JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

AOKGEN737_1M-FM

Immunológia FM (AOKGEN737_1M-FM)
kötelező tárgy, 3 kreditpont

 

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév(ek) azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanév(ek)ben szerzett félévközi eredmény nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen alapul.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) illetve CV kurzusokra, mert az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vírushelyzet kiszámíthatatlansága miatt az itt leírtakban a szemeszter során bármikor változás következhet be. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a z Intézet honlapján az Oktatási Hírek menűpont alatt folyamatosan frissülő Hallgatói Információkat.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Írásbeli kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2022. május 16 – július 1. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.
A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük.
A 45 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. 

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben  a  hallgató  a személyazonosságát  a  fenti  módon  nem  tudja  igazolni  a  vizsgalapra,  valamint  a NEPTUN  EFTR-be  „nem  jelent  meg”  bejegyzés  kerül,  ami  az  adott  tárgyból  a vizsgalehetőségek  számát  nem  csökkenti,  de  a  hallgató  a  térítési  és  juttatási szabályzatban  meghatározott  vizsgaszervezési  adminisztrációs  díj  megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.
A vizsga eredményét  (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.). 

 

Kollokviumi tematika: doc

Beugró kérdések: doc (frissítve: 2022.05.31.)

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal 45 perces online konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alatt a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Kötelező irodalom:

 

AOKGEN470_1M-FM

 

Immunológia FM (AOKGEN470_1M-FM)
kötelező tárgy, 3 kreditpont

 

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév(ek) azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanév(ek)ben szerzett félévközi eredmény nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen alapul.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (előadási és gyakorlati) illetve CV kurzusokra, mert az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vírushelyzet kiszámíthatatlansága miatt az itt leírtakban a szemeszter során bármikor változás következhet be. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az Intézet honlapján az Oktatási Hírek menűpont alatt folyamatosan frissülő Hallgatói Információkat.

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr. Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.
Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Oktatási ügyintéző: Némethné Molnár Mária
elérhetőség: NET 623; tel: 210-2950; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr. Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja
Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Írásbeli kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2022. május 16 – július 1. https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/, ideje és helye a Neptunban hirdetve). Az írásbeli Moodle teszt az előadásokon és gyakorlatokon leadott anyagra illetve a tematikában (lásd a honlapunkon) kijelölt tankönyvi anyagra vonatkozó feladatokból áll.
A vizsga egy beugró 15 tesztkérdéses kérdéssorból, és egy 45 pontos vizsgatesztből áll. A vizsgatesztet csak azok a hallgatók írhatják meg, akik a beugró 15 egyszerű választásos tesztkérdésből 13-ra helyes választ adtak. A beugró vizsgatesztek lehetséges kérdéseit a félév során a honlapunkon közzétesszük.
A 45 pontos vizsgateszt feladatai közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is. 

A vizsganapokat a vizsgaidőszak előtti hónap közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket, és a virtuális termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Amennyiben  a  hallgató  a személyazonosságát  a  fenti  módon  nem  tudja  igazolni  a  vizsgalapra,  valamint  a NEPTUN  EFTR-be  „nem  jelent  meg”  bejegyzés  kerül,  ami  az  adott  tárgyból  a vizsgalehetőségek  számát  nem  csökkenti,  de  a  hallgató  a  térítési  és  juttatási szabályzatban  meghatározott  vizsgaszervezési  adminisztrációs  díj  megfizetésére köteles. (TVSZ 33.§ 7.) A fentiek értelmében telefonon bemutatott fotó az igazolványról nem érvényes személyazonosság igazolására.
A vizsga eredményét  (létszámtól függően) a következő munkanapon a Neptunon tesszük közzé, eredményére vonatkozó emailekre nem válaszolunk.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.). 

 

Kollokviumi tematika: doc

Beugró kérdések: doc (frissítve: 2022.05.31.)

 

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal 120 perces online konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alatt a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

Kötelező irodalom:

 

Konzultáció

Immunológia konzultációk a vizsgaidőszakban (online)

 

Dátum

 

Időpont

 

Zoom link

2022.05.16

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Passcode: biol

2022.05.23

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/meeting/register/tJwpdOipqTkqHNOBcWw77Mszb1xFyJXdvNV0 
(regisztrációs link)

2022.05.30

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/95785931042

2022.06.07

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/97530957072

2022.06.13

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/92959923298

2022.06.20

 

15:00

 

https://semmelweis.zoom.us/j/91833555138

2022.06.27

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2022.08.22

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

2022.08.29

 

15:00

 

https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09 
Passcode: biol

A konzultáció hossza 45 perc. Ha az első 10 percben nincs jelen hallgató, akkor a konzultáció elmarad.

 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top