JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Genetika és genomika CV (FOKOGEN181_1M)
2021/22. tanév I. félév

 

Vizsgakurzust (CV és FM) azon a tárgykódon kell felvenni, amelyen az előző félévben /tanévben szerepelt.

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsgákon, mind az előadások, mind a gyakorlatok anyagát kérdezzük.

Az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak, viszont a vizsgaidőszakban a rendes kurzus hallgatóinak szervezett konzultációk látogatása javasolt. FM kurzuson az előző tanévben szerzett félévközi jegy / bonusz pont nem számít be. A kollokviumi jegy a vizsgán (gyakorlat és elmélet) elért eredménnyel egyezik meg.

 

Vizsgatájékoztató

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga a jelen félévben a (FOKOGEN240_1M) kurzuskódnál meghirdetett vizsgáéval egyezik meg, és a honlapunkon a jelen félévnél, található (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). Genetika és genomika tárgyból a vizsgán, mind az előadások, mind a gyakorlatok anyagát kérdezzük. Az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak, viszont a vizsgaidőszakban szervezünk konzultációkat. FM kurzuson nincs demonstráció és így a vizsgába sem számít be. A kollokviumi jegy a vizsgán (gyakorlat és elmélet) elért eredménnyel egyezik meg.

A Neptun-rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév előző félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon megtalálható. A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanévben szerzett félévközi jegy nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen alapul.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 45 perces írásbeli teszt: 50 pont. Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot 26 pont). A vizsgaidőszakban, amely 2021. december 13 – 2022. január 28-ig tart, Genetika és Genomika tantárgyból írásbeli kollokviumot kell tenni, a Moodle rendszeren.

A Genetika és Genomika tananyaga és így a kollokvium anyaga is az Ebook és az előadások, gyakorlatok tananyaga. A vizsgán a tananyag visszamondásán túl szükség van az ismeretek szintetizálása is.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása és az eredmények adminisztrálása több munkanapot vehet igénybe. Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem biztos, hogy tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira. A kollokviumi jegyeket a Neptunban, a kijavított dolgozatokat a Moodle rendszerben ellenőrizhetik. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát 3 munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelős e-mail címére küldve, egyébként meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját. 

pontszám

Jegy

0-25

1

26-31

2

32-38

3

39-44

4

45- 50

5

Honlapunkhoz oktatási anyagaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB-cím sorában találják meg.További részletekért lásd a TVSZ 2.§ 13. bekezdését.

Sikeres vizsgát kívánunk!

 

Vizsgatematika: pdf


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top