JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 Biológia I. (GYKGEN109E1M) és Biológiai Gyakorlatok I. (GYKGEN109G1M) 
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára
2021/22. tanév I. félév 
(kötelező tárgyak, 2+2 kreditpont)

 

 

Előadás
szerda, 15:50 – 17:30 
EOK Békésy terem

Gyakorlatok
(NET L13-L16)

1.
(szept. 6-10)

A sejtmembrán szerkezete 
és működése
ppt / hanggal: video

A fénymikroszkóp (FM)
ppt   pdf
(ppt Bizt. okt.)

2.
(szept. 13-17)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt / hanggal: ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 20-24)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt / hanggal: ppt

Elektronmikroszkópia. A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 27 - okt. 1)

Az ER és a riboszómák
ppt / hanggal: ppt

A sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 4-8)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt / hanggal: video

Endoplazmás retikulum. Golgi komplex (Itt vagy két hét múlva.)
ppt   ppt

6.
(okt. 11-15) 

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt

Témazáró Moodle teszt (1-4 ea.,1- 5. gyak. anyagából)

7.
(okt. 18-22) a

A sejtváz
ppt / hanggal: video

Szekréció, Immuncitokémia, 
Szuperfelbontású mikroszkópia
ppt 

8.
(okt. 25-29)

A sejtadhézió; a sejtek kapcsolata
ppt / hanggal: video

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

9.
(nov. 2-5) b

 A sejtmozgás
ppt / hanggal: video

Hétfő: Szünet A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

10.
(nov. 8-12)

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma 
ppt

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

11.
(nov. 15-19)

 Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt / hanggal: ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

A sejtfelszín differenciálódása I.
ppt

12.
(nov. 22-26)

Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt / hanggal: ppt

A sejtfelszín differenciálódása
ppt
 

A sejtfelszín differenciálódása II.
(Prezentációt lásd az előző héten!)

13.
(nov. 29 - dec. 3)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt / hanggal: ppt

A sejtek öregedése és halála
ppt

14.
(dec. 6-10) c

A sejtek öregedése és halála
ppt / hanggal: video 

Témazáró Moodle teszt 5-12. ea., 5-10/11. gyak anyagából (az elő beszámoló tananyagát ismernek tételezzük fel, ezért a kérdések és válaszok abból is tartalmazhatnak részeket)

a) 2021. október 22. (péntek) 10:00-12:00, 1956-os megemlékezés
b) 2021. november 1. (hétfő) Mindenszentek
c) 2021. december 11. (szombat) Szombati munkanap (december 24. péntek helyett)

 

Kötelező irodalom:

  • Darvas Zs.  – László V.: Sejtbiológia (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • A hallgató saját jegyzetei
  • Prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei) (http://gsi.semmelweis.hu/)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B. A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

Kurzusinformáció

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon és Moodle felszínen, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.
Az órákon az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése ajánlott. A gyakorlótermekbe való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A „Biológiai Gyakorlatok I.” teljesítése 2 kreditpont értékű. A kreditpontok megszerzésének egyrészt feltétele, hogy háromnál többet semmilyen indokkal sem lehet hiányozni, másrészt, hogy mindkét félévközi beszámoló (demonstráció) legalább elégséges (2) legyen.
A gyakorlatokon két (az addig leadott tananyagból, lásd táblázat) félévközi beszámolót (un. demonstrációt) tartunk. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg az elégségest, a demonstrációk után egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Szükség esetén további egy pótbeszámolót szervezünk a szorgalmi időszak végén.

A félévközi beszámolók osztályozása:

 

%   Jegy
0-50   1
50,1-61   2
61,01-72   3
72,01-83   4
83,01-   5

 

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.
A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak a hallgatók. Az ugyancsak 2 kreditpont értékű „Biológia I.”-ból a vizsgaidőszakban, mely 2021. december 13 – 2022. január 28-ig tart, (szóbeli) kollokviumot kell tenni. A vizsga formája írásbeli Moodle teszt (gyakorlat + elmélet) (eredményes vizsga javítása és 2. ismétlővizsga szóban). Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok” kreditpontjait megszerezte. (A „Biológia I.” kreditpontjainak megszerzése – azaz legalább elégséges (2) vizsgaeredmény – pedig feltétele lesz a „Biológiai Gyakorlatok II.” illetve a „Biológiai II”, továbbá a Gyógyszerészi Növénytan és az Anatómia tantárgyak felvételének.)
Az „Orvosi Biológia I.” tananyaga és így a kollokvium anyaga is az előadások anyaga és Darvas – László: Sejtbiológia c. jegyzet (2005) fejezetei, valamint a honlapon található ppt és/vagy pdf dokumentumok.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) megadott határidők szerint. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél (emailen küldhető be) vagy csökken az adott vizsgaidőszakban tehető vizsgák száma, és meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! A vizsganapokat november végéig adjuk meg a Neptun-rendszerben.

Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu, valamint a tárgy moodle felszínén) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további tájékoztatás (az oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája (Ebben tovább pontosítjuk az itt található információkat.), valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A felhasználónevet és a jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt találhatók meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások szövege tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. A középiskolás tanagyagot ismertnek tételezzük fel a beszámolók és a vizsgák során is.

 

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

Némethné Molnár Mária

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó és
intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egyéb rendkívüli (vis major) helyzet indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

 

 

Témazárók és kollokvium

A félévközi beszámoló részét képezi fénymikroszkópos preparátum beállítása (a gyakorlatvezető utasításai szerint).
Vizsgatematika: pdf 

Vizsgatájékoztató: doc 

 


 

 

Konzultáció

 

Sejttan/Biológia konzultációk a vizsgaidőszakban:

Dátum Időpont Zoom link
December 13.      16:00-        https://us04web.zoom.us/j/7088659491?pwd=WE1ROEJHb2E5NWJtcHZKbGxEaUlGdz09
Meeting ID: 708 865 9491
Passcode: biol
December 20 14:00-
December 27. 16:00-
Január 3. 16:00-
Január 10. 16:00-
Január 17. 16:00-
Január 24. 16:00-

  


 

 

. A vizsga formája írásbeli Moodle teszt (gyakorlat + elmélet) (eredményes vizsga javítása és 2. ismétlővizsga szóban).

Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top