JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

Tematika

 A „Biológia I.” (GYKGEN109E1M) és a „Biológiai Gyakorlatok I.”(GYKGEN109G1M) 
a 2020/21. tanév I. félévében 
a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára

(kötelező tárgyak, 2+2 kreditpont)

Kedves hallgatók!

A SARS-CoV-2 járványügyi helyzet miatt 2020. november 11-től az előadások és a gyakorlatok kizárólag online (Zoom-on keresztül) látogathatók.
Az előadások és gyakorlatok Zoom meghívója a ZOOM fülön található.

 

Előadás
szerda, 15:50 – 17:30 
EOK Békésy terem

Gyakorlatok
(NET L13-L16)

1.
(szept. 7-11)

A sejtmembrán szerkezete 
és működése
ppt / Zoom video: video

A fénymikroszkóp (FM)
ppt   pdf   ppt

2.
(szept. 14-18)

A sejtmag szerkezete és működése I.
ppt / hanggal: ppt

Általános sejtkép. A FM mikrotechnika alapjai
ppt

3.
(szept. 21-25)

A sejtmag szerkezete és működése II.
ppt / hanggal: ppt

Elektronmikroszkópia. A sejtmembrán EM megjelenése
ppt   pdf

4.
(szept. 28 - okt. 2)

Az ER és a riboszómák
ppt / hanggal: ppt

A sejtmag. Hisztokémiai reakciók
ppt   pdf

5.
(okt. 5-9)

A Golgi és a fehérjék szortírozása
ppt / Zoom video: video

Endoplazmás retikulum
ppt

6.
(okt. 12-16) 

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (lásd Témazárók és kollokvium lapon)

Az endocitózis és a vezikuláris transzport
ppt / Zoom video: video

Golgi komplex, konzultáció vagy Immuncitokémia
ppt

7.
(okt. 19-22) a, b

A sejtváz
ppt / Zoom video: video

Immuncitokémia, 
Szuperfelbontású mikroszkópia

(Tananyagot lásd az előző heti prezentációban!)

8.
(okt. 26-30)

A sejtadhézió; a sejtek kapcsolata
ppt / hanggal: ppt

Szekréció
ppt

9.
(nov. 2-6)

 A sejtmozgás
ppt

Endocitózis, enzimcitokémia
ppt

10.
(nov. 9-14)

Receptorok és jelátviteli folyamatok I.
ppt / hanggal: ppt

A sejt- és szövettenyésztés
ppt   pdf

COVID miatti gyakorlati hiányzások pótlása: November 13 péntek, 17:30-19:00
(további információ a Zoom lapon, fent)

11.
(nov. 16-20)

Témazáró Moodle teszt - tanórán kívül (lásd Témazárók és kollokvium lapon)
November 17, kedd, 15 perc
Nyitva 19:15-19:45 között (Hallgatói kérésre módosítva.)

 Receptorok és jelátviteli folyamatok II.
ppt / hanggal: ppt

A sejtek anyag- és energiatárolása
ppt

12.
(nov. 23-27)

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis)
ppt / hanggal: ppt / Zoom video: video

A sejtfelszín differenciálódása 
ppt

13.
(nov. 30 - dec. 4)

A sejtek öregedése és halála
ppt / Zoom video: video

A sejtek öregedése és halála
ppt

14.
(dec. 7-11) c

A mitokondrium, a színtest és a peroxiszóma
ppt / Zoom video: video

Vizsgafelkészítő konzultáció


a) Okt. 22. Szünet az ünnepség alatt
b) Okt. 23. Ünnepnap
c) Dec. 12. Munkanap

 

Kötelező irodalom:

  • Darvas Zs.  – László V.: Sejtbiológia (Semmelweis Kiadó, 2005),
  • A hallgató saját jegyzetei
  • Prezentációk és szöveges dokumentumok (Fülöp A. K. (szerk.): Biológia Gyakorlatok egyes fejezetei) (http://gsi.semmelweis.hu/)
    Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a ppt prezentációk nem tartalmazzák a teljes tananyagot, a saját előadási jegyzetek és tankönyv (jegyzet) ismerete is szükséges az eredményes vizsgához.
  • Sejttan fényképalbum pdf

Ajánlott irodalom:

  • Csaba Gy., Madarász B. A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó)
  • Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó)

 

 

ZOOM

A dec. 9-i előadás Zoom meghívója (Tóth Sára):
A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!


