  
BV8B0K 3 45 48 4  
AD7PL7 3 45 48 4  
MSAMWC 3 45 48 4  
CF6CYZ 2 46 48 4  
JI03EG 3 44 47 4  
IAR27F 3 44 47 4  
JOHLGY 3 44 47 4  
G7R11Y 3 44 47 4  
Y2XLZQ 3 44 47 4  
D7GH1G 3 44 47 4  
U40MHL 3 44 47 4  
CM3JFH 3 44 47 4  
HJ4E5C 2 44 46 4  
AHTA4S 2 44 46 4  
WOUP7G 2 44 46 4  
O1LTKS 1 44 45 -  
D524ZO 3 40 43 -  
BFG1GX 3 40 43 -  
IQ0DVI 3 40 43 -  
HARCQU 2 41 43 -  
GPVHBG 2 41 43 -  
INWIZR 3 39 42 -  
AQMMLY 3 39 42 -  
CBDNHV 3 39 42 -  
DL3QE6 3 39 42 -  
J4C6KN 2 40 42 -  
LOS190 2 40 42 -  
EOSYI2 2 40 42 -  
Q6DGNF 2 40 42 -  
GBUXLJ 3 38 41 -  
B9BVKM 3 38 41 -  
DOUYAA 3 38 41 -  
LZAJXP 2 39 41 -  
KL2CI1 3 37 40 -  
FKC5M3 3 37 40 -  
A4ZPGB 2 38 40 -  
BUBUXK 2 38 40 -  
B0M0PS 3 36 39 -  
CLIK9I 3 36 39 -  
I6A3YN 2 37 39 -  
C9RMPM 2 37 39 -  
IMBKJT 3 35 38 -  
NA64G6 2 36 38 -  
JAA2S5 2 36 38 -  
BDKE23 2 36 38 -  
AEQ2D2 3 34 37 -  
SGHR2M 2 35 37 -  
A0JH03 3 33 36 -  
ESJ08W 3 33 36 -  
MDAHGE 3 33 36 -  
AQF911 3 33 36 -  
YSVX5Q 2 34 36 -  
VDX6E0 2 34 36 -  
IWL8P9 2 34 36 -  
DHZOMB 2 34 36 -  
HZA0UG 2 34 36 -  
UI0QN1 2 34 36 -  
HCPGTF 3 32 35 -  
I465RQ 2 33 35 -  
QPBQXI 2 33 35 -  
MO49LI 2 33 35 -  
PIG0NK 2 33 35 -  
WQ0OYQ 3 31 34 -  
T0G0II 3 31 34 -  
NSUJSF 3 31 34 -  
C0GWU8 3 31 34 -  
DKY8UH 2 32 34 -  
OS2HAN 2 32 34 -  
SO438J 2 31 33 -  
QLV75X 2 31 33 -  
HQZ36E 2 31 33 -  
HQVIEW 2 31 33 -  
ZAKLPD 2 31 33 -  
KUFJUL 2 31 33 -  
IXH3YS 3 30 33 -  
JHNN8S 3 29 32 -  
GYSDMJ 2 30 32 -  
Z014EY 3 28 31 -  
U3TGW9 3 28 31 -  
HAN4MJ 2 29 31 -  
ULIFAG 2 29 31 -  
UXH2EO 2 29 31 -  
JWSEMW 3 27 30 -  
D70FE1 2 28 30 -  
K1ZVWT 2 28 30 -  
QK0ZMW 3 26 29 -  
H6RJ14 3 26 29 -  
LINWS0 3 25 28 -  
JD53Y7 3 25 28 -  
HGM6FB 2 26 28 -  
CDYWGU 2 26 28 -  
QMRN0M 2 26 28 -  
N13B99 3 24 27 -  
FRS0XO 3 24 27 -  
C1U3FE 2 25 27 -  
DAPMX4 2 25 27 -  
ZXOC6B 2 25 27 -  
F6KF5B 3 23 26 -  
SHALMS 2 24 26 -  
HD6VA2 2 24 26 -  
GPWA6W 2 24 26 -  
FSKXM1 2 24 26 -  
MBHAUR 2 23 25 -  
QP1M2H 2 23 25 -  
XX17JJ 2 23 25 -  
AB6WYQ 2 23 25 -  
DPOKCA 3 21 24 -  
UECJLT 2 21 23 -  
P4IXVE 3 19 22 -  
SRP235 2 20 22 -  
ADPM33 2 19 21 -  
BNYD8H 2 18 20 -  
NPEAA1 2 17 19 -  
TH93EG 2 15 17 -  
T1URBR 3 13 16 -  

 

---
A verseny (írásbeli) a 13. héten lesz, minden 2 bónuszponttal rendelkező hallgatót (a két félévi és előadási pontok alapján) meghívunk Neptun üzenetben.

A részvétel nem kötelező, nem rendezünk pótlást.

Helye : NET L13-16, Ideje: 2022 május 2 (hétfő) 17:00-18:00, vagy 18:00-19:00

A versenyen való részvételhez a tanulóknak fényképes hivatalos személyi okmánnyal (útlevél, diákigazolvány) kell személyazonosságukat igazolniuk.

A verseny személyes részvétellel zajlik, 45 perc hosszú Moodle teszt, 60 pont. A bónuszpontokat csak azoknak írjuk jóvá, akiknek több mint 50%-os eredményük lesz a teszt alapján (60-ból 31 pont). A végső versenyosztályzatot a teszteredmények és a bónuszpontszámok összegéből számítjuk ki (ha a vizsgapontszámok 31 felettiek).

A 46 pont feletti pontszámot elért hallgatók vizsgaosztályzatot kapnak, melyet 48 óra múlva a Neptunban el kell fogadniuk.

Összesített pontszám:

Tesztpontok + teljes bónuszpontszám

0-30:   1

31-37: 2

38-45: 3

46-52: 4

53-60: 5


A félév során szerzett pontszámok: pdf 

 

 

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top