JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Vizsgakurzust (CV és FM) azon a tárgykódon kell felvenni, amelyen az előző félévben /tanévben szerepelt.


A Neptun rendszerben CV (csak vizsga) kódjellel meghirdetett kurzusokat azok a hallgatók vehetik fel (a tantervminta szerinti „keresztfélévben"), akik az előző félévben megszerezték az aláírást az adott tárgyból, de nem sikerült eredményes vizsgát tenniük. Ezek a hallgatók annyiszor kísérelhetik meg a vizsgát a keresztfélévben (a téli vizsgaidőszakban), ahány alkalmuk az előző vizsgaidőszakból maradt (a vizsgákra vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével).

A vizsga anyaga az előző félévben meghirdetett vizsgatematikával egyezik meg és a honlapunkon ott található meg.

Ezekhez a kurzusokhoz foglalkozások (előadások és/vagy gyakorlatok, konzultációk) nem tartoznak. A félévközi teljesítmény beszámítására az előző féléves szabályok érvények.


A Neptun-rendszerben FM (felmentett) kódjellel meghirdetett kurzusokat a foglalkozások látogatása helyett azoknak a hallgatóknak kell felvenniük, akik az előző tanév azonos félévében már megszerezték az adott tárgyból az aláírást, de nem tettek eredményes vizsgát. A vizsga anyaga a jelen félévben a 00 (vagy E) kurzuskódnál meghirdetett vizsgáéval egyezik meg, és a honlapunkon a jelen félévnél, a 00 (vagy E) kurzusnál (lesz) megtalálható (legkésőbb a szorgalmi időszak végéig). A vizsgákon, mind az előadások, mind a gyakorlatok anyagát kérdezzük (kivéve GYK Immunológia alapjai).

Kérem, hogy aki jogosult és felveszi az FM kurzust, az ne regisztráljon a rendes (00, E, A1...) kurzusokra.

Az FM kurzushoz foglalkozások (előadások, gyakorlatok, félévközi beszámolók) nem tartoznak, viszont a vizsgaidőszakban a rendes kurzus hallgatóinak szervezett konzultációk látogatása javasolt. FM kurzuson az előző tanévben szerzett félévközi jegy / bonusz pont nem számít be. A szigorlati vagy kollokviumi jegy a vizsgán (gyakorlat és elmélet) elért eredménnyel egyezik meg.

Honlapunkhoz oktatási anyagaink eléréséhez a jelszót a Neptunban, a kurzus lapon, az WEB- cím sorában találják meg.


További részletekért lásd a TVSZ 21.§ 5. bekezdését.


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top