JSN_TPLFW_TOGGLE_MENU

 Az „Immunológia alapjai” (GYKGEN070E1M és GYGENIMUE1M)
kötelező tárgy, 2 kreditpont

A kurzus keretében, heti 2 órában nyújtunk betekintést az immunológia molekuláris, sejtes és szervezeti alapmechanizmusaiba.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően, a kurzus eredményes teljesítése érdekében tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb tudnivalókról, de fontos hangsúlyoznunk, hogy az alábbiak a járványügyi helyzet aktuális állapotától függően változhatnak! Ha változás áll be az alábbiakban, honlapunkon az Oktatási Hírekben, valamint Neptun üzenetben fogunk tájékoztatást adni.

Tematika

Tematika
2020/21
. tanév 1. félév

Kedves hallgatók!

A SARS-CoV-2 járványügyi helyzet miatt 2020. november 11-től az előadások kizárólag online (Zoom-on keresztül) látogathatók.

A dec. 10-i előadás Zoom meghívója (előadó: Tamási Viola):
A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

Előadások
csütörtök, 15:10 – 16:40, NET Issekutz Béla (barna) terem

1.
(szept. 7-11í)

Az immunrendszer feladatai, szervei és sejtjei
hanggal: ppt

2.
(szept. 14-18)

A természetes immunitás alapjai
ppt   pdf / hanggal: ppt

3.
(szept. 21-25)

A komplement rendszer
Gyulladás és akutfázis-reakció
ppt   pdf / hanggal: ppt

4.
(szept. 28 - okt. 2)

Antigén, antigénprezentáció, MHC-k
pdf / hanggal: ppt

5.
(okt. 5-9)

Antigénreceptorok és keletkezésük
pdf / hanggal: ppt

6.
(okt. 12-16)

A T-sejtek, sejtközvetített immunitás
ppt   pdf / hanggal: ppt

7.
(okt. 19-22)

B-sejtek, humorális immunválasz
ppt   pdf / hanggal: ppt

8.
(okt. 26-30)

Immunválasz fertőzésekben, immunhiányos állapotok
pdf

9.
(nov. 2-6)

Tolerancia és autoimmunitás
ppt / Zoom video: video

10.
(nov. 9-13)

Túlérzékenységi reakciók
ppt   pdf / Zoom video: video

11.
(nov. 16-20)

Transzplantációs immunológia
ppt   pdf / Zoom video: video

12.
(nov. 21-25)

Tumorimmunológia, a terhesség immunológiája
ppt   pdf / Zoom video: video

13.
(nov. 30 - dec. 4)

Immunterápiák
ppt   pdf / Zoom video: video

14.
(dec. 7-11)

Az immunfarmakológia alapjai
ppt   pdf / Zoom video: video


 

Kurzusinformáció

 

Előfeltételi tárgy:

GYGEN070E1M: Biológia II.
GYGENIMUE1M: Biológia II., Latin nyelv II., Anatómia

 

Tanulmányi felelős és elérhetőségek:

Tanulmányi felelős: dr Holub Marianna Csilla, PhD, egyetemi docens
Iroda: NET 618
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az emaileknek tartalmazniuk kell a levélíró teljes nevét, Neptun kódját, a fakultációt (kart), ahol tanul és a kitöltött tárgymezőt.
A levelekre két munkanapon belül választ kapnak. A leveleket hétvégén és szabadnapokon nem olvassuk.

Fogadóórák: A járványügyi helyzetre tekintettel a tanulmányi ügyeket, amennyire lehet, elektronikusan intézzük. A személyes ügyintézés lehetőségéről érdeklődjön a tanulmányi ügyintéző telefonszámán vagy email címén.

Tanszéki ügyintéző: Kovács Andrea; office: NET 623, Phone: 210-2950, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató: dr Buzás Edit, egyetemi tanár, MD, DSc
Inztézetvezető irodája: NET 717 – a professzorral való személyes megbeszélésre előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Aláírás megszerzése és érdemjegy szerzése:

Az aláírás megszerzését a vizsgaidőszak első hetében ellenőrizhetik a Neptunban


A félév végi kollokvium jegy megszerzése:
Félév végi vizsga (ideje és helye a Neptunban hirdetve) – 90 perces írásbeli teszt: 60 pont
A vizsgateszt pontszámának meg kell haladnia az 50%-ot. (Az elérhető maximális pontszám 60).

