JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Az „Immunológia alapjai” (GYGENIMUE1M_FM)

kötelező tárgy, 2 kreditpont

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév(ek) azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga az előző évben meghirdetett kurzus vizsgáéval egyezik meg, a honlapunkon lesz megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A kollokviumi vagy szigorlati osztályzatba az előző tanév(ek)ben szerzett félévközi jegy nem számít be, az osztályzat a vizsgán nyújtott teljesítményen alapul.

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes illetve CV kurzusokra, mert az FM kurzushoz foglalkozások (előadások) nem tartoznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vírushelyzet kiszámíthatatlansága miatt az itt leírtakban a szemeszter során bármikor változás következhet be. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a z Intézet honlapján az Oktatási Hírek menűpont alatt folyamatosan frissülő Hallgatói Információkat.

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens

Iroda: NET 618

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.

A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Tanszéki ügyintéző: Kovács Andrea; office: NET 623, Phone: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc, MTA-tagja

Intézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

A félév végi kollokvium jegy megszerzése az alábbiak alapján történik:

Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – személyes megjelenés esetén 90 perces írásbeli teszt: 60 pont.

Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot.

A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet (TVSZ 33.§ 3.). A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.

A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül nem vizsgázhat. (TVSZ 33.§ 7.).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a papíralapú írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.

Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába (TVSZ 33.§ 6.).

A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.

Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 45 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

Kötelező irodalom:

Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.

Fülöp A. K. (Szerk.): http://gsi.semmelweis.hu/

Saját előadási jegyzetei.

Előadási és gyakorlati prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

 

Vizsga tájékoztató

 

Kedves Hallgatók!

Az írásbeli FOK Immunológia alapjai vizsgákra a Neptunon keresztül jelentkezhetnek.

A vizsgán az alábbi rektori irányelveket be kell tartaniuk:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/09/18/e-21-2020-ix-17-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-semmelweis-egyetemen-alkalmazando-jarvanyugyi-keszultseggel-kapcsolatos-intezkedesi-tervrol/

Néhány technikai dologra hívnánk fel a figyelmüket:

A vizsga a Moodle felületen történik, amire a Neptun rendszeren keresztül kapnak Zoom meghívót.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében a technikai hátteret önöknek kell biztosítaniuk a vizsgák zavartalan lebonyolításához, eddigi tapasztalatok alapján ehhez windows alapú számítógépre/laptopra van szükségük. Úgy tűnik a Zoom és a Moodle sincs optimalizálva az iOs rendszerre, az ebből adódó lefagyások, rendszerkidobások esetén a rektori utasítás egyértelmű állásfoglalása szerint a vizsga nem teljesítettnek tekintendő, a következmények a hallgatót terhelik, tehát akár egy vizsgaalkalom elvesztését is jelenthetik. Amennyiben önhibájukon kívül szakadt meg a vizsga alatt az összeköttetés, ezt 3 napon belül igazolniuk kell, ezután egyedileg bíráljuk el a helyzetet.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében az írásbeli Moodle vizsgák ideje alatt is Zoom kapcsolatban (meetingen) kell lenniük az önöket felügyelő tanárral. Azaz a vizsga teljes ideje alatt végig bekapcsolt kamerával, illetve bekapcsolt mikrofonnal kell láthatónak, hallhatónak lenniük. Ipaddel, tablettel vagy telefonnal nem tudnak egyszerre jelen lenni a Zoom és Moodle felületen, ezt is vegyék figyelembe.

A vizsga teljes ideje alatt headset, fülhallgató, illetve bármilyen elektronikai vagy papíralapú segédeszköz használata, harmadik személy segítségének igénybevétele tilos. Miután az önök körüli környezet zajai is hallhatóak lesznek, a többi társuk megzavarásának elkerülésére a vizsga idejére egy csendes helyre lesz szükségük, ahol csak egyedül tartózkodhatnak.

Ha bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a felügyelő tanár kizárhatja önöket a vizsgáról.

A vizsga kezdete előtt 15 perccel fel kell csatlakozniuk a Zoom csoport találkozójára a Neptun-ban elérhető link segítségével. Lépjenek be a Moodle felületre is, és diákigazolványukat készítsék elő. A vizsga hivatalos kezdetekor egyszerre engedjük be önöket a várószobából a „meeting”-re.

A vizsga megkezdése előtti névsorolvasáskor a kamerán keresztül be kell mutatniuk a felügyelőtanárnak diákigazolványukat. A „meetingen” egyértelműen a saját nevüket használják, ha nem ezzel léptek be, a „rename” opcióval tudják hivatalosra/érvényesre átnevezni azt. Aki nincs jelen a személyi azonosításkor, automatikusan ki lesz zárva a vizsgából. A személyi azonosítás után egyszerre kapják meg a Zoom chat ablakában a jelszót, amivel a Moodle rendszerben meg tudják nyitni a vizsgadolgozatot. A dolgozat 60 egyszerű választásos feladatból áll (60 pont), megoldására a teszt kinyitását követően 45 perc áll rendelkezésükre.

Amennyiben elengedhetelenül szükséges, a felügyelőtanárral a Zoom chat-ben tudnak kommunikálni.

Ha végeztek az írásbeli vizsgával a Moodle-on, ezt jelezzék a Zoom chaten a felügyelő tanárnak, ezután kiléphetnek a Zoomból. Amennyiben előbb hagyják el a Zoom-ot, minthogy végeztek volna a Moodle vizsgával, az a vizsgájukat érvényteleníti.

A vizsga kép, hang és chat anyaga a Zoom-on felvételre kerül.

Amennyiben a vizsgateszt eredménye eléri/meghaladja az 51 %-ot, a vizsgán elért pontszámhoz hozzáadódnak a bónuszpontok is. (FM kurzuson nincs bónuszpont.) A vizsga eredményét 48 órán belül rögzítjük a Neptunban.

Sok sikert kívánunk!

Vizsgatematika: doc

 

Online konzultációk a vizsgaidőszakban: minden hétfőn 10:00 - 11:00

  • December 21.
  • December 28.
  • Január 4.
  • Január 11.
  • Január 18.
  • Január 25.

Zoom meghívó: A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top