Az online gyakorlati órákra az alábbi linkeken tudnak csatlakozni 2020 november 11-től. 
Minden gyakorlat az órarendben meghirdetett időpontban kezdődik.

 A Zoom URL kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható!


COVID miatti gyakorlati hiányzások pótlása: November 13 péntek, 17:30-19:00
Előzetes regisztrációhoz szükséges link: 

 A Zoom URL kizárólag bejelentkezett felhasználók számára látható!

A regisztráció során a teljes nevüket hasznájlák. A Zip/Postal code rovatba a Neptun kódjukat, az Organization rovatba pedig a kart és csoportot írják, pl. GYTK A2. (Azért van minderre szükség, hogy könnyen azonosíthassuk a résztvevőket és igazolhassuk a hiányzásukat.) A Zoomba való belépéshez szintén a teljes nevüket használják a fentiek miatt. (A regisztrációról halasztott e-mail visszajelzést fognak kapni.)

Az órára otthoni önálló munkával készüljenek fel a gyakorati prezentációk és a pdf-ek segítségével!

 

 

 

Kurzusinformáció

A vizsga formája: Az aktuális korlátozó intézkedések függvényében.

 

Tisztelt Hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a Sejttan tárgy hallgatóinak sorában! A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, itt, a honlapunkon, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Minden tanórára hozzanak magukkal jó állapotú maszkot, mert viselése beltérben (orrot és szájat eltakarva) kötelező! (https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/05/18/r-6-2020-v-18-szamu-rektori-utasitas-az-intezmenylatogatas-rendjenek-valtozasarol/)

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, ellenőrizzük a jelenlétet. A TVSZ alapján háromnál több hiányzás (függetlenül azok indokától) érvényteleníti a félévet. A vizsgára bocsátás feltétele az érvényes félév. A „Biológiai Gyakorlatok I.” teljesítése 2 kreditpont értékű. A kreditpontok megszerzésének egyrészt feltétele, hogy háromnál többet semmilyen indokkal sem lehet hiányozni, másrészt, hogy mindkét félévközi beszámoló (demonstráció) legalább elégséges (2) legyen. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése az oktató hozzájárulása nélkül tilos! (Rektori KORL_6_2013).

A gyakorlatokon két (az addig leadott tananyagból, lásd táblázat) félévközi beszámolót  (un. demonstrációt) tartunk. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerzik meg az elégségest, a demonstrációk után egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Szükség esetén további egy pótbeszámolót szervezünk a szorgalmi időszak végén.

A félév érvényességét igazoló aláírás megszerzését a Neptun fogják tudni ellenőrizni a vizsgaidőszak elején.

A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang‑, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013). A gyakorlótermekben okozott kárért felelősséggel tartoznak a hallgatók.             Az ugyancsak 2 kreditpont értékű „Biológia I.”-ból a vizsgaidőszakban, mely 2020. december 14-től 2021. január 29-ig tart, (szóbeli) kollokviumot kell tenni. Az a hallgató bocsátható vizsgára, aki a „Biológiai Gyakorlatok” kreditpontjait megszerezte. (A „Biológia I.” kreditpontjainak megszerzése – azaz legalább elégséges (2) vizsgaeredmény – pedig feltétele lesz a „Biológiai Gyakorlatok II.” illetve a „Biológiai II”, továbbá a Gyógyszerészi Növénytan és az Anatómia tantárgyak felvételének.)