 

Ponttáblázat:

GYTK kollokvium írásbeli vizsga:

Pontszám

Jegy

0-30

1

31-37

2

38-45

3

46-52

4

53-60

5


Kötelező irodalom:
Falus András, Buzás Edit, Holub Marianna Csilla, Rajnavölgyi Éva (Szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014.
Saját előadási jegyzetei.
Előadás prezentációk (http://gsi.semmelweis.hu).

 

Egyéb információk:

Minden tanórára hozzanak magukkal maszkot, a maszk viselése (orrot és szájat eltakarva) kötelező! Lásd http://gsi.semmelweis.hu/files/2020-21_1/Hallgatoi_tajekoztato_COVID.pdf 
A foglalkozásokon csak megfelelő mentális és egészségi állapotban lehet részt venni. Nyomatékosan felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az előadásokon és a gyakorlatokon hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos! (Rektori KORL_6_2013).
Az Intézet honlapján (http://gsi.semmelweis.hu) az Intézettel és az oktatással kapcsolatos további információk (pl. oktatók e-mail címei, tanulmányi felelős fogadóórái, az előadásokhoz, illetve a gyakorlatokhoz kapcsolódó prezentációk) találhatók. A szükséges felhasználónevet és jelszót a gyakorlatokon hirdetjük ki, valamint megtalálható a Neptunban a Kurzusok / Kurzusadatok / Alapadatok / web cím sorában. A honlapot a félév folyamán folyamatosan frissítjük. A tanulás során ne feledkezzenek meg arról, hogy a tananyagban nem csak a tankönyv és előadások szövege foglaltatik benne, hanem az ábrák, rajzok is.


Írásbeli
kollokvium:

A félévet kollokvium zárja (vizsgaidőszak: 2020. december 14 - 2021. január 29.) http://semmelweis.hu/gytk/oktatas/gradualis-kepzes/). Az Immunológia alapjai tantárgy - és így a kollokvium,- tananyaga a tankönyv teljes anyaga, valamint az előadások témái. A vizsgán a tananyag ismeretén túl szükség van az ismeretek szintetizálására is.  A vizsgateszt feladatok közt egyszerű választásos teszt, ábraelemzés, táblázatos feladat, eldöntendő kérdések és rövid esszékérdések egyaránt szerepelhetnek.
A vizsganapokat november közepéig adjuk meg a Neptun rendszerben.
A vizsgára jelentkezni kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet . A vizsgákhoz a termeket hónapokkal előre le kell foglalnunk, ezért a meghirdetett maximális vizsgalétszámokat a későbbiekben nem tudjuk növelni.
A vizsgán a személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott okmánnyal (pl. diákigazolvány, személyigazolvány) kell megjelenni, és kérésre azt a felügyelő tanárnak bemutatni. Személyazonosság igazolás nélkül nem vizsgázhat.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az írásbeli vizsgatesztek kijavítása 2-4 munkanapot vesz igénybe (létszámtól függően). Ezért, amennyiben lehetséges, ne tervezzék a vizsgájukat az utolsó hétre, mert nem tudnak időben regisztrálni a következő félév tárgyaira.
Azok a hallgatók, akik a vizsgakiírás ellenére nem jelentek meg, távolmaradásuk okát három munkanapon belül írásos dokumentummal igazolhatják a tanulmányi felelősnél. Az igazolatlan hiányzás beleszámít a vizsgalehetőségek számába.
A sikertelen vizsgák kijavítására két újabb alkalom áll a hallgató rendelkezésére.


Konzultáció a vizsgaidőszakban:

A vizsgaidőszakban heti egy alkalommal egy 90 perces konzultációt tartunk. A pontos időpontokat a honlap Konzultáció füle alá a vizsgaidőszakot megelőzően adjuk meg.

 

 

Ebook


Immunológiai szemináriumok e-book: 

(2015-ös, javított változat)

 

Kollokvium

 

Kedves Hallgatók!

Az írásbeli ÁOK Immunológia távoktatási vizsgákra a Neptunon keresztül jelentkezhetnek.

A vizsgán az alábbi rektori irányelveket be kell tartaniuk:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/09/18/e-21-2020-ix-17-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-semmelweis-egyetemen-alkalmazando-jarvanyugyi-keszultseggel-kapcsolatos-intezkedesi-tervrol/

Néhány technikai dologra hívnánk fel a figyelmüket:

A vizsga a Moodle felületen történik, amire a Neptun rendszeren keresztül kapnak Zoom meghívót.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében a technikai hátteret önöknek kell biztosítaniuk a vizsgák zavartalan lebonyolításához, eddigi tapasztalatok alapján ehhez windows alapú számítógépre/laptopra van szükségük. Úgy tűnik a Zoom és a Moodle sincs optimalizálva az iOs rendszerre, az ebből adódó lefagyások, rendszerkidobások esetén a rektori utasítás egyértelmű állásfoglalása szerint a vizsga nem teljesítettnek tekintendő, a következmények a hallgatót terhelik, tehát akár egy vizsgaalkalom elvesztését is jelenthetik. Amennyiben önhibájukon kívül szakadt meg a vizsga alatt az összeköttetés, ezt 3 napon belül igazolniuk kell, ezután egyedileg bíráljuk el a helyzetet.

A hivatkozott rektori utasítás értelmében az írásbeli Moodle vizsgák ideje alatt is Zoom kapcsolatban (meetingen) kell lenniük az önöket felügyelő tanárral. Azaz a vizsga teljes ideje alatt végig bekapcsolt kamerával, illetve bekapcsolt mikrofonnal kell láthatónak, hallhatónak lenniük. Ipaddel, tablettel vagy telefonnal nem tudnak egyszerre jelen lenni a Zoom és Moodle felületen, ezt is vegyék figyelembe.

A vizsga teljes ideje alatt headset, fülhallgató, illetve bármilyen elektronikai vagy papíralapú segédeszköz használata, harmadik személy segítségének igénybevétele tilos. Miután az önök körüli környezet zajai is hallhatóak lesznek, a többi társuk megzavarásának elkerülésére a vizsga idejére egy csendes helyre lesz szükségük, ahol csak egyedül tartózkodhatnak.

Ha bármelyik fenti feltételnek nem felelnek meg, a felügyelő tanár kizárhatja önöket a vizsgáról.

A vizsga kezdete előtt 15 perccel fel kell csatlakozniuk a Zoom csoport találkozójára a Neptun-ban elérhető link segítségével. Lépjenek be a Moodle felületre is, és diákigazolványukat készítsék elő. A vizsga hivatalos kezdetekor egyszerre engedjük be önöket a várószobából a „meeting”-re.

A vizsga megkezdése előtti névsorolvasáskor a kamerán keresztül be kell mutatniuk a felügyelőtanárnak diákigazolványukat. A „meetingen” egyértelműen a saját nevüket használják, ha nem ezzel léptek be, a „rename” opcióval tudják hivatalosra/érvényesre átnevezni azt. Aki nincs jelen a személyi azonosításkor, automatikusan ki lesz zárva a vizsgából. A személyi azonosítás után egyszerre kapják meg a Zoom chat ablakában a jelszót, amivel a Moodle rendszerben meg tudják nyitni a vizsgadolgozatot. A dolgozat 60 egyszerű választásos feladatból áll (60 pont), megoldására a teszt kinyitását követően 45 perc áll rendelkezésükre.

Amennyiben elengedhetelenül szükséges, a felügyelőtanárral a Zoom chat-ben tudnak kommunikálni.

Ha végeztek írásbeli vizsgával a Moodle-on, ezt jelezzék a Zoom chaten a felügyelő tanárnak, ezután kiléphetnek a Zoomból. Amennyiben előbb hagyják el a Zoom-ot, minthogy végeztek volna a Moodle vizsgával, az a vizsgájukat érvényteleníti.

A vizsga kép, hang és chat anyaga a Zoom-on felvételre kerül.

A vizsga eredményét 48 órán belül rögzítjük a Neptunban.

Sok sikert kívánunk!


Vizsgatematika: doc

 

 

Konzultáció

 

Online konzultációk a vizsgaidőszakban: minden hétfőn 10:00 - 11:00

  • December 21.
  • December 28.
  • Január 4.
  • Január 11.
  • Január 18.
  • Január 25.

Zoom meghívó: A URL megtekintéséhez jelentkezzen be!

 

 

  

 


Segítség a belépéshez:
A felhasználónév és jelszó megtekinthető a Neptunban.


Tanulmányi felelősök:
Biológia:
Dr. Fülöp A. Kristóf
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Sejttan:
Dr. Lajkó Eszter
+36 1 210 2930 / 56430

Immunológia:
Dr. Holub Marianna
+36 1 210 2930 / 56234

Genetika és genomika:
Dr. Hegyesi Hargita
+36 1 210 2930 / 56326

Tanulmányi iroda:
+36 1 210 2950
+36 1 210 2930 / 56253

Go to top