Az „Orvosi Biológia I.” tananyaga és így a kollokvium anyaga is az előadások anyaga és Darvas – László: Sejtbiológia c. jegyzet (2005) fejezetei, valamint a honlapon található ppt és/vagy pdf dokumentumok. A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll, melyek önmagukban is buktató hatályúak (azaz bármelyik rész elégtelen osztályzata elégtelen vizsgajegyet eredményez). Az ismétlő- és javítóvizsgákon mindkét rész ismételten számonkérésre kerül. A vizsgán a feleletek előtt felkészülési idő nem áll a hallgatók rendelkezésére. A vizsga kezdetekor az aznap vizsgázó összes hallgatónak meg kell jelennie.

A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun rendszeren keresztül lehet a szabad helyekre a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (TVSZ) megadott határidők szerint. Ismétlő javítóvizsga (3. és minden további) előtt be kell fizetni az ismétlővizsga díját. Azok a hallgatók, akik a vizsgajelentkezés ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül igazolhatják írásos dokumentummal a tanulmányi felelősnél (emailen küldhető be) vagy csökken az adott vizsgaidőszakban tehető vizsgák száma, és meg kell fizetni a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díját.

A vizsgabeosztásukat gondosan tervezzék meg!  A vizsganapokat november végéig adjuk meg a Neptun-rendszerben.

            Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel, az oktatással kapcsolatos további tájékoztatás (az oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, oktatási segédanyagok), a demonstrációk és a vizsgák tematikája (Ebben tovább pontosítjuk az itt található információkat.), valamint az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk találhatók. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A honlap oktatási anyagai jelszóval védettek. A felhasználónevet és a jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, illetve a Neptun rendszerben a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím alatt találhatók meg.

A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagba nem csak a tankönyv és előadások szövege tartozik bele, hanem az ábrák, rajzok is. A tanulás során ne csak olvassák a tankönyvet, hanem mindig készítsenek jegyzeteket, vázlatrajzokat, folyamatábrákat. A középiskolás tanagyagot ismertnek tételezzük fel a beszámolók és a vizsgák során is.

 

   Írásbelik értékelése

%

Jegy

0-50

1

50,1-61

2

61,01-72

3

72,01-83

4

83,01-

5

Kapcsolat:

Beosztás

Név

Elérhetőség

Tanszéki ügyintéző

Lengyelné Dibó Szilvia

NET 623, 210-2950

Tanulmányi felelős

Dr. Fülöp A. Kristóf

NET 622/A

Tantárgyfelelős előadó

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

Intézetvezető egyetemi tanár

Prof. Dr. Buzás Edit

NET 717

 

A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Fontos megjegyzés: amennyiben a járványügyi (vagy egyéb rendkívüli (vis major) helyzet indokolja, a fentiekben változás lehet.

 

Témazárók és kollokvium

 

A vizsga formája: Szóbeli zoom felügyelettel, de az aktuális utasítások függvényében változhat.

Tájékoztató a Zoom szóbeli vizsgához: pdf


1. témazáró dolgozat: Október 13, kedd, 18:00-18:25

25 percig lesz nyitva Moodle-ban, 20 pontnyi kérdést 15 perc alatt válaszolhatnak meg.
Kötelező megírni és legalább elégséges jegyet kell szerezni. Pótlási lehetőség kb. 1-2 hét múlva. Az érintettek Neptun üzenetet fognak kapni.

2. témazáró dolgozat: November 17, kedd, 15 perc
Nyitva 19:15-19:45 között

Kötelező megírni és legalább elégséges jegyet kell szerezni. Pótlás tervezett időpontja: nov. 23. 18:30. Az érintettek Neptun üzenetet fognak kapni a részletekről.

Vizsgatematika: pdf


 

 

Konzultáció

Sejttan / Biológia konzultációk

 A konzultációs időpontok és a Zoom URL-ek megtekintéséhez jelentkezzen be!

Akinek 3-nál több hiányzása van, egy gyakorlat pótlásra is felhasználhatja, ehhez a teljes nevével jelentkezzen be, hogy azonosítani tudjuk.
(Ha a konzultáció elején nincs jelen hallgató, a konzultációt töröljük.)

 


 

